Vous êtes ici

13-10-2021 par Midi Madagasikara

Tokony tamin’ny 10 ora ny sabotsy maraina teo dia nahatsikaritra ny naman’izy ireo fa tsy hita popoka ny naman’izy ireo mpanarato.


 

Teo anelanelan’ny lycée Jacques Rabemananjara sy ny tobin’ny miaramila Joseph Noel, na 1/RM3 Toamasina, no nitrangan’izany loza an-dranomasina izany. Raha ny zava-misy dia mazava amin’ny 4ora na amin’ny 5ora maraina no miainga manarato ireo mpanao izany, ka miverina izy ireo eo amin’ny 9ora na 10ora eo mitondra ireo trondro azony. Teo am-piverenana avy nanarato ity lakana ity no tratran’ny olana tamin’ny onja, satria tsy maintsy mamaky izany ireo mpanarato mody. Teo anefa dia tsy hita fa natelin’ny ranomasina ilay mpanarato, ka niandry azy mba hivoaka ny onja ny namany ora iray taty aoriana, tsy nipoitra mihitsy ilay mpanarato nody.

 

Voatery niantso an’Ingahy Lalaina zanadrano izay manampahaiza amin’ny fanavotana olona lasan’ny ranomasina. Raha avy nijoboka tao an-dranomasina anefa Ingahy Lalaina zanadrano dia nilaza ny tenany fa nanota fady ilay mpanarato ka mila rà ny zavatra mihazona azy ao anatin’ilay ranomasina, ary miala eo amoron-dranomasina avokoa ireo olona mijery ny zava-misy fa tsy tian’ilay zavatra mihazona ilay mpanarato ao anatin’ny ranomasina ao. Vokany dia fianakavian’ilay tovolahy natelin’ny ranomasina ity no nandratra ny tanany natete teo amoron-dranomasina mifanitsy amin’ny faritra nanomboka tsy nahitana ilay mpanarato. Ny olana anefa tsy nety niala ireo olona marobe niatrika izao fahalasanan’ity mpanarato ity, ka nanamafy hatrany Ingahy Lalaina zanadrano fa tsy maintsy miala ireo olona marobe eo amoron-dranomasina vao mivoaka ilay mpanarato natelin’ny ranomasina. Na izany aza dia nanao fiaretan-tory teo amoron-dranomasina ireo olona mpanarato namany niandry ny fivoahan’ilay mpanarato natelin’ny ranomasina. Raha ny fanadihadiana natao mikasika ilay olona natelin’ny ranomasina dia nisotro toaka izy ny zoma alina, nefa ny sabotsy nandeha nanarato, ka heverina fa izay no fahotana nataony. Nambaran’ireo mpanarato namany mahay ny ranomasina fa tsy tian’ny ranomasina ny olona mamo na misy fofona toaka miroboka aminy ka mety izay no antony.

 

Malala Didier