Vous êtes ici

Restriciton si mineur: 

Mba efa nisy taminareo ve nampiasa azy io. Misy mivarotra any anaty FB any izy io ary Voalaza fa : - Mitsabo sy manetsika ny voa (reins) marary hanao asany indray. - Manadio sy mapikorina ny rŕ - Manasitrana rhumatisme - Manala ny éjaculation_precoce ,aretin-damosina , filahiana malemy (impuissance) , insuffisance rénale , calcul rénal, mamany lava tsy mahatana pipy.. - Fiarovana @ aretin'ny Prostate.

[raketamanga] - miarahaba antsika rehetre
arakio sujet io due EFA bb taona ihany za nefa dia tratrany accident EFA ela no nitady za a faharoa nefa Zhao vao mipetraka toroy hevitra ry retook ateraka v sa Alana??

Nanokatra ity sujet ity ato aho mba te hifampizara hevitra mahasoa mikasika ny fibrome.Izaho izany dia tratran'izy io fa tany amboalohany tsy fantatro mihitsy fa dia noheveriko fa rčgle foana no miseho. Nisy fotoana aza taty aoriandriana tonga matetika ny rčgle dia noheveriko fa fikorontanan-tsaina avy amin'ny asa ilay izy fa tsy noeritreretiko ho zavatra hafa.Efa somary natetika loatra ilay izy vao taitra ka nanatona dokotera dia nanao echo dia voalaza fa fibrome ilay izy.

Inona no atao mba ampihena aingana faritra mivonto!? merci an'izay mamaly

Pages