Vous êtes ici

Restriciton si mineur: 

Faly Miaraba antsika rehetra,

Lehilahy mo ny tenako ity manoratra ity.
Ary tena sambany teo @fiainako no aka sosokevitra otran'izao fa mila maka fijery hafa ivelana izao alohany anampahako hevitra tsara.
Efa 6 Taona lasa izay no nanambadiako, manana zanaka 3, samy miasa zahay mivady fa izao no mizaka ny charge mavesatra ao anton-katrano.
Raha milaza ireo sanatria akory tsy midera ny tenako t@zavatra nataoko fa manao izay hezaka rehetra aho mba hampandroso ny tokatrano.
Marihina fa nanao adisoana izao fotoana kely taoriany fisoratam-panambadiana (Fampirafesana), ny antony dia noho ny tsy fanan

[tsy sambatra] - Salama eee, vehivavy no manoratra. misy amintsika ato ve misy manambady lehilahy ilay tsy mbà manampy ao antokatrano, na fikarakarana ankizy io na fanaovana raharaha ao, fa ilay mibaiko sy mimenomenona sy manome tsiny no ataony?
ilay izy efa resahina fa tsy miova izy, dia ny tena fanontaniana dia hoe ianareo manambady toy izany ve dia inona no ataonareo sa lasa manaiky ho azy ilay zavamisy ny farany?

[Mastaaa] - Lehilahy aho... 35 taona, manambady ary mananjanaka 2. 5 taona ny zandriny indrindra... Asabotsy hariva nijery télé tao @ salon aho hatr@ sakafo atoandro vita. Nitsofoka tampoka tao @ chambre Dia nahatratra an'i Madame nimasta miaraka @ déodorant.. hankina aho.... Nivoaka moramora... Hatramin izao tsy miresaka....inona moa zany no ho resahina....

[Very Hevitra] - Salama! Lehilahy manambady, manana zanaka roa (2). Marary efa ho 1 taona ny reniko ka nalaiko ho ao an-trano nony farany (Dada mbola velona no sady tsara fisotroan-dronono no manana tahiry misimisy). Mavesabesatra ny fitsaboana efa ho taona iray latsaka (vidim-panafody, régime sns efa ho 8 millions par mois farafahakeliny). Tsy mba mandray anjara loatra anefa ny iray tam-po, (3 izahay), indrindra rehefa nalaiko taty an-trano i Neny... ao moa ny lavitra, ao ny manenjika mamita ny trano amboariny sns...). Efa mba noresahina ihany fa dia kely dia kely ny mba fandraisana anjara.

[Fanontaniana ho anareo vehivavy...] - Inona no Tena hoe mipôka sarombilany... Afa-po nareo fa ndao hisarampanambadiana?
Merci

[Longue durée] - Misy couple ve efa niaraka 7 taona vao natao mariazy... 12 ans de mariage Zao fa ohatrany mifankaleo da n'y zaza sisa no tahitahiana... RS efa isantaona... Mifamaly preske isan andro... Inona no solution possible..

[Noce de porcelaine] - Mba te-hifampizara aminareo izay mitaraina ho be olana anaty fanambadiana ity aho.
20 taona lasa izay no natao mariage (religieux) izahay fa ny mariage ara-panjakana 2 taona talohan'io. Tsy afenina fa be ny zavatra sarotra nandalo nandritra izany 20 taona izany ary be lavirta noho izany ny zava-tsoa niainanay roa.

[CARTER] - Vehivavy ilay manoratra.
Manan-bady vita soratra sy mariage ara-dalana tsara,efa niteraka 2 izahay . Efa ela no nahafantarako fa manao sipa ny vadiko,efa hananako porofo maro,tao amin facebook no nahafantarako fa efa nanan-janaka tamin'ilay vehivavy izy, ary voaporofo fa marina izany ,rehefa nanontaniko izy dia niaiky fa marina izany . Ary rehefa nohadihadihako tsy ankijanona dia gaga aho fa namabara izy hoe misoratra aminy ilay zaza.Tsy mbola mba nifona tamiko izy na ny kely aza fa mbola mandrangitra sy manambany ahy no ataony .

[Kofy] - Miarahaba, sao lba lisy afaka manoro ahy ianareo, azafady, hoe aiza no fametrahana demande de divorce?

[Kofy] - Miarahaba ô, hono hoa azafady, aiza no mandeha raha hametraka demande de divorce. Misaotra mialoha izay mamaly.

Pages