Vous êtes ici

Restriciton si mineur: 

[Gaga sy talanjona] - Nisy fotoana ny tenako tany ivelany naharitraritra , narary tampoka voatery niditra hopitaly mihintsy , ni'éviter contact mihintsy aza izy nandritra io fotoana io ,na 1euro aza tsy nandefa ilay vady rain-janaka ho fanampiana ,tsy ny vola no tsy nananany satria mba anisan'ny nambinina tamin'ny fitadiavana ihany ,voatery nanatona association mpanao asa soa ireny vao tafavoaka sy sitrana soa aman-tsara.

[hetsaka] - Vehivavy zaho. Nijaly be fona zaho nandritra ny 6 taona nivadianay izay. 2 ny zaza. An’hetsiny foana ny trosa apetrany any ivelany isambolana ary tsy fantatro ny antony nakany azy sy zay toerana andaniany azy. Anefa izy dia tsy mahaverina trosa izany, na indremandeha monja aza. Ny asany koa ataony kitoatoa satria orinasampianakaviana, te hiasa tsara izy dia miasa, tsy te hiasa dia amin’izao. De izaho indraindray na servieta tsy voavidy nefa tsara asa sy karama, ary manambatra asa maro mihitsy. Akanjo tonta sy kiraro midecolle no mba ananako, sns.

[jessica pretty] - Hono ho a ry zareo. Ny anareo ve mifankahalala mot de passe Facebook ianareo mivady ? Mifanome schéma na code ny téléphone koa ve ianareo ?

[RKT] - Mety misy afaka manoro lalana ve oe inona no tokony atao raha hamafa ny contrat de mariage.

[Mila fanampiana] - Vehivavy, 4 taona izay no nialako tany Madagasikara nifindra taty ivelany hianatra. Misy olona miandry ahy any ary efa 10 taona izany ny fiarahanay raha ny tena marina. Izy tena tsapako fa tia ahy, manao izay azony atao rehetra mba hanampiana sy hanohanana moralement araka izay vitany, tsapako fa miezaka be izy.
Izaho anefa aty tena nangatsiaka ny fitiavako, marihiko fa tsy mbola nampirafy azy aho fa saingy hitako fa lasa namana kokoa no handraisako azy fa tsy olona miaraka amiko intsony.

[Lasa saina] - Miarahaba anareo,
Nahantra izahay taloha ka voatery niotra t@ fiainana, nifanohana izahay mpiray tampo. Betsaka ireo havana sy olom-pantatra no nanilikilika fa : "ny ory tsy havan'ny manana", "ny omby mahia tsy lelafin'ny namany". Lehibe efa samy miasa izahay izao ary azo lazaina fa samy tafita, nefa na izany aza ilay fifanampiana mbola tohizana foana satria hita fa tena nampisongadina ny fiainanay ilay mifanampy.

[resy lava] - Lehilahy no manoratra mpivavaka mafana fo ary ao anatin ny sampana 5 ao ammin ny fiangona ndehiba eto mada ny vadiko.Izaho moa mbola eo andalan pirotrahana ha mpandray fanasan ny tompo fa mbola miandry fotoana ..Ny antony hanoratako sy hangatahko hevitra aminareo dia izao: Nisy fifidianana diakona tao ampiangonana dia tsy nilatsaka ho fidiana ny va

[Andry Maditra] - Lehilahy manambady aman-janaka aho, nisy fotoana aho naditra niaraka tamin'ny vehivavy ivelan'ny tokantrano. Efa ho roa taona anefa izay, afaka tamin'io fomba ratsy io aho. Tsy nahalala n'inon'inona ny vadiko. Ny olana dia amin'izao fotoana izao vao misy olona mitantara amin'ilay vadiko ny zavatra nisy ka lasa ady be eo aminay. Ahoana no tokony hataoko?

[za foana] - Ts haiko hoe inona ny antony fa ny vadiko rehefa mamo de mila vaniny amiko foana.

[njaka] - Salama daholo , lehilahy no manaoratra. Ny vadiko dia karazan'olona miavona ireny raha jerena @ endrika ivelany , tsy de ty mijerijery olona, ts manana namana , tsy ty mitakosokosona ny any mba tiany de miaraka @ havany. Tsy de tena oe manahirana ahy ilay izy fa resaka adidy no tena mampifamaly indraindray fa tena tsy mba avy izy hisolo tena na mba andingana indray mandeha @ zay vona mahazo ny akaiky na ny manodidina , eny fa na ny havana aza ka hany ka rehefa tsy afaka ny tena de tsy misy misolo tena marina fa vehivavy izy fa na dia izany aza.

Pages