Vous êtes ici

Tantara iray indray no ho zaraiko aminareo eto androany,izay mazava ho azy fa nianako hatrany efa natsidiko tany aloha tnya fa izaho dia tantaram-pitivana mafana foana na efa nanambady aza.
Vao vita kelikely ny mariagek izany hoe heritaona teo dia nifanena tamin'ny iray tamin'ireo olona niarahak fahiny aho,tamin'izany moa mbola tsy nanambady aho fa izy no efa nanana,dia nifampiarahaba,dia toy ny olon-drehetra ela tsy nifankahita satria tokoa na dia mbola tsy nanam-bady aza aho dia efa tsy nanohy niaraka taminy intsony na dia mbola nisisika mafy aza izy tamin'izany fa izaho no tsy nety intsony satria dia lasa nanako olana ny fisiany sady efa nahatsapa aho hoe ampy koa izay e!..3 na 4 taona taty afara indray io nihaona io ary mazava ho azy fa efa manana ny fiainako aho fa tsy nahasakana ahy tsy hiresaka izany,Tonny no anarany ary faly ery izy raha nifanena tamiko indray..tsy miova mihintsy ndri hoy i Rado fa niha nahazo aina fotsiny dia nireska teo dia avieo nanambara aho fa mbola maika ny hiasa fa aleo aho handeha hoy ahonifanome numero na finday satria tsy hitako izay maharatsy izany,hatreo aloha dia tsy nasiko olana fa samy las nandray taxi aho izy kosa niditra tao anaty fiarany dia lasa..
Nihomehy irery aho niheritreritra ny lasany sy Tonny..saingy efa lasa izany tsy niasako loha be intsony.Nandray nyasako tao buro sady be asa be satria be dia be ny pub nilaina nenjehina,ka tsy nahatraka mihintsy aho fa ny hariva hirava mihintsy vao nitraka e! teo no nipoitra ny tsy nampoizina fa niantso ahy i Tonny sady niteny hoe efa mirava ve ndri dia hoy aho hoe ie d'ici 10 minutes hoy aho afaka tsenaiko ve hoy izy ..tsy maninona hoah fa aza ela ianao,satria fanatny buroako tsy ela dia tonga izy sady niatso ahy hoe efa ato za fa ery aloha ery no mijanona fa tsy mahaita parking dia eo za no miandry.. taitra be za hoe sahady ok hoah hidina aho. dia namono machine sns aho dia lasa nidina ary namonjy ilay fiarany izay tery aloha tery,niditra aho ary nifampiarahaba izahay,tsy naharitra ela fa novelomi'ny fiara dia lasa izahay dia hoy aho hoe ho aiza isika dia hoy Tonny namaly sady nitsiky hoe "retour vers le futur" hoy izy dia nhomehy aho sady namaly azy hoe Tonny a!! adala ve! efa vita izany satria fantatro no tiany ambara,dia tonga tsotra ny valiny..mbola tena tiko ndri Aichah a!! za tamin'ireny nanambady dia ndri tsy nanana dia izao efa samy manana dia ady sahala..dia hoy aho non kosa e! ampy izay e!! dia tena raikitra teo ny ady hevitra sady madeha izahay mizotra makany amina toerana iray faleheny fahiny rehefa miaraka izahay,ny andro amin'io efa mihariva ny embouteillage mandreraka be dia vao may nafana ny resaka dia hoy aho ndao hody fa ho hita eo amin'ny manaraka,tsy anaiky mihintsy Tonny fa ny nataony dia toy ny fahiny napetrany teo aminy fehako ny tanany izaho rahateo nanao tenu sexy be niasa za aloha tsy niomana ny hifanena taminy fa izay no mba tiako tamin'io,sady nanafosafo,Tonny a! enao ve adala hoy aho sady noesoriko saingy tsy nety izy fa nisisika foana sady vao maika nisikotra ny string -ko fa adala ve! hoy aho non hoy izy sady nampiakariny fitaratra dia tsy misy mahita intsony ao anaty vam izy rahateo manana alalana amin'ny vitre fumé.tena tsy hitako izay natao nezahiko nesorina fona fa tsy nety izy no sady niteny hoe fantako anie ndri e!! des années anie isika niaraka ry Aichah aiza no tsy hafantarako andri tsy handa izany ndri. dia nihiomehy aho dia hoy aho taminy hoe,ka hafa tamin'izany dia hafa izao e,tsy mitovy intsony.non Aichah a! tsy miova izany hoy izy fa ao anie sady nosokiriny be ny foriko fa tonga dia hitan'ilay fihetsiko niketrona kely dia hoy izy hoe hitandri fa tsy miova ndri.. dia hoy aho hoe sokirinao mafy bekosa e! tsy tiako izany fa za hidina hoah dia hoy izy mihidy io,dia hoy aho Tonny a! atero za fa bedin'ny vadiko eo za sady tsy nihera aho hoe ho taraiky tsy mety izany,antsoy izy hoy izy,non tsy mety izany hoy aho,fa vao tsy tapitra ny teniko naneno ny phoneko ny vadiko no niantso ahy ;tonga dia hoy aho humm io aza,ny anao hoy aho raiso izy dia teneno hoy izy ,mazava ho azy fa vadiko va tsy ho raisiko,naontany izy hoe aiza ndri dia namaly za hoe vao hiala aty am-piasana fa mety tara kely fa mitohna be hono any,dia hoy vadiko ok aki non hialaz fotsiny za hoe handeha izao hoany Tamatave za fa misy marché raikitra any dia tonga dia lasa izahay efa nalamiko daholo ny ato..ok aza hoy aho! izay bisous ndri hoy vadiko dia tapaka phone..dia tsy niteny aho fa saingy henony Tonny ilay resaka satria mangina be tao anaty tomobilina,dia hoy izy tamiko sady nitsiky efa anjara ilay mihaona e!! samy nihomehy dia nampiko hoe natray kosa e!! aiza koa misy anizany,dia hoy izy fa inona indray ka non atero za fa rahampitso hoy aho,non hoy izy mila maiaraka mamerina lasa kely isika roa androany ka! ny andro efa miha maizina ny fitohanana mihazo ilay lalana tena tsy hifankahitana,tena leo hoy aho rahampitso fa andao hody sady tena nidirikina za dia eny ary hoy Tonny andao aza e,dia nihodina izahay fa izao hoy izy droit de calin be za an.. raha izay hoy aho tsy maninona fa omeko enao dia lasa izahay niverina nihazo ny lalana mody fa efa samy mitohana e! izahay eny Ampitatafika no mody fa dia nandeha foana ihany fa ho aiza koa moateny an-dalana dia tsy mitsahatra sady miresaka ny fahiny no milalao ny foriko i Tonny,Izaho koa tsy naka lagy intsony fa navelako teo moa lasa nakafy indray aho.(looza)..efa maizina be vao tonga teny aminay ny makany aminay somary miditra mangina kely fa misy toeran malalak fiodinan'ny fiara izay,izay efa nananay sy Tonny tantara satria moa izahay nanao trano eny aminay ihany,dia donc eny ihany aho izany no mody,tonga teo amin'ilay toerana dia nijanona izy dia niteny hoe tsy miova mihintsy eto endroit romantique foana dia nihiomehy aho dia izay hoy aho sady nojereko tsra izy na dia ao anaty maizna aza,calin be amin'izay hoy izy sady napetany fanankonan fitaratra izay sitonina avy hatrany dia mipetraka avy dia maizina tsra ao anty fiara,avy da notsindriny ny sezako hidina ka nandry ny seza teo amin'ny devant,oay hoy aho fetsy be enao ..dia nihomehy sady niteny hoe samy fetsy tsika dia hoy aho antray aki.diua maninona e hoy izy..sady nanantona mora no nanaoroka ahy avy hatrany tsy nandaha aho fa novaliko ny orokasatri efa nananiky fa hanome calin za dia teo nifanoroka ela be teo kanjo sady milalao ny nonoko ihany izy naomboka niha manod za satria lasa nakafy e!! tsy tratra voavahany ny soutien-ko ary dia niala teo dia nosafan tanteraka ny ambonin'ankajoko ary dia no kakikakeriny tsra teo ny nonoko no sdy nonoiny,tsy naharitra ela fa tena lasa tafalatsaka taneraka aho sady niteny taminy za hoe Tonny a!! tena tsy hamelanao mihintsy dia hoy izy ka efa miteny aho fa mbola tiandri za hoah dia niverina nifanoroka be izahay sady novahainy ny bouton jeans indro efa dangitra be ny bibitiny ..tena loza ity hoy aho fa tratra koa za androany..vao eo am-pandaminana ny pla hialana aho no nampidiriny tao anaty string ko ny tanana avy dia nolalaoviny ny mol-poriko fa tonga dia very tanteraka ny controle ko ilay efa saika hitady irika ialana teo,satria dia vaoamika aza aho namikitra be sady nanoroka be azy avy hatrany,nampiakariny ny mini nanaovako sady nampidininy jenas nanaovany za mbola mamikitra be azy iny sady efa hetsaka tanteraka no mbola makamamy be ilay bisou kanjo efa izy efa mamorotra sy mamelatra ny fehako tsy naharitra ela fa efa lataka tafiditra tao anaty foriko no henoko sady nampiakariny volume radio tao anaty vam tonga aho dia nahteny tamin'ny feo milato Tonny baise moi! dia hoy izy ataovy amin'ny teny gasy fa tiako miheno feondri miteny anizany sady nampiny hoe ao moe dia nifnorokaindray izahay sady efa manomboka mpipompy izy tsy nahritra aho fa nihika ahhhhh;Tonny a!! leleo be amizy aki a!!hy za ary dia nampiakariny tanteraka ila mini nanaovako no nampidininy tanteraka amin'izay patalohany,toy ireny violéna ireny aho izay tena tiako ity ataony ity satria efa nataony anhy taloha be,fa tonga no leleny be sady heneoko tena romotra be izy milely ahy izaho tena sady manivana ato amaby na dia tery aza fa vao maika nankafy be izahay,sady ny molotra amin'io mifanoroka amtetika izahy mileley be sady tsy niasa saina izay any ivelany any nefa henoko tena mafy be mihintsy no nanaovany ahy ka tena nikika be za vao st mifanoroka izahay,avieo hoy izy Aichah ndao hivadika ao ariana fa vao nivadika tao izahay,noesoriny tanteraka string ko ary dia nampiakariny ilay seza teo amin'ny devan seza aoriana indray lava iray manontolo izany hoe azo hitsorana tsara,fa ny nitsorako teo ny ela dia notohizany ny filelena ahy sady missionnaire,no naforitrany be namatotra ny valahany ny tongotro roa fa vao amikaenjana satra tena tsy nijanona izy nipompy be ahy sady mifanoroka matetika tsy nisy norarahianay intsony izay maheno sy tsy maheno any ivelany any fa ny anay no notohizanay sady vao maika nataon'ny Tonny mafy be mihintsy ny fileleny ahy nakariny teo ambony sorony ny tongony roa avie ka sady vao maika nalentiny be noa accélérer be ny fileleny ahy fa tena tsy teto ambony tany intsony aho sady nahavita niantso Tonny a!! tsy amelako intsony koa ndri,ary tena samy nifamaly teo izahay sady mihezaka manivana fona aho avy ato ambany farany nihara nahatonga izahay izaho tena nihika be ahhhhhh,cherie aaa! tikobe ny taibony Tonny henoko nitosaka be tao anatin'ny foriko manontolo,nameno ahy tsy tonga dia nila izahay fa mbola samy nifanoroka be teo aloha tapitra tsra ilay izy vao nialazy sady nampiaktra ahy teo amboniny dia nitsiky aho nijery azy sady mbola nanoroka dia hoy aho tsy nanaiky mihitsy, dia hoy izy ...mbola tsy afa-po za aki a!!dia nikakaka izahay dia nitady stringko za dia nitady soutienko dia nampidiriko dia nihezaka niankajo izahay, dia mbola nampofoiny indray aho sady mbola nifanoroka be jereko lera efa amin'ny 9h alina,maika ho aiza ho izy dia hoy aho efa hariva be fa aleo amin'ny manaraka indray,non aokaaloha hoy Tonny sady mbola nifanoroka be indray izahay sady ampofoiny aho ao amin'ny seza aorina inona hoy iana ..mbola voaleleny indray aho io ampfoiny io vetivety key dia velona be ny azy tafasisika tao anaty string ko indray ary nataony be teo indra aho izay tsy haiko intsony fa dia naka fy tanteraka no ntaoako no nihezaka nipompy ko inona fa ela ny ela samy nitosaka indray ila taimboizay tena mbola nisy foana any dia ny molotray amin'io tsy misarka ary henoko tapitra tanteraka vao niala za dia naka mouchoire dia nofafaiko,aleo amizay aki za hiditra hoy aho sady ..oay hoy aho efa amin'ny 10 alina dia nanaiky Tonny sady niteny hoe demain..dia norohako zy sady namaly za hoe oui mon amour..dia namerina anmbotra ny voloko sns aho nivoaka...
ny tohiny..mbola naka azy ny ampitso ary mbola namerina nano be izahay fa tany amin'ilay hotel falehany tamin'izany ary laninay tany ny apres-midi manontolo mbola niampy ny alina tapny voalohany..DITRAM-PITIAVAKO daholo izany
Misaotra namaky amin'ny manaraka indray tantara hafa.

Par : Befilahiana
Tena tay be le tantara kle
Tena ******* be le tantara kle ,asa aloha izay fahamarinany fa lasa tato anaty pataloha ny ahy nefa ny sipako mbola ho avy ato an trano afaka kelikely ..Mba misy hafatra kely fotsiny ,tandremo sao lasa fahzarana ilay ******* anaty fiara ,fa izaho efa tratran'ny polisy,saika nivarotra pataloha ,fa vola be no alain'dry zalahy an .
Par : Aichah
Tsy ho fahazarana kosa aloha
Tsy ho fahazarana kosa aloha e! fa mba andrana toy ny andranrehetra iny ry Befilahiana a! nisy namako ko efa tratra fa nampadoavin'zareo vola be!
Par : ...
Misaotra Aichah nizara.
Misaotra Aichah nizara. fanamarihana kely fotsiny : ny filàna (envie) matetika tsy voafehy n'aizan'aiza toerana misy. Io tsy miankina @ lehilahy irery ihany fa rehefa tonga izay tena manery...
Par : Aichah
Farany hoan'ny mpamaky
Farany hoan'ny mpamaky rehetra tena hifonako ny fahadisoana tsipelina fa efa mba mihezaka ihany aho. ny tsy handiso ny fanaoratana misaotra betsaka sahady.
fiber_manual_record Felantsoa
Dernière visite: Il y a 1 jour 15 heures
A rejoint: août 1, 2018
Misaotra Aichah ah,
Misaotra Aichah ah, manentanentana hatrany koa ny mahita ny tantaran-dri. Ôtrany hitako mihitsy ny miaina ilay izy ao anaty fiara. Efa niainako koa manko io fa dia excitant be tokoa. Tsy olana amiko ny fahadisoana tsipelina. Tsy hifampitsara isika eto fa hifampizara izay niainana na izay foronina (ny tantaraiko sasany eto). Izaho aza indraindray eo am-panoratana ny zavatra tena niainako lasa excitée be indray ary matetika te-hamerina ilay tantara saingy tsy possible intsony. Mbola hitantara zavatra iray niainako t@ sipako indray andro izay aho fa mbola tsy voasoratro. Ny ahy soratako @ bloc note aloha na atao @ word, dia iverenako vakiana kely na ahitsy kely hasiana sira sy poivre ary sakay kely, rehefa mety amiko dia ampidiriko eto, kanefa mbola mahita fahadisoana ihany koa aho fa tsy asiako olana. Ho ela velona ny fankafizana tantara manaitaitra filàna toy itony.
Par : Aichah
Mankasitraka aki Felantsoa a!
Mankasitraka aki Felantsoa a! ny fahitako ny soratandry ihany no mba nandrisika ahy!
Par : loulou69
Raitra eh...tsy mitady tonny
Raitra eh...tsy mitady tonny 2 nga. Hihi
Par : Aichah
loulou 69.. non kosa e!!!
loulou 69.. non kosa e!!! hihihi!
Par : Dadevo
Dia niverina niaraka ve areo
Dia niverina niaraka ve areo?misaotra fa tsara

Ajouter un commentaire

5 + 1 =
Trouvez la solution de ce problème mathématique simple et saisissez le résultat. Par exemple, pour 1 + 3, saisissez 4.