Vous êtes ici

[Marina] - Salama daholo, Ny ety aminay tsy misy intsony ny mpiasan'ny JIRAMA manatitra Facture nanomboka ny Novembre. Dia tsy maintsy ny tena izany no mandeha JiRAMA sady maka Facture no manatitra relevé. ny tena moa mpiasa @privé. Dia ny atoandro no nandeha JIRAMA Analamahitsy mba hanao ilay asany tsy ataony. @12h10 tonga JIRAMA: Saika mba haka Facture tompoko. Valiny: Tsy eo intsony ilay olona mpanome azy Ramose. Miverena afaka atsakadiny. @13h aho niverina: Saika haka Facture Tompoko. Valiny: Tsy misy afaka mandray anao Ramose, fa aleo @ ROA ORA azafady miverina.

[Kopyela] - Mahagaga mihitsy ny chauffeur ankehitriny, tsy fantatra hoe taiza no nahazo permis, fa de mirongatra tsy misy otrzany ny accident tamin'ity voalohan'ny taona ity! Tsapa ts rariny ilay izy manoloana ny vahoaka izay mandray ireny taxibe sy taxibrousse ireny, eny na ny taxi aza! Possible iany koa oe ts mba manao revision ny fiara hoentiny ny chauffeur, saingy adidiny izany manoloana ny vahoaka! Mila fehezina ifotony mihitsy ireo fa tena mandratra olona marina e!

[Kopyela] - Tena tsy rariny mihitsy ny ataon'ireo taxi-be ireo! mangalatra famerim-bola sady mbola manopa sy mahay vava nefa tsy fatany fa ny vahoaka no manome karama azy! le fomba fiasa tena mila ahitsy be fa tsy mitombona mihitsy a! Ampiakarina n frais nef ts mis na fanamboarana kely akory ary ilay fiara, tena mahonena ka

[Jama] - Ny surpopulation no maazo an'antananarivo ankehitriny, tena efa tsy maaraka ny filan'ny mponina intsony ny offre misy eto andrenivohitra amin'ny sehatra maro: asa, sakafo, trano, jiro, rano, fianarana . tena efa hipoka! izany no mahatonga ny fahalotoana, fiparitahan'ny aretina, embouteillage sns... Tena tsy rariny tokoa satria tokony ho décentralisena ny mponina , au moins ny atsasany fa tsy mahazaka intsony ity tanana ity!

[marty] - So de mba tsy rariny intsony ry Jirama fa dia rano chocolat ve no tonga aty antranonay, tokony mba mampilaza ianareo rehefa misy reparation atao na tahaka izany fa sahirana be izahay a! eo iany koa ny fahatapahan-jiro matetika anefa tsy kotroka ts varatra , izahay nefa mahaloa ny sarany isam-bolana koa nahoana no dia izao no mahazo anay !

[Kopyela] - Ankehitriny efa ts menatra sady tsy matahotra intsony ny jiolahy manafika fivarotana amin'ny andro atoandro ! tena ts mampandry fahalemana intsony ! na andro izany na alina amzao tena ts maintsy mitandrina be fa ts matao tody intsony ny dahalo a! Mila ampitombona ny isan'ny mpitandro filaminana ary apetraka am toerana reetra ! tsy rariny le miaina amzao situation zao!

[Kopyela] - Efa tsy rariny loatra ny zava-misy ety an-toerana! lavaka sady manangon-drano tsy misy otrzany ny lalana, miteraka fitohanana be ! lasa tara avokoa ny mpiasa satria embouteillage grave be avy aty ankazomanga atraty andraharo ! mila jerevana ifotony io ry tompon'andraikitra a! sady mety miteraka aretina iany koa lay rano miangona

[Riri] - Sao dia mba tsy tokony hividy fiara intsony aza aloha ny olona manam-bola aty an-drenivohitra @zao eh? Ny lalana efa tery sady potika, avy eo tsy misy toerana anasinao ny fiaranao tsony fa apekarinao eny @ trottoir ny fiaranao de aiza indray ny lalan'ny mpandeha tongotra, ny rivotra maloto, ny solika miha-lafo....

[Flavio] - Tena mampalahelo mihitsy ny mpianatra amin'izao satria efa mirongatra eto amintsika koa ilay persecution scolaire toy ny any am tany mandroso! raha toa enao tsy mitovy fomba, fanao, sy fitiavana am lafiny rehetra dia gafigafiana , darohina mihitsy aza, omena surnom manala baraka! itako tena tsy rariny izany ary tokony dinihina akaiky ny égalité des droits any am sekoly isan'isany

[Nyantso] - tsy rariny mihitsy ny mahazo ny mponina eto andrenivohitra amin'izao! miroboka anaty maloto noho ny fahatsetsemana sy tsy fahampian'ny lalandrano ! mitsikafona avokoa ny maloto rehetra, miangavy ny bngrc sy ny commune ary ny samva andray ny andraikiny fa tena tsy mendrika izany ny vahoaka na dia ny avoretrany iany aza no mahatonga io

Pages