Vous êtes ici

Restriciton si mineur: 

[li] - Covid-19: Fivoaran'ny antontan'isa teto Madagasikara ny 19 hatramin'ny 25 desambra 2020
Isan'ny natao fitiliana: 1936
Tranga vaovao: 81
Sitrana: 81
Manaraka fitsaboana: 225
Namoy ny ainy: 01
Mbola mitoetra eto amintsika ny covid-19, entanina mandrakariva isika hanaja hatrany ireo fepetra fototra hisorohana ny fiparitahan'ny valanaretina.

[soa] - manahoana daholo isika , hiresaka momba ny rein kely aho anio, en insuffisance rénale aho amin'izao fotona izao ka hanome conseil antsika ny tokony atao mba tsy ahatonga izany satria raha mbola salama tsara ianao dia mila mitandrina tsara
LOZA : TANDREMO, aretin'ny "reins"
-1- Mampiandry PIPY. Tsy miandry poritra be vao mipipi
-2- Tsy fisotroana RANO tsara. 10 hatramin'ny 12 vera isan'andro. Ny mihoatra tsy ferana
Fitiavan-TSIRA. Aza hatao masira loatra ny zavatra hoanina
- 4- Fihinanana "ANTALGIQUE" tafahoatra
-5- Fihinana "VIANDE ROUGE" matetika.

[ma] - Alcool , mayonnaise , chocolat , tavin-kena

Hitobaka vokatr’izany ny menaka, ny sakafo matsiro, ny alikaola sns. Isan’ny aretina mpahazo, aorian’ny fety ny aretin’aty, aretn-kibo sy aretim-bavony ka dieny izao dia mila fantarina ny fandrindrana izany sakafo hanina izany, mba tsy ho aretina no hitsenana ny taona vaovao sanatria.

Alikaola : amin’ny antonony

Satria herinandro fotsiny ny elanelanan’ny fetin’ny faran’ny taona sy ny taom-baovao, ny idealy dia amin’ny taha amtonony no hisotroana alikaola.

salama e!
tamin'ireny fotoana nampamaiva ny aretina covid19 ireny dia nozarana ilay tambavy CVO(ilay anaty fonosana) izahay tao ampiasana dia nitanika ka nisotro , izahay tao antrano moa dia salama tsara daholo fa mba nisotro e koa ny tsapa dia niha maivany ny ANGADRANO rehefa nisotro nandritra ny erinandro izahay dia hatramin'izao dia misotro fa tena mety ilay izy ny an madamako aza anasany loha fa tena mety be manala ilay loko somary mena vokatrin'ny fanala na masoandro be iny ilay izy.
NB: atao bain

Argile verte”, miaro ny volo tsy hihintsana be…
Azo ikoloana tanteraka ny volo ny tanimanga karazany maitso, na ny « argile verte ». Mitsabo ny volo manana olana mantsy izy, toy ireo mihintsana, matavy sy mitera-menaka na manify.
Afangaro ny “argile verte” 3 sotro fihinanana sy ny rano mafana mba hanome paty matevina. Raha efa izay dia asiana lohamenaka “amande douce” na menaka oliva sy lohamenaka lavandy in-telo mitete azy. Afangaro tsara. Vontosana amin’io maska io ny volo efa nolemana mialoha. Alona 20 mn dia kobanina.

[haingo] - Inona avy ny fanafody natoraly hitanareo fa mahafaka sery vetivety ?

[ma ] - Fikafika telo ireto azo hitehirizana azy, indrindra amin’izao andro mafana izao.
Fomba 1 : Tehirizina miaraka amin’ny tantely

Akora iray azo tehirizina maharitra ny tantely noho ny habetsaky ny siramamy sy ny hakelin’ny rano ao aminy. Toy ny fitahirizana voankazo anaty sirop dia azo atao tsara ihany koa ny mitahiry ny vahona anaty zavatra mamy ka anisan’izany ny tantely.

[tif ] - Tena saro-pady ary mora simba ny volo rehefa avy nolokoina ka tsy nisy fikarakarana na « soins » natao taminy.
Ho an’ireo tsy afaka mamonjy ireny toerana fikolokoloana ny volo ireny dia toro-hevitra kely ity mba hikolokoloana azy amin’ny fomba natoraly no sady vita ao an-trano.

Manomana ny volo

Tsy voatery saingy manamandina sy mampalefaka ny volo miloko ny fanaovana « pré-shampoing » in-1 mandeha isan-kerinandro na in-1 mandeha isam-bolana. Anisan’izany ny fanaovana bain d’huile alohan’ny hanasana loha.

[tif ] - Misy karazany 2
Herinandro ihany no hanatanterahana azy raha toa ka lasopy fotsiny ihany no hohanina in telo isan'andro.Ny olana mantsy dia mety hitarika tsy fahampiana otrikaina izy ity. Azo hitarina kosa izy ity raha toa ka indray mandeha ao anatin'ny iray andro ihany no atao lasopy ny sakafo. Tsy voatery ho sakafo hariva foana fa mety foana na maraina na atoandro koa. Ity faharoa ity no tsara atao raha te hihena 5 kilao hatramin'ny Krismasy satria tsy mihafy diso tafahoatra ny vatana.

[tif ] - Voankazo fahita mandavan-taona ny akondro. Fantatrao ve fa vokatsoa telo sosona no azo avy aminy raha hikarakarana tarehy itony voankazo itony ?
Manazava endrika sy mamotsy hoditra izy aloha, manamandina an’ireny hoditra mora maina sy miofakofaka ireny ary ankoatra izany dia mitsabo sy manarina ireo tarehy simba ihany koa. Amin’izao faran’ny herinandro izao, andramo indray ny maska akondro hikolokoloana ny endrikao …

Manazava endrika sady mamotsy tarehy

Akondro masaka tsara 1, tantely 2 sotrokely, yaourt natiora 1 sotro.

Pages