Vous êtes ici

Restriciton si mineur: 

[Fanirianaa] - Bonjour daholo, vehivavy no manoratra, manambady . mbola tsy nampirafy mihitsy hatr@ izay nanaovana sipa ka hatr@izao manambady izao. ny fanontaniako anareo efa nanao izany, ahoana ny sentiments anareo ilay vao avy "nampirafy" iny , misy sentiments de culpabilité ve? ...

[Abonné] - Aleoko avy dia tsorina amintsika fa maro isika lehilahy no toa ahy saingy tsy sahy miseho tava (toa ahy koa) fa eto @ écran sy clavier-na ordinateur no mba be resaka.

Izaho rizareo tena mankafy manao @ mpivaro-tena ah. Any no tena fakàko fahafinaretana raha izay no azo ilazana azy satria izay angatahiko aminy dia ataony daholo. Mazava ho azy fa arakarany dia mandoa vola misimisy aho.

Ny vehivavy nanaovako voalohany t@ za mbola 18 taona dia teo Antsahavola no hitako ary teo akaikin'ny palmiers teo no nisy trano nitondrany ahy.

[anonyme] - Salama daholo ve ianareo vehivavy rondes e, lehilahy no miresaka, izaho de maka tsirony amin'ny maso foana rehefa mahita anareo dame ronde, asa raha misy ato am forum ato ka afaka ifampaka tsirony tena izy e, sexfriend zany no tena marina indro ny mail : tiadameronde@gmail.com, ndao ary o

[Manontany] - Lehilahy no manoratra. Manambady efa taona maro zaho sady mifankatia tokoa zahay mivady. Mba te hanontany ny hevitrareo aho fa manana vady kely efa ho dimy taona zao fa mifanalavitra toerana zay roa dia mahalana mihintsy vao mifankahita manao.

[rakoto] - miarahaba e!
--possible hisy sipa ve amin'izao fotoana izao anaiky hoe: sex fotsiny no tena ilainy, izany hoe tsy mila vola fa just mi-rencontre dia manao plan hanao RS fotsiny.(ilay bandy nefa amin io tsy vadiny na sipany)
--misy sahy miteny eto ve ilay sipa efa nanao an izany?
--dia iza no te hanao izay plan izay ato!.?

[anonyme] - arak ilay sujet, vehivavy no ilaina satria ny manoratra dia lehilahy, ndao resahana de tohizina fampiharana avy eo e, indro ny mail mamyrakoto1978@gmail.com

[Mahagaga] - Lehilahy no manoratra , efa mba nisy tratran'zao ve tato, sipa tsy ampoizina mihintsy fa jerevana ety ivelany tena maotina be sy hendry be mihintsy no sady manana ny maha izy azy sady ohatry zany tsy dia miraika firy amin'ny lehilahy zany nefa manana charme mihintsy raha vao jerena nefa hay any ambadikany any mandehandeha be mihintsy no sady mahay manao be no mahay mampirevy amin'ny fomba fanaovana rehetraretra sady mahay mitondra tsara mihintsy na mitsoda zany na minono na manao amin'ny lavaka ao aloha sy aoriana tena ankafiziny be daholo no sady ahazoany fafiny be mihinnt

[Milay] - Lehilahy no manoratra, misaratoerana zaho sy ny vadiko nohon'ny asa, izy aty Madagascar moa zaho aty ampita, indray mandeha isantaona zahay no mihaona dia amin'zay vao manao fa nifanaraka zahay teo aloha dia navelako hi-mast izy rehefa mba manimanina te hanao iny, dia mahazo fafiny tsara mihintsy mandatsaka be tahaky ireny manao ireny mihintsy izy rehefa mi-mast sady hainy tsara mihintsy ny manao azy, ampiasainy daholo na carotte dongadonga na concombre botabota na courgette lava na tavohangy na labozia botabota.
Amin'zao fotoana anefa tsy mi-mast ntsony izy fa nisy zavatra iray nit

[jimy] - Lehilahy no manoratra, asa aminareo vehivavy raha mba misy manao ohatry ny sipako fa mifampikasokasoka eo fotsiny ny ahy sy ny an'ny sipako nefa ny ahy tsy dangitra akory izy matory eo ambany moa zaho eo ambony dia vetivety fotsiny afaka 3 minutes eo no eo dia samy mandatsaka be avy zahay roa , mba misy toy zany ve ato?

[Tiako Ianao ka izarako FAMONJENA] -

SAINO NY MANDRAKIZAY

MISY NY HELO ARY MISY NY LANITRA
Jaona 3: 16 Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy tokana,mba tsy ho very (any @ helo/ afo be) izay rehetra mino Azy ,fa hanana fiainana mandrakizay (Paradisa)
Raha nanota Adama sy Eva dia tafasaraka t@ Andriamanitra ny olona vokatry ny fahotana (Genesisy 3:1-24/ Ny nanotan'i Adama sy Eva sy izay nataon'Andriamanitra taminy).
Andriamanitra anefa dia fitiavana na dia teo aza ny tsy fankatoavana nataon'ny olombelona dia namindrafo Izy ka nanomana drafi-pamonj

Pages