Vous êtes ici

Restriciton si mineur: 

[ma ] - Tonga miala sasatra ao amin'ny Nosy Ankao ny mpilalao sary mihetsika fantadaza Tom Cruise

[ma ] - Inona ny hira tsy maitsy henonao matetika rehefa anaty fiara handeha lavitra? ( Handeha faritany na Ambanivohitra ohatra)

[ma ] - Taiza ny Ranomasina hitanareo fa mahery indrindra eto Madagasikara?

[tif ] - Tonga ihany ity ny voalohany volana desambra , ianareo ve mpandeha vacances de noel ? Aiza ny toerana tsara aleha rehefa noel ?

[tif ] - Quelle est la pire chose qui vous est arrivée en voyage ?
Inona zavatra ratsy indrindra nahazo anareo rehefa manao voyage ? Mba tantarao hoe

[ma ] - Inona avy no zavatra fady efa henonareo mikasika ny ranomasina? Perso: TSY AZO ATAO HONO NY MANAO VELOMA NY RANOMASINA REHEFA HODY HIVERINA ATY AFOVOAN-TANY

[tif ] - Ianareo ve efa nandeha voyage organisé ? inona avy ny avantages sy inconvénients ?

[tif ] - mahafinaritra zao raha mba samy mizara ao@coms ny astuce fanomanany ny entany handeha vacances ny tsirairay
1. Firy andro mialoha ianao no manomana sa firy heure mialoha ? ==> PERSO: la veille matetika
2. Inona no tsy maintsy entina ankoatra ny zavatra intime ny tsirairay? Genre: fanafody ve ? Elo ve? Sns ... zay mahasoa zaraina
3. Fomba fampirimana entana mba tsy ho encombrant be ==>> PERSO: enroulena daolo ny lamba amzay lasa kely dia mazaka be ny sacoche na valise
4.

[tif ] - Salama jiaby
Itako hoe tena be pitia makany Manambato
Inona zavatra tena tianareo any Manambato?

[ma ] - raha ianao dia aiza no andafy tianao tsidihina na ipetrahana ao an-tsainao voalohany?

Pages