Vous êtes ici

Mba tsy rariny kosa reto na @ mahamalagasy fotsiny hoe aza faty vao nalevina herinandro dia nofongarina nijerena hoa tao ve ny plomb . Naninona raha vao maty izy no natao ny autopsie? Mino ve nareo fa tao marina ny plomb sa vao napetaka ?Iza ny diso ny topmpon'ny maty tsy nanao autopsie ve sa ny dokotera tsy nilaza ny marina hoe tao ve ny plomb sa vao napetaka .Maty asina reto ny maty .Namono biby tsy nahafaty ireo fianakaviana ka nofotran'ny rambony ;SADY MATY ANAKA NO METY HIGADRA

Ho lohany isika fa tsy ho rambony.Ho mpandresy fa tsy ho resy lava.Mba mivadika indray aloha ny rasa fa aiza dia ny teny fahiny foana no hianarana eto??. Mba anjaran'ny vahiny indray ny mianatra tsy misy hatak'andro ny teny Malagasy, ny teny Malagasy indray no ampiasaina amin'ny taona 2900.

Aza dia mora manadino loatra ry Malagasy ary aza adino fa ny ekipan'ny TVG no fototr'izao zava-dratsy mahazo ny Malagasy izao, na toe-tsaina, na fomba fihetsika sns...Izao no vokatry ny fahavetavetana ara-toetsaina, olona kamo hisasatra no lasa mameno tanŕna ka ny basy no mipôpôka ny niafarany.Ny mandova azy ankehitriny moa dia izao no ataony eh!, misosa tsara hono ny fiainan'ny Malagasy.

Classe de T3 dia efa afaka CEPEClasse de 5éme dia efa afaka BEPCClasse de 3éme dia efa afaka BACCMba misy manohana ve izy ireny satria ankizy mba niavaka t@rehetra, azo lazaina fa tena maranini-tsaina, sa lasa vôtrisy toin'ny rehetra ihany????, sa lasa mpanao copie collé toin'ny ataon'ny mpianatra nandika drone eny ankatso????

Ny olona tezitra amin'ny resako dia olona faran'izay mora tezitra indrindra, fa kosa raha izaho no tezitra amin'ny resak'ilay olona dia efa trop be izay ilay resaka.

Nipoitra ny marina momba ilay "Hélico".

hevitra no hangatahana ato fa samy mpivavaka daholo, fa raha hivavaka eo ampandriana mandritra ny iray andro tsy afaka ny androso ny olona ,Andriamanitra tompoko tsy manampy izay tsy manampy ny tenany , fa raha ny hevitr'izy roalahy dia vavaka isan'andro ao ampiangonana dia vita ny fiainana ,tsy mila manatona dokotera dia tsy misy intsony ny saison pesta

COCOL > Un conseil pour vous mon ami : essayez de faire la pričre en français quand vous priezQue Jésus vous benisse

Miarahaba anareo!Tsikaritro tato ato fa tsy mazoto mi-forum intsony ny olona satria i Belapin no mameno ny tanana . Tena mandreraka be mihintsy .Atsy amin'ny rubrique femme zany moa dia i belapin no mameno ny sujet .

Pages