Vous êtes ici

Betsaka ny miandry bus nefa ny buxi tsy maharaka rehefa heure de pointe.Mihazakazaka, misisika, mifanosika mampiasa coup de coude mihitsy tsy misy antra na vehivavy lehibe no eo na mpitaiza kely satria tara.Tsisy hajany intsony fa mitovy kilasy @ jiolahim-boto.Izany sisa Ramalagasy.

Ny fanantenen poak'aty dia mipatrapatraka daholo.Ny an'ilay zandry kely izay.- Vary Ariary 500 ny Kilao.- Ny menaka Ariary 2 500 ny litatra.- Ariary zato ny mofo.Tsy nisy tanteraka.Ny tamin'ity fitondrana ity izay efa efatra taona no teo:- Nangala-tahaka ny kabarin'ny Sarkozy.- Hanafoana ny delestazy ao anatin'ny fotoana fohy.- Hapandroso ny firenena.- Sns..Tsy nisy tanteraka ireo hatramin'izao.

Nizara roa ny mpino tao amin'ny fiangonana zandriny iray tao Antohomadinika

Resaka DOKOTRA iray no niantobohan'iny aferan'ANTSAKABARY nahafaty mpitandro ny filaminana sy nahamay tanŕna marobe izay mbola mitohy h@zao iny, ary nisôty t@ toerany mihitsy moa ilay minisitra iray izay no niafarŕny !!!Dia manontany tena a hoe mety iza izany no hisôty @ toerany t@n'iny resaka OMBY VAVY n'ANDRANOMANELATRA iny?RESAKA MANALAZY FOTSINY!!!!!!!

Maire au foyer ? sa Maire d'As sa Grand - Maire :-6sa Maire Théreza sa Maire abandonnée hiaro ihany aloha lisany zanak'i dadasatria hatreto klo raha ny bilan Lalao dia Zero manatody ny fako mivongovongo

mba kely re olona ty volan'ny cnaps , nefa cotisation aloah otrin isambolana , volan jaza ve 4000 ar isan jaza , inona moa vitan zany am zao andro ihainantsika zao ? vola hoan'ny bevoka ve :36000 mga hono raha avant 4mois declaration si non 18000 ar raha tara . mba otrinona zany antenaina amity retraite rahatrizay ?

Tena rehefa nandray ny facture jiro sy rano za ah fa lery klo havanana @ fitadiavam-bola tena rehefa nandinika tenako dia aleo vitaina 1er tour dia vita @ fifidianana ny carričre lery

Tena zendana aho andray ny facture Jirama fa tena ny délestage ry zareo dia matetika nandritry iny mois de Janvier iny fa manoloana an'izay dia niakatra nidangana be vidin'ny facture Jirama rehefa nataoko ny fampitahana dia ny Rano toa tsy nisy fiovana .fa ny Jio ry le maty no tena managalatra

Kisoa tany Israely kosa ve no nidiran'ny devoly dia ny kisoa gasy avy no voasokajy ho biby maloto le.

Nahoana ny vahoaka foana ny atao sorona ho fampivoarana ny farim-panananareo ireo! moa ve dia efa tsisy henatra intsony mihitsy! tena tsy rariny ny ataonareo ireo vahoaka madinika fa mandiniha tena.

Pages