Vous êtes ici

[sam] - Efa betsaka indray any ivelany, tahaka an i Chine sy Australie ohatra, no mamokatra letchi tsy misy voaniny. Izao moa, araka ny fanazavana dia vokatry ny fikarohana manokana fa tsy voajanahary.

[li ] - Sami oe mna mifanampy am laoka azona 2000ar /jour totolo andro.weekend vao mis hena merci hoany Zay mamali.

[ma] - Ndao indray ary isika mba samy hiteny ny sakafo amboariny amin'ny 31 eh , inona ny tsara atao sakafo amin'io faran'ny taona io ?
Ny ahy manokana zao dia croquette de poulet + riz cantonais de asina maskita + salade + macaroni

[li] - Amin'izao akatrokin'ny fety izao dia betsaka ny mividy chocolat , hafa koa anefa ny manamboatra ho an'ny tena eh ? Bounty indray no recette atolotra antsika anio
Eo amin'ny kaomantera hatrany ny sary manampy ny fanazavana.
Sady mora amboarina no tsy be fandaniana.
ILAINA : Ahavitana 15
Voanio voakiky nofihazana : 50gr na (eran'ny sotro fihinanana 5gr)
Sôkôlà noara (ilay misy 70% de cacao) fa azo atao koa izay misy. Tsy hitady izay tsy misy. Raha tsy dia tia mangidingidy dia atao ilay 50%.

[li] - Iza no efa tao amin'ny la Dynastie 67ha? Tsara sakafo be zareo ao. Ny brochette moa dia tena mafilotra sy malemy aok'izany.

[tif] - Raha tsy tia ilay izy endasina anaty menaka mandifotra dia ataovy anaty lafaoro dia brioches izy amin'izay fotoana izay.
Ilay fomba fandrahoana no maha beignet azy.
Misy dikany roa ny beignet :
Ny fomba fandrahoana ao anaty menaka mandifotra, saromana "pâte à beignet", ny iray .

[tif ] - FANAMBOARANA CREME FRAÎCHE EPAISSE

ILAINA :
Ronono masaka mangatsiaka : 25sl
Dibera noempoina : 180gr
FIKARAKARANA :
Atao anaty lovia jobojobo ny ronono efa masaka mangatsiaka.
Arotsaka tsikelikely ao ny dibera sady aroaroina hatrany. Azo atao amin'ny fouet ihany koa.
Aroaroina tsara mandritra ny roa minitra eo ho eo.
Apetraka ao amin'ny vata fampangatsiahana mandram-pitambaingana ny fangaro.

[tif ] - SALAMA E!!!!!! KHIMO
Efa anisan'ny sakafo malagasy moa no andraisan'ny vahiny maro azy ity!
Mazotoa homana e!
ILAINA :
Totokenomby
Ovy
Saosy voatabia
Sira
Dipoavatra vovony
Tamotamo lena no nampiasaiko teto fa azo atao vovony
Cumin
Kotomila voany (tsy nanana)
Dipoavatra voany
Menaka
Carry
Tongolobe
Tongolo gasy
Rano
Dità (tsy nanana)
Laurier (tsy nanana)
FIKARAKARANA :
Voasana dia sasana tsara ny ovy ary tetehina tsy kely loatra.
Afanaina ny menaka dia endakendasina ny tongolobe sy tongolo gasy voatetika madinika.

[ma ] - FAHAIZA-MIAINA EO AMPISAKAFOANANA:
- tsara raha misy sotro voatokana hakana laoka na sakafo hafa iraisana.
- tsara raha ny olon-dehibe no mandray sakafo voalohany alohan'ny zandry olona indrindra fa hisotro rano amin'ny maha Malagasy fa raha mangetaheta mafy dia aleo manome azy aloha izay vao misotro.
- tandremana mba tsy hipitika any amin'ny sakafo iraisana na sakafon'ny hafa ny roranao rehefa miresaka be loatra eo ampisakafoanana.
- tsy azo atao ny misikotra nify eo ampisakafoanana
- tsy azo atao ny miteny hoe ande hikaka za eo ampisakafoanana
- tsy azo atao ny misikotra orona, sofin

[tif ] - FOMBA FANAMBOARANA #PAKOPAKO
Araka ny fangatahan'ny maro dia indro ary ny fomba tsotra fanaovana Pakopako:
Ireo zavatra ilaina:
- lafarina 500g
- sira 1 sotrokely
- lait de coco 1 vera na mihoatra kely raha tianao ho Pakopako au coco ilay izy
- menaka anendasana azy
Fikarakarana:
- atao ambony latabatra ny lafarina dia lavahana eo afovoany ary araraka ao ny rononom-boanio antsasany aloha sy ny sira dia afangaro tsikelikely sy volavolaina tsara mandrapaha tonga azy ho enjana tsara dia atao boribory
- azo ampiana lafarina raha malemy loatra na ampiana rononom-boanio raha tsy mitamb

Pages