Vous êtes ici

Restriciton si mineur: 

[Tiako ianao ka izarako] - MISY NY HELO ARY MISY NY LANITRA
Jaona 3: 16 Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy tokana,mba tsy ho very (any @ helo/ afo be) izay rehetra mino Azy ,fa hanana fiainana mandrakizay (Paradisa)
Raha nanota Adama sy Eva dia tafasaraka t@ Andriamanitra ny olona vokatry ny fahotana (Genesisy 3:1-24/ Ny nanotan'i Adama sy Eva sy izay nataon'Andriamanitra taminy).
Andriamanitra anefa dia fitiavana na dia teo aza ny tsy fankatoavana nataon'ny olombelona dia namindrafo Izy ka nanomana drafi-pamonjena hamerenena ny olona indray ho t

[Fitahiana] - Miarahaba, ny tenako dia vhv ary efa manambady, miteraka roa, izaho tsy miasa fa mikarakara tokatrano ary ny vadiko dia miasa mandeha mission matetika any am faritany ary rehefa tsy mandeha mission dia miasa maraina mandrapariva ny andro, ndraindray miasa week end! rehefa tonga ao antrano izy dia mitaraina reraka foana ary zara raha mijery ahy toy ny tam vao nisipa, itako otrn adinony mihitsy oe mila mikarakara ahy ara pitiavana koa izy fa tsy rs sy itaiza zaza fotsn no ilavana ana! za mila affection sy tendresse avy aminy!

[NJAA] - 2ans celibataire,envie d'une belle rencontre.

[Arnaud] - Arnaud no anarako, zaraiko ny tantaram-pitiavako satria itako oe tena olona chanceux ny tenako! Nanomboka teny am lycée ny tantarako sy i kiala tamze seconde! samy mpianatra vaovao tao amty sekoly afakaba iray teto andrenivohitra izahay ary tam andro voalohany nidirana tao amin'io sekoly io dia samy nanao présentation ny tenanay tamin'ny mpianatra efa tao izahay ary raha vao nitsangana izy dia taitra sady ravo tsy nisy tahaka izany aho, mbl ts nahatsapa izany fihetsem-po izany aho atramin'izay!

[Tataranamana] - Izy ity dia resaka lasa malaza be mihitsy, hatramzay tsin dia nolazaina fa ny sipa no materialiste( tsy izy rehetra), tsy omen-tsiny satria vehivavy! fa amzao kosa, ny lehilahy indray no lasa materialiste, mikendry be rehefa mikoty sipa! manao enquete mitsy oe iz n bofy s baininy, manana asa tsara v le sipa!

[Ali] - Manakory aby atsika ato, lehilahy 25 taona ilay manoratra! Manontany tena momba ny hoaviko aho , hatramin'izay aho dia ts mbl nanao sipa izany , satria diso sarokenatra loatra. Vokany, na nikoty sipa aza aho dia ts nahazaka na iray aza, tsy aiko oe le technique mihitsy ve no ts ao amiko sa izaho no efa ratsy vintana ! koa amin'izao taonako izao rehefa nahavita fianarana sy tsara asa aho , dia mety mbl tsy ahazaka sipa ihany ve, sa oe izaho mihitsy koa no tsy manintona ! Na ny volako fotsiny aza ve dia tsy misy hitia ahy!? tena mila hamoy fo mihitsy noho io situation io

[TEO FOANA] - Miarahaba anareo.

Niteraka tsy nanambady aho ary efa feno 6ans ny zanako.Nisafidy ny niteraka aho satria efa somary lehibe ihany kanefa accident no nahabevoka ahy.Na dia ratsy aza za dia mba nahalala nahatsiaro ihany fa tsy mety eo anatrehan'Atra ny manala zaza.Mafy ny adiko vao tonga t@ io taonany io ny zanako satria niady irery foana ao na dia nanampy kely fotsiny ara-bola aza ny rainy;

Ankehitriny aho mahatsiaro fa tena te hanambady fa mihalehibe le zaza de sarotra le mitaiza irery;nandritry ny fotoana nitaizako ny zanako dia nisafidy ny tsy niaraka t@ olona fa nifantoka tam

[tsy mahay] - namorona sujet sans compte eto amin'ny rubrique fitiavana za, te hamaly ireo olona nanao comentaire aho nefa tsy mety lasa ilay publication-ko, efa atao daholo ilay calcul kely iny de publier-na fa tsy mety afficher mitsy , inona no tsy mety? connexion va za no tsymahay?

[Harivelo] - L'amour existe-t'elle pour de vrai ou est ce que c'est juste l'impression que nous avons des sentiments que l'on ressent avec la personne en notre compagnie?

[Natacha28] - Bonjour daholo tsika ato, natacha no anarako, tantaraiko eto ny tantarako satria ts vitako ny mitahiry azy ho ahy irery! Nianatra mafy foana aho tamin'ny fiainako ary ny tanjoko dia ny hitoetra amin'ny poste ahafahako miasa refa tia hiasa ary tsy miasa rehefa tsy te hiasa! Rehefa tafiditra tamina orinasa aho noho ny vita ny fianarako dia nataoko daholo izay fomba ahazoako promotion, na mangala-badin'olona aza; ary dia tonga teo am place directeur de cabinet ny tenako! teo aho vo nahatsapa fa ts mety kay ilay mipetraka irery ts manana olona ho tiavina!

Pages