logo Moov
           Nocomment
Pharmacies de garde à Antananarivo Pharmacies en province
 

Semaine du 21/05/2016 au 28/05/2016 matin

- PHARMACIE NY AINA
Andravoahangy Ambony
020 22 229 95

PHARMACIE AICHA
Près CENAM 67ha
020 22 620 02

- PHARMACIE RAKOTOARIVONY
Analakely en face lycée Rabearivelo
020 22 240 64/034 45 222 05

- PHARMACIE SANTE
Behoririka 1ère à droite après station Shell
033 12 434 73/032 05 540 32/020 22 540 32

- PHARMACIE MAHASOA
Ankazomanga
020 23 302 68/020 26 040 08

____________________________

 

PERIPHERIE

-PHARMACIE ANOSIZATO
020 22 631 43 / 020 22 686 53 / 020 22 009 87
-PHARMACIE AMBOHIBAO
020 22 444 33 / 020 22 482 84
-PHARMACIE AMBODITSIRY
020 22 528 21
-PHARMACIE AVARADRANO
020 22 423 65 / 020 24 798 43
-PHARMACIE DU SOLEIL AMBOHITRARAHABA
020 24 356 51 

    - Antananarivo
- Antsiranana
- Fianarantsoa
- Mahajanga
- Toamasina
- Toliary
Vous êtes ici : Accueil > Pratique > Pharmacie
Autres sites du groupe : www.telma.mg | www.mvola.mg