logo Moov
           Nocomment
Pharmacies de garde à Antananarivo Pharmacies en province
 

Semaine du 22/10/2016 au 29/10/2016 matin

- PHARMACIE HERIZO
Antanimena face Eglise Catholique
020 22 697 22

- PHARMACIE ITOKIANA
Manakambahiny
020 22 322 64

- PHARMACIE ANJA
Analamahitsy
020 22 406 55/034 51 149 73/033 17 633 22

- PHARMACIE TSARA
Andavamamba (route pavée)
020 22 347 12/034 21 111 14

- PHARMACIE PERGOLA
Antaninarenina
020 22 237 17

________________________________

Semaine du 29/10/2016 au 05/11/2016 matin

- PHARMACIE NOUVELLE
Rue Indira Gandhi Tsaralalana
020 22 370 03/034 22 370 03

- PHARMACIE SOANDRY
Behoririka près du pont
020 22 228 37/033 11 650 36 /034 98 379 12

- PHARMACIE HANITRA
Ankorahotra
020 22 312 81/ 032 89 753 56

- PHARMACIE AMBODIVONA
Ambodivona
034 07 228 98

- PHARMACIE MAMY
67HA Nord Est
020 22 318 21/020 24 627 72

_____________________________

 

PERIPHERIE

-PHARMACIE ANOSIZATO
020 22 631 43 / 020 22 686 53 / 020 22 009 87
-PHARMACIE AMBOHIBAO
020 22 444 33 / 020 22 482 84
-PHARMACIE AMBODITSIRY
020 22 528 21
-PHARMACIE AVARADRANO
020 22 423 65 / 020 24 798 43
-PHARMACIE DU SOLEIL AMBOHITRARAHABA
020 24 356 51


 

    - Antananarivo
- Antsiranana
- Fianarantsoa
- Mahajanga
- Toamasina
- Toliary
Vous êtes ici : Accueil > Pratique > Pharmacie
Autres sites du groupe : www.telma.mg | www.mvola.mg