Vous êtes ici

[ma ] - fanamboarana caca pigeon
ILAINA :
Lafarinina : 500gr
Rano : eran' ny vera fa tsy voatery ho laniana daholo
Menaka : antsasaka ny vera
Sira : eran'ny sotrokely tsy feno loatra (ras)
Dipoavatra (tsy voatery) : nataoko betsabetsaka ny teto
Lalovay simika (levure chimique) : eran'ny sotrokely sy tapany
Azo asiana tongolo gasy na izay karazana tsiro (épices) tianao, azo asiana sakay, ...
Menaka hanendasana
FIKARAKARANA :
Tatavanina ny lafarinina dia arotsaka eo amin'ny toerana hamolavolana ny paty na anaty koveta.
Rarahana sira sy dipoavatra sy/na izay hanitra sy tsiro tiana
Afangaro tsar

[ma ] - fomba fandrahoana ny sakafo mavesabesatra .Mba hisorohana ny aretim-bavony .
1)ny voamaina .Mampangotraka rano aloha izay vao harotsaka ao ilay voamaina .Dia avela hangotraka 5mn indray ilay voamaina vao narotsaka anaty rano mangotraka dia ariana rano izay vao manisy rano hafa andrahoana azy @ zay.Ary asio tongolobe tsy mitetika 1ao anatiny miaraka handrahona ao.
2)Ny laisoa dia ampangotrahana 10mn dia ariana ny ranony ary izay vao mampifangaro azy @ fangaro izay tiana.Asio siramamy kely tapaky ny sotrokely .
3)ny ravitoto dia asio siramamy 1sotrokely sy tongolobe 1 tsy tetehana
4)ny

[ma ] - DETOX faraparanana! GOLDEN LATTE na LAIT D'OR na RONONO MIVOLOM-BOLAMENA azo iantsoana azy avokoa.
Azo anaovana programa détox izy ity. Sotroina isa-maraina aloha ny isakafo. Tsy avela ilay fahazarana misotro rano mafana rehefa vao mifoha an!!!!! Dia miandry antsasakadiny vao misotro azy amin'izay mahomby tsara.
Feno anti-oxydant sady manome hery izy ity, mampatanjaka. Hany ka tsy voatery miandry fotoana fanaovanao détox maharitraritra vao misotro azy fa rehefa mahatsiaro reradreraka dia azo atao.
Iry zareo mitaiza tena amin'ny "fitsaboana ayurvédique" (indianina) no namorona azy ity.

[li] - Misy olona rehefa mandeha restaurant dia mitovy foana ny zavatra alainy
Misao-Lasopy
Matahotra manandrana ve??!

[ma] - Vary sosoa sa dité sy mofo ny anarareo ny sakafo maraina? Inona mo economique kokoa?

[ma ] - ianareo ve mahita fa hafa mihitsy ny tsiron'ny ravitoto ao toamasina iny tsy mitovy ny eto tana ?

[ma] -

recette varanga indray isika e h ireo avy ny zavatra ILAINA :
Bolongan-kena : atao manaraka ny sikan'ilay hena ny nanapahana azy
Menaka
Sira
Dipoavatra (voany tsy totoina no fanaoko)
Tongolo gasy
Nampiako : dità (thym), laurier, persily, ilay maitsomaitso amin'ny poarô
Hampitombo ny tsirony sy ny haniny
FIKARAKARANA :
Tsy tetehina ny bolongan-kena fa tonga dia atao anaty vilany, asiana ireo hanitra sy tsiro ankoatra ny sira dia rano mandifotra azy. Mandifotra fotsiny fa tsy mihoatra.
Ampangotrahina.

[li] - Inona avy sakafo mampisy mémoire akoatran'ny trondro

[li] - Bonjour
Hangataka avis tompoko sy partage d'experience hoe inona ny mety: buffet sa menu servi , amin'ilay buffet ve tsy mampanahy ilay mifandrombaka ka hisy tsy hahazo, tsy hatahorana ve?
Misaotra tompoko

[ma ] - FANTATRAO VE ny fomba Fanamboarana YAOURT MAISON, tsotra nefa tsara?
Ny Zavatra ilaina :
Rano 1 litra
vovon-dronono 10 sotro feno tsara na 200 grama
siramamy 5 sotro na 100 grama
yaourt (larony) pot kely 1 dia ampy (yaourt maison ihany no atao larony fa ny Yaourt vita amin'ny orinasa ireny tsy mety)
Fanatanterahana azy:
Afangaro ny rano + vovon-dronono + siramamy
Apangotrahana
haroharoina tsy ankijanona satria mora mipetaka sy may ao ambany ny ronono vita avy amin'ny vovon-dronono.
Rehefa mangotraka dia esorina avy eo amin'ny afo, dia ajoboka ao anaty koveta misy rano mangatsiaka ny

Pages