Vous êtes ici

Restriciton si mineur: 

[tif ] - Torohevitra kely ho an ireo vao hanomboka hiverina @naturel
1- Faharetana, PatienceAza mora kivy, fa izay mahakarakara no mahazo ny soa
2- Fantaro ny momba ny volonao ( porosité, type, sns ...)
3- Fadio ny mampiasa produits misy sulfate, silicone sy ireo dérivé an'ireo fa manimba volo Mahaiza mividy produits mety @nao.

[ma] - Firy km ny diatongotra lavitra indrindra efa vitanao indray mandeha?

[ma ] - BEBE RAZAFY, 127 taona "Ferana ny sakafo matavy dia ela velona " hoy izy
Renim-pianakaviana malagasy anisan’ny tratra antitra indrindra eto amintsika i Bebe Razafy. Feno 127 taona amin’ity2021 ity mantsy izao ny tenany, izay monina ao an-tanànan’i Mangidihidy, fokontany Ampangabe, any amin’ny kaominina Ankarinoro ao anatin’iny disitrikan’i Fandriana iny. Mbola salama tsara i Bebe Razafy, ary hatramin’izay niainany dia tsy mbola manana olana eo amin’ny fahitana ny masony tao anatin’izay 127 taona izay, ka tsy mbola nanao solomaso mihitsy.

[ma ] - Antony 7 tsy mampaniry ny volo
Maro amintsika no te-hanalava volo kanefa tsy mahazo ilay halavana tena hiriana. Antony maro no mahatonga azy ireny ka santionany amin’izany ireto hampahafantarina antsika anio ireto.Tsy ampy « hydratation »

Mila koloina ny volo hisorohana ny fahasimbana.

[li] - Covid-19: Fivoaran'ny antontan'isa teto Madagasikara ny 19 hatramin'ny 25 desambra 2020
Isan'ny natao fitiliana: 1936
Tranga vaovao: 81
Sitrana: 81
Manaraka fitsaboana: 225
Namoy ny ainy: 01
Mbola mitoetra eto amintsika ny covid-19, entanina mandrakariva isika hanaja hatrany ireo fepetra fototra hisorohana ny fiparitahan'ny valanaretina.

[soa] - manahoana daholo isika , hiresaka momba ny rein kely aho anio, en insuffisance rénale aho amin'izao fotona izao ka hanome conseil antsika ny tokony atao mba tsy ahatonga izany satria raha mbola salama tsara ianao dia mila mitandrina tsara
LOZA : TANDREMO, aretin'ny "reins"
-1- Mampiandry PIPY. Tsy miandry poritra be vao mipipi
-2- Tsy fisotroana RANO tsara. 10 hatramin'ny 12 vera isan'andro. Ny mihoatra tsy ferana
Fitiavan-TSIRA. Aza hatao masira loatra ny zavatra hoanina
- 4- Fihinanana "ANTALGIQUE" tafahoatra
-5- Fihinana "VIANDE ROUGE" matetika.

[ma] - Alcool , mayonnaise , chocolat , tavin-kena

Hitobaka vokatr’izany ny menaka, ny sakafo matsiro, ny alikaola sns. Isan’ny aretina mpahazo, aorian’ny fety ny aretin’aty, aretn-kibo sy aretim-bavony ka dieny izao dia mila fantarina ny fandrindrana izany sakafo hanina izany, mba tsy ho aretina no hitsenana ny taona vaovao sanatria.

Alikaola : amin’ny antonony

Satria herinandro fotsiny ny elanelanan’ny fetin’ny faran’ny taona sy ny taom-baovao, ny idealy dia amin’ny taha amtonony no hisotroana alikaola.

salama e!
tamin'ireny fotoana nampamaiva ny aretina covid19 ireny dia nozarana ilay tambavy CVO(ilay anaty fonosana) izahay tao ampiasana dia nitanika ka nisotro , izahay tao antrano moa dia salama tsara daholo fa mba nisotro e koa ny tsapa dia niha maivany ny ANGADRANO rehefa nisotro nandritra ny erinandro izahay dia hatramin'izao dia misotro fa tena mety ilay izy ny an madamako aza anasany loha fa tena mety be manala ilay loko somary mena vokatrin'ny fanala na masoandro be iny ilay izy.
NB: atao bain

Argile verte”, miaro ny volo tsy hihintsana be…
Azo ikoloana tanteraka ny volo ny tanimanga karazany maitso, na ny « argile verte ». Mitsabo ny volo manana olana mantsy izy, toy ireo mihintsana, matavy sy mitera-menaka na manify.
Afangaro ny “argile verte” 3 sotro fihinanana sy ny rano mafana mba hanome paty matevina. Raha efa izay dia asiana lohamenaka “amande douce” na menaka oliva sy lohamenaka lavandy in-telo mitete azy. Afangaro tsara. Vontosana amin’io maska io ny volo efa nolemana mialoha. Alona 20 mn dia kobanina.

[haingo] - Inona avy ny fanafody natoraly hitanareo fa mahafaka sery vetivety ?

Pages