logo Moov
           Nocomment
Pharmacies de garde à Antananarivo Pharmacies en province
 

Semaine du 30/04/2016 au 07/05/2016 matin

- PHARMACIE HAVANA
67 ha en face Imm NY HAVANA
020 22 384 44/034 07 384 44

- PHARMACIE ANALAKELY
En face TAHALA RARIHASINA
020 22 236 81/033 90 338 34

- PHARMACIE TANA
Antsahavola
020 22 207 17/020 22 549 09

- PHARMACIE MAHASOAVA
Prés BNI Antsakaviro
020 22 329 85

_____________________________

 

PERIPHERIE

-PHARMACIE ANOSIZATO
020 22 631 43 / 020 22 686 53 / 020 22 009 87
-PHARMACIE AMBOHIBAO
020 22 444 33 / 020 22 482 84
-PHARMACIE AMBODITSIRY
020 22 528 21
-PHARMACIE AVARADRANO
020 22 423 65 / 020 24 798 43
-PHARMACIE DU SOLEIL AMBOHITRARAHABA
020 24 356 51 

    - Antananarivo
- Antsiranana
- Fianarantsoa
- Mahajanga
- Toamasina
- Toliary
Vous êtes ici : Accueil > Pratique > Pharmacie
Autres sites du groupe : www.telma.mg | www.mvola.mg