Vous êtes ici

Restriciton si mineur: 

[Dadan'zaza] - Salama tompoko, sao dia mba misy manana contact na mahafantatra neurologue afaka manao consultation privée isika ato.Ny zanako fanina foana efa elaela dia nasain'ny Docteur généraliste manantona neurologue.Misaotra indrindra tompoko

[ma ] - Raha te anana volo mangirana
Mampiasà eau de rinçage
Vinaigre de cidre 3sotro kely + Rano 1litre
Na citron1/2
‼️Raha manana volo tapatapaka sy vakivaky tsy dia tsara manao an'io
Rehefa avy manao bain d'huile koa tsara manao azy , manala tsara ny menaka, mba tsy mampa Gras be ny volo.
Tsy vitan'ny mampangirana fa sady mampalava volo koa io ,satria manadio tsara ny hodi-doha no mandamina ny fikorinan'ny rà amin'ny hodi-doha koa
De le vary sy rano iny koa mampangirana volo be, iza avy no efa nanandrana ???

[li ] - RANON'NY MANANASY MAFANA
Azafady indrindra tompoko, mba aparitaho ity hafatra ity fa mety hamonjy olona maro dia maro, azafady!
Nataoko ny anjarako, manantena aho fa afaka manao toy izany koa ianao. Misaotra mialoha anao!
Mamonjy ny ainao ny ranon'ny mananasy mafana.

[ma ] - NY KARIBONETRA: na ny Bicarbonate de soude: akora mora hita sady tsy lafo vidy nefa dia mahavariana ny zava-tsoa azo avy amin'ny fampiasàna azy.
Jereo sao misy mahasoa anao ato!!
1) NY MASINATY : maka karibonetra tokony ho ampahatelon’ny sotrokely afangaro amin’ny rano mafana antsasaky ny vera, io no sotroina. Eo no eo dia mety handrezatra be ianao , tsy misotro intsony rehefa afaka ny masinaty. (ny masinaty dia avy amin'ny hoe masina+aty.

[ma ] - TONGOLO GASY MAMPIHENA, MAMPITSONIKA TSIKELIKELY NY TAVY RATSY AMIN'NY VATANA INDRINDRA NY TAVY AMIN'NY KIBO!
Fomba fampiasana azy :
- voalohany
Tongolo gasy
Rano
Isamaraina vao mifoha dia maka rano matimaty 1 Vera, asina hasina tongolo gasy 1 kelikely ao anatiny!

[ma ] - Fisotroana rano mamay vao maraina sy alohan'ny hatory.
Fantatrao ve fa ny rano mamay sotroina alohan'ny hatory sy vao mifoha dia tsara ho an'ny fahasalamàn'ny rehetra ?
Fa indrindra ho an'ny olona taizana sery, kohoka,aretin-tenda, aretin-kibo, rivotra, allergie sns.
Alohan'ny hatory satria :
Na dia avy miborosy nify aza isika, dia mbola misy bactérie ,microbes ,virus ...
afaka mikotroka foana manomboka anaty vava, ao an-tenda, ka manerana ny lalan-kanina rehetra iny.

[ma ] - Hoho tapatapaka : Tsaboy amin’ny sira, citron, … Soins telo ireto azo hampiasaina mba hialana amin’izany foana.

Astuce 1 : huile d’argan / kinana / oliva

Lomana anaty ronono velona sy huile d’argan amin’ny fatra mitovy mandritra ny 15 minitra ny hoho. Atao in-1 isa-kerinandro.
Astuce 2 : sira

Afangaro ny rano matimaty tapaky ny litatra sy sira 1 sotro fihinanana.

Lomana ao mandritra ny 10 minitra ny tanana.

[sam ] - TENA ILAINA BE ITY TOROHEVITRA ITY :
#CORONAVIRUS
#SAKAFO_manampy_HERY_FIAROVANA
Ireto misy toro-hevitra @ sakafo tokony hoanina hanampy ny hery fiarovana @ mety ho areti-mifindra.
Marihina fa ny hotrikaina hoentin'ireto sakafo ireto dia manamafy ny hery fiarovana @ lafiny maro :
Ny #ZINC sy ny #FER : dia manampy @ famokarana "Anticorps" vokarin'ny "Globules blancs" hiady @ "Microbes" isankarazany.
Ny #VITAMINES_C_E_B9 ary ny #Bétacarotène (pro-vitamine A) : dia ireo antsoina hoe "Anti-oxydants", dia manampy ny hery fiarovana @ fiarovany ny "Globules blancs" sy ny Sela rehetra ao @

[ma ] - Akondro manta : Mampitony aretim-po
Arakaraky ny fomba hikarakarana ny akondro manta ny vokatsoa entiny amin’ny fahasalamana.

Ireto atoro anao ireo misy karazany 3. Andramo sao mahasoa !

Mikolo ny fo : endasina, andrahoina … maro karazana ny fahandro azy. Marihina anefa fa tsy mety ho an’ireo olona marary aty na voa ny akondro.

[fyy ] - Brocoli sy voasary : Manamafy ny hery fiarovana

Zavatra ilaina

Voasary 1
Tongolo gasy hasiny 2
Tongolo 1
Brocoli tahony 1

Fikarakarana azy

Alaina ny ranona voasary ary hatao anaty « mixeur » miaraka amin’ny tongolo, tongolo gasy efa voavaofy ary brocoli efa voasasa.

Totoina ary iny no sotroina mandritra ny tontolo andro.

Atao mandritra ny herinandro ary hajanona kely mandritra ny iray volana izay vao miverina manao indray.

Fanampiny

Aza adinoina hatrany ny mihinana sakafo be proteina sy voankazo betsaka.
Manaova fampiasam-batana 30 minitra isan’andro

Pages