Vous êtes ici

05-09-2018 par Midi Madagasikara

Araka ny vaovao voaray avy tany an-toerana, fantatra fa nahitana trangan’aretina haromotana ao Mandritsara.


 

Tsy niandry ela ireo manampahefana isan-tsokajiny voakasika mivantana amin’izao trangan’aretina izao, ka nisy  ireo fepetra noraisina tamin’izany, toy ny famonoana ireo alika mirenireny sy fanaovana lavaka handevenana ireo fatin’alika mba tsy hiparitahan’ny aretina.

Nahitana trangan’aretina haromotana ihany koa, ny faritra vitsivitsy manerana ny Nosy. Entanina arak’izany ireo manampahefana mba handray ny andraikitra avy hatrany hisorohana ny fiparitahan’ ny otrikaretina.

 

Anastase