Vous êtes ici

[Go] - Fa manino nareo ireo no ts mahay mifanaja fa mifampidaroka fona ! mbl ts ampy anareo ve ny ra latsaka e! misia saina fa ts rariny n ataonareo! aiz kou mpiraitanindrazana d hifamono nef ny mpitantana anareo aza tsy mifamono, nef zareo n ahazo tombony fa ts ianareo le mifamono akory! tongava saina e

[AOKAHOMAILO] - Nisy fampiantsoana ny délégué an'i Dada anio eny Mahamasina. Aoka re ho mailo ianareo mpikarakara fa raha ny fantatra sy heno dia hisy fitaka be ao ambadika, fantaro tsara ny délégué ampiofanintsika ao hoe TENA ANTSIKA K25 marina ve? sao sanatria délégué an'ny kandida hafa no tonga ao fa toa henonay mantsy izany. AOKA HO MAILO HATRANY ISIKA FA NY RATSY KELY LALANA.

Homba antsika anie Andriamanitra

[Vahao] - Tena tsy rariny mihitsy ny situation misy an mkara noho ny kolikoly! ts mandroso ny firenena, ary ts maita irika ny mpianatra izay vo navita fianarana! be loatra ny kolikoly misy am sehatra professionnel! zao tratra ary niakatra fampanohavana ny manampahefana sasantsarany! efa mivoatra ny fomba fitondrana ary inoana fa itondra vokatra tsara izany

[Kopyela] - Hatramzao vanim-potoana iainatsika izao dia mbl misy ary mahazo vahana ny herisetra am vehivavy! ts tsaroan'ireo lhl manao izan anefa fa ny vhv no loharano nipoirana. Noho izany, nahoana no dia ts asiana hasiny ny vhv, fa dia vonoina sy alaina baraka foana ! tena tsy rariny izany ka tokony hatsahatra! Inona n vahaolana mety hanoherana sy hisorohana izany !

[Bado] - Heverina ho bado avokoa ny mponina eto dago satria manaiky n tsindry hazolena ataon'ireo vahiny nifanaraka tam mpitondra!!! milaza fa manasoa nefa mivarotra tanindrazana! ts ekena ary tena tsy rariny kosa

[Kopyela] - Tena ratsy loatra ny lalana eto madagasikara! fa nga d ts misy teknisianina mahay manao lalana mihitsy no dia lavadavaka be fona n lalana vo avy kely n orana! sa koa misy fetsyy ao dia akora farak'izay ratsy no ampiasainy anaovana lalana! lasa miteraka olana ho an'ny vahoaka sy fiangonandrano io situation routiere io ary tena ts rariny itsony ! mila fanazavana

[lolooo] - Tsy rariny kosa rangah ny mahazo anreto mponina traboina lava ireto a! efa 60 taona v no nahazo indépendance ny gasy d mbl ts naita solution momba anio fona atramzao

Betsaka ny miandry bus nefa ny buxi tsy maharaka rehefa heure de pointe.Mihazakazaka, misisika, mifanosika mampiasa coup de coude mihitsy tsy misy antra na vehivavy lehibe no eo na mpitaiza kely satria tara.Tsisy hajany intsony fa mitovy kilasy @ jiolahim-boto.Izany sisa Ramalagasy.

Ny fanantenen poak'aty dia mipatrapatraka daholo.Ny an'ilay zandry kely izay.- Vary Ariary 500 ny Kilao.- Ny menaka Ariary 2 500 ny litatra.- Ariary zato ny mofo.Tsy nisy tanteraka.Ny tamin'ity fitondrana ity izay efa efatra taona no teo:- Nangala-tahaka ny kabarin'ny Sarkozy.- Hanafoana ny delestazy ao anatin'ny fotoana fohy.- Hapandroso ny firenena.- Sns..Tsy nisy tanteraka ireo hatramin'izao.

Nizara roa ny mpino tao amin'ny fiangonana zandriny iray tao Antohomadinika

Pages