Vous êtes ici

Sendra tafaresaka taminŕ namana mpikabary izay ny tenako tamin'ny omaly hariva ka toizao no teniny.Mampalahelo hoy izy fa misy namana niara-nianatra mpikabary taminay izay nanaja ny satan'ny atao hoe MPIKABARY, ka gaga aho ankehitriny fa nony nalaza io ireo olona ireo dia very ilay maha-mpikabary azy, very ny fahendrena maha-Malagasy izay tena hijoroana. Nolaizainy ary nohamafisiny fa mbola hoavy ny fotoana hihaonana fa tena hanaovany fanontaniana enjana dia enjana.Hoy ihany koa izy koa manao hoe:

Asa nareo raha toy ahy, fa tena tsy misy herinandro tsy hahenoina faty olona mahtsiravina, accident mortel, asandahalo, vetaveta, dorotrano, sy tsy aiko eto @ firenena!zao ka zaza iray boieng indray no maty kila forehitra tao ankazobe, jesosy o!tena misy zavatra tiany ny ao ambony ampitaina ve sa finoanonapoana, sa tena zay no lahatra!

Isika mianakavy mihamahantra daolo kanefa ny vidin'ny trano sy tany miakatra avo folo zato heny andro aman'alina fa ahoana ??

Raha ny tranga nahazo ny olona iray rehefa tonga eo amin'ny famonoantena dia maro be, kanefa ny fiaraha-monina sy ireo olona akaiky azy no anisany antony voalohany nanosika ilay olona hamonotena. Any andafy dia tsy avelan'ny lalŕna ireo olona heverina fa nampitaraina na nampalahelo ny maty ary indrindra fa nataon'ilay maty antsoratra mihintsy ny tsy fahazankany ny nataon'ny olona iray taminy nandritra ny fahavelony.Izay ilay ataon'ny vahiny hoe "incitation ŕ meurtre" na hoe manosika ny olona iray hamonotena.

Tena be loatra ny 4mi sy ny mahantra mirenireny sy matory eny rehetra eny eto @ ville. Tena kivy za ary manotany tena hoe zao ve sisa ny niafaran'ny Malagasy; tokony misy hetsika atao mba farafaharatsiny hampihena azy ireo fa tena simba ny tanŕna sady mahamenatra ny fahabetsahany, tany manakarena ity nefa ny mponina mahantra velona!!!!

D miverina ndray e!Oe misy geste ho ataon'ny telma ho an'ny client_ny t@volan mars nefa kay geste nouvelle perturbation ndray no misy!!Suite ŕ des travaux de maintenance d'urgence au niveau de la liaison internationale, des perturbations de la connexion Internent pourraient avoir lieu ce 1er Juin 2017 Telma informe ces clients sur une possibilité de coupure de connexion.

hono woa, tsy otrany tokony averina tokoa ve io service national io e!tena lasa tsy tia tanindrazana no kely aina, tsy mahalala fomba, tsy mahalala ny tokony ataony tsony ny tanora gasy aminizao an!ilay senateur otrany karana iny zao mba nanolotra io hevitra io!!za loa d'accord mitsy e, na dia hapihenana ny chomeur sy hanampy ny securité fotsiny aza!

Tena mampalahelo tokoa ny tsy fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra amin'zao fotoana e, dia io efa voalazanao io no mahatonga ny vahoaka miravi2 tanana e:efa difitry ny fasahiranana angamba dia tsy mahatsiaro tompon'andrikitra tsony. Ary io de natao fanahinina miitsy mba ho sahirana sy mahantra ilay vahoaka @ zay tsy hanampotoana sy heritreritra ny hijery ny tsy fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra amzao a.

Mba tena tsy rariny sy nanome fo ana miitsy izay nataon'ilay bus 163 androany izay a!.Izao ny fandehan'ny tantara: Vao hiditra ny bus enao de tonga de bahanany sady anontaniany raha madinika ny vola, ny taty amiko anefa dia 1000 ariary (5000fmg)dia niteny za oe 5000Fmg oa ny aty fa tonga de oe tsy mety zany fa tsy manana amerenana za fa tsy afaka mitondra zareo.Mba ahoana ny fijerinareo an'zany e? sady tsy fanajana no tsy te ho sahirana, ra mba ohatra oe 25mil na 50mil no vola dia mba mety ho azo ekena fa dia 5MFG.

Tratra zany ny pibizina faux papiersGazety midi anio Tena fanetrybeNy tanindrazana Ka tokony Terivozona. Ny sazy saingy izy Manambola ve de ho afa maina Efa 10 taona mahery ve de zao vao tratraDe samy manaraka ny tohiny e Ho hita eo .....sa Awn hoy nareo

Pages