Vous êtes ici

19-10-2021 par Midi Madagasikara

Tamin’ny fomba manetriketrika no nanokafan’ny Sekoly Miaramilam-pirenana (SEMIPI) ao Beravina Fianarantsoa ny taom-pianarana 2021-2022, omaly Alatsinainy 18 oktobra.


 

Ny lanonana dia teo ambany fiahian’ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jeneraly Rakotonirina Richard ary notronin’ny Minisitry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikaroana ara-tsiansa, Ramatoa Assoumacou Elia Béatrice, ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Ramatoa Sahondrarimalala Marie Michelle ary ny Lehiben’ ny Etamazoron’ireo Tafika. Nandritra izany no nanehoana ambany faneva ireo mpianatra vao niditra miisa 83.

 

Ny 59 amin’izy ireo dia hanaraka ny fampianarana ankapobeny, ny fampianarana teknika kosa ny 23 ambiny. Notolorana loka ihany koa ireo mpianatra mendrika nandritra ny taom-pianarana farany teo. Ireo mpianatra afaka « baccalauréat » rehetra teo anivon’ity sekoly ity dia nomen’ireo Minisitra telo « tablette » miisa 108 ho fankasitrahana ny ezaka vitan’ireto mpianatra ireto. Marihana fa aorian’ny fazahoana ity marim-pahaizana ity dia miova sata ireo miaramila kely ka miditra amin’ny holafy ny kilasy fanomanana, hidirana ao amin’ny Akademia Miaramila Antsirabe. Marihina fa 98 taona izay no niorenan’ity sekoly mpamolavola ireo taniketsan’ny Tafika ity.

 

Maro ireo Lehibe nifandimby teto amin’ny Tafika no nianatra tao, anisan’izany ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena ankehitriny. 14 taona ka hatramin’ny 17 taona ary manana ny diplaoma « BEPC » no beazina ao amin’ny SEMIPI. Tanjona ny hanabe ireo miaramila kely ho lasa tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny Tafika, araka ny Tarigetran’ny sekoly dia ny hoe : Fahaizana, Fahendrena, Fandresena.

 

T.M.