Vous êtes ici

Restriciton si mineur: 

Araka iu sujet iu de mb te ahafantatra oe ahoan ary aforiana no tokony vao afaka mi-RS ny mpivady rah atao oe mbl ts tung regle aza mb ts ahabevoka ts nirina.merci

Miarahaba antsika rehetraAngamba tsy tokony ato ity sujet ity fa ato nefa no be mpitsidika d apetrako ato ny olana mba ahazoana vahaolana haingana.

Bonjour daholo, Araka io sujet io, inona kay no tokony ataon'ny zanaka raha toa ka tsy mankasitraka ny rainy hanambady. tsy manaiky le rainy fa tranoni oni io ka afaka ataoni amizay tiany. nefa efa nanambady taorinani nahafatesan'ny vadiny d nanaiky le zanany d aveo nefa nisaraka zareo d anambady hafa ndrai oni izi, sady sipakely le izi. tsitanireo zanany tsoni ze atao fa d mandroaka anilay vevavy ftsn. d zao otorianle dadany oni le zanany fa mandroaka ny vevaviny.

Arak'io sujet nosoratako io dia manana olana be aho eo amin'ny tokan-tranoko, tsy tiako tantaraina amin'ny olona na ny havako ny mahazo anay fa aleo eto no manoratra, eto misy namana matotra na dia tsy hita maso sy tsy azo tsapain-tanana aza.

dia izay izany ny faratakatry ny sain'ny gasy eh, enao ihany no mamaly azy eto, manome commentaires fotsiny za fa izay hanaovanao azy any dia anao izany, mentalité mbola tsy mandroso fa mbola minomino fahatany, gasy manasarojavatra tsy misy lojika, ahiahy inona no atahorana hitranga, f'angaha tsy officiel ilay soratra ka ahiana ho taratasy sandoka koa?acte de mariage izany anie ka tsy papier hygiénique eh, taratasy tehirizina mandrapahafaty io, ary amin'izao fotoana mandroso izao dia azo atao tsara ny manao photocopie koa mba hanana double

Manahoana daholo ooVehivavy manambady amanjanaka ny tenako, ary mipetraka am trano izay nolovaiko t@ rad ko izahay satria zareo efa maty ka maty antoka fotsiny ny harena kely mba nihariany raha tsy mba hampiasaina araka ny nitadiavany azy ka dia mipetraka ao ami o trano lovako io izahay, tsy mba nanahirana ahy akory ny nandresy lahatra ny vadiko satria tsy ale ove izay toy izay hanofa.Tsy mbola nisy andro nanambaniako ny vadiko momba io situation nay io satria vadiko izy ary hiarahana homana izay eo ampelatanana.

Vehivavy manoratra. Dimy lianadahy izay, izaho no farany ary mba nahavita fianarana koa. Efa maty ny Dadanay ary ny zokinaylahy no namelona anay. Nataon'ireo zokiko vavy roa ireo izay rehetra fomba tsy hanambadiany. Tsy mifosa ry reto sanatria fa nisy fotoana aho tsy andriko izayhialana ao an-tano fa leo be mahita andri zareo ratsy saina, dia rehefa miteny aho dia hoe tsisy hidiranao izany fa mitenena eo dianhianao koa ny hanaovanay anao.

LHL,Tsy te hanatrika mihitsy satria maro ny antony:tsy te hahita azy intsony,tsy te hifamaly ihany koa,tsy te iaraka aminy tsony koa,satria ilay vadiko zay mantsy tsy mahatana fahatezerana mihitsy fa sady mikasi-tanana no may vava be.Zah nefa tsy te handany vola am resaka avocat zany

misy sujet zay ao, momba ny oe fiantsoanao ny rafozanao.Dé gaga aho hoe maninona nga no tena misy elanelana be eo amin'ireo olona roa ireo?Na dia mbola vao fiarahana vao manomboka aza dia efamipetraka ahady ny elanelana. Hafa ndray ny hoe efa ela2 nifanmpikasoahana dia lasa nisy tsy fifankahazoana, fa misy ny an'ny sasany dai tena vao mifankahta voalohany dia tonga dé mihenjana ny tady.

Salam e, Mba misy manana experience rafozambavy ratsy toetra ve eto kay, mbat tantarao d inona ny fepetra noraisinao?perso, tena tsy tia ahy ny rafozambaviko fa miatsaravelatsihy fotsiny rehefa eo ny zanany fa rehefa tsy eo ny zanany dia tena ts miresaka amiko izy, soa ihany fa nifindra nanofa trano zay fa loza raha mbola niaranipetrak,nanomboka vita mariazy a nipetrak tao, bevohoka d tao, nifana aho mbola njanona tao aminy fa feno 2 mois zanako d nandeha aho fa ts tiako ifamaly aminy.

Pages