Vous êtes ici

Miarahaba tompoko, toy zao no tantarako: 10 taona niarahana de 3 taona mariage civile. Io vadiko io sipako voalohany ary manan-janaka 2 en bas âge zahay. Io vadiko de otrany olona calme fahitana azy fa kay tena adalam-behivavy be na de tsy miaiky aza izy. Efa nampirafy ana t@ cousine-ko roa samihafa ary efa niaraka t@ mpanampinay 3 samihafa le mpanampiko mbola ato amzao no fahatelony zay efa nesoriko omaly (soloako ny mpanampy de iarahany ndray, 4 mois eo en moyenne ny faharetany mpanampinay de zany fona no anesorako azy fa izy tsy mifandray amreny tsony vo miala ato reny). Raha resahako izy de izy ndray no tezitra ary tsy mbola niaky zany na indray mande aza fa fantatro fotsiny oe niarahany daholo reo vehivavy reo. Ny fahitako ny fiarahanzareo de passager ambolana eny fona. Zay tsy de mifankatia tsony satry efa tsy de misy vie de couple normal oe bisous calin sns fa misy rapport une fois par semaine eo. Mbola manome vola feno sady tsy de mandany vola. Refa week-end miaraka amnay fa misy fotona izy mahita excuse manambotra vam na excuse hafa mi-s'absenter eo @ 2 à 3 h eo. Efa tena leo ntanteraka a de te hampiditra divorce nefa izy sy ny zanakay tena proche be satry tena akaiky zaza sady maavita mikarakara zaza fa za tena tofoka zareo de eo no ilako hevitra avy any aminareo. Za koa matahotra oe tsy manana sipa hafa tsy olona manodidina ahy izy de so sanatry any aorina any ka ny zanakay ndray no ho sipaina (na ho aolany mihintsy aza ) raha toa ka tsy mahita tsisy sipa hadalainy manondidina ana tsony izy, tsapako fa ratsy zany fisainako zany fa efa tsy atokisako intsony izy. Mba toroy hevitra za zareo fefa very tsy hitako tsony ny atao, tsy haiko tsony oe aona ny i-géreko anreo rehetra reo. Miala tsiny fa lavabe sady mikoronta fa tena mbola feno ny fo. Merci

fiber_manual_record Tohainananoo@ya...
Dernière visite: Il y a 1 year 5 months
A rejoint: juillet 9, 2019
Bonjour, be dia be ny ataoko
Bonjour, be dia be ny ataoko hoe "alternative" misy sy misokatra aminao fa ianao no tompon'ny fanapahan-kevitra amin'izany anefa. Ianao no mahalala ny mahasoa anao sy ny zaza ary ianao koa no mahalala ny farany zakanao. 1- miala ianao sy ny zaza dia manorina sy manao fiainana vaovao fa tsisy azy (fa hoe hanahoana, velanao ve ny zaza, tsy hahatsiaro fahabangana ve izy ireo raha tsy eo anilan'ny rainy, ianao ve hahazaka tsisy azy koa...) 2 - mijanona ianao fa mampirafy azy koa raha fitiavana sy affection ary attention no tsy ampy aminao ( fa hanao ahoana raha hainy, ahoana hoy ny fianakaviana, ny fiaraha-monina, mety ho rava ny tokan-tranonareo...) 3 - mijanona ianao fa tsy mampirafy sady tsy miasa loha fa izay mahafaly anao sy ny ankizy no ataonao satria izy efa tsy hiala amin'ny fanaony no sady tsy miaiky Anao ny safidy sy fanapahan-kevitra fa hevitra tsotra fotsiny ny ahy ireo. Ny ankizy, amiko, no tena tokony hojerena sy tsinjovina izay vao ianao izay vao izy
Par : badbouyg
Ny ahy ny torohevitra dia ny
Ny ahy ny torohevitra dia ny fifampiresahana. Ny fisarahana izany efa solution extrême mantsy. sao mba misy vitan'ny resaka ihany quelque part mialohan'ny handraisana an'izay décision hoe divorce izay. Rehefa mifampiresaka dia manaova carte sur table aminy. Mialà nenina sao mba mety hiova izy. Apetraho ny fepetra sy fitsipika ao amin'ny tokantranonareo. Omeo une semaine, na deux semaines, na un mois, izay hitanao sy tsapanao ary tapakareo fa fe-potoana hahafahany miova. Rehefa hitanao fa tsy miova izy, dia anjaranao amin'izay ny manao ny safidy. Lanjalanjao ihany anefa ireo tenin'i Nanoo ireo sao.
Par : anonyme
Hisy sipa hanatitra zaza ao
Hisy sipa hanatitra zaza ao antranonareo ny farany hoe ti ny zanaky ny vadinao fa za tsy mahavita..... Fampidirana iny fa zao, mila miresaka tokoa, tena amin'ny fo tsy misy zavatra afenina. Atero any am RADnareo ny zaza dia mandehana maka souffle kely ianareo roa dia en tête à tête. Lazao azy ny fahadisoampanantenanao sy ny fikasanao. Aza aseho azy anefa hoe malahelo ianao an, fa tena hoe vonona hiady rery am fiainana raha mitohy izao, mila hitany hoe battante ary tsy manaiky ampirafesina zany. Ny asanao aza atao ambanin-javatra sao ilaozany tampoka ka tsy hisy horaisina ny zanakao. Aza manao bevoka tsony aloha fa alamino tsara mihitsy
Par : Lucette
Je crois que je vous connais,
Je crois que je vous connais, courage
Par : Anonyme
Miarahaba,
Miarahaba, Mitodika manokana @ tompon'ny sujet aho, Efa nandinika ny adidy aman'andraikitra nefainao kosa v enao ? Ny resaka ftiavana sy firaisanareo mivady no tiako resahina eto.Ohatran'ny lasa fitsikerana ny vadinao mampirafy fotsiny mantsy no hitako betsaka @ fanehoan-kevitrao,kanefa tadidio fa misy ftiavana tsy efanao tao matoa ny vadinao mitady izay mba hamenoana izany any ivelan'ny tokan-trano. Izaho tsy manome rariny azy velively,satria olona efa manana ny vadiny izy tsy tokony hanenjika izany any an-kafa intsony.Saingy tadidio tsara fa ny filana te hiray eo @ lehilahy betsaka lavitra noho ny an'ny vehivavy.Raha 1 fois/semaine izany tena tsy ampy be dia be azy. Raha 10 ans niarahana izany enao tokony efa mba mahazo an-tsaina kosa oe impiry isan-kerinandro ny firaisana ampy azy e ! Ary izaho aza manahy fa ilay 1 fois/semaine io sao dia mbola izy foana indray no mitarika na mangataka aminao vao mba misy ilay izy ? Ny fanenjehanao azy isanandro @ fampirafesana ataony hitako tsy vahaolana mihitsy.Vao mainka aza mety hampitroatra azy,fa andramo totofana fitiavana izy e ! Enao mihitsy ny tonga dia manome firaisana foana azy.Ho hitanao fa sady vao mainka hifankatia be ianareo mivady no ho adinony daholo izay makamaka fanahy azy any ambadika any. Mahereza ary !
fiber_manual_record rahazahenao
Dernière visite: Il y a 1 month 3 weeks
A rejoint: juin 19, 2018
Miarahaba, Mitodika manokana
Miarahaba, Mitodika manokana @ tompon'ny sujet aho, Efa nandinika ny adidy aman'andraikitra nefainao kosa v enao ? Ny resaka ftiavana sy firaisanareo mivady no tiako resahina eto.Ohatran'ny lasa fitsikerana ny vadinao mampirafy fotsiny mantsy no hitako betsaka @ fanehoan-kevitrao,kanefa tadidio fa misy ftiavana tsy efanao tao matoa ny vadinao mitady izay mba hamenoana izany any ivelan'ny tokan-trano. Izaho tsy manome rariny azy velively,satria olona efa manana ny vadiny izy tsy tokony hanenjika izany any an-kafa intsony.Saingy tadidio tsara fa ny filana te hiray eo @ lehilahy betsaka lavitra noho ny an'ny vehivavy.Raha 1 fois/semaine izany tena tsy ampy be dia be azy. Raha 10 ans niarahana izany enao tokony efa mba mahazo an-tsaina kosa oe impiry isan-kerinandro ny firaisana ampy azy e ! Ary izaho aza manahy fa ilay 1 fois/semaine io sao dia mbola izy foana indray no mitarika na mangataka aminao vao mba misy ilay izy ? Ny fanenjehanao azy isanandro @ fampirafesana ataony hitako tsy vahaolana mihitsy.Vao mainka aza mety hampitroatra azy,fa andramo totofana fitiavana izy e ! Enao mihitsy ny tonga dia manome firaisana foana azy.Ho hitanao fa sady vao mainka hifankatia be ianareo mivady no ho adinony daholo izay makamaka fanahy azy any ambadika any. Mahereza ary !
Par : Anonyme
Ento am-bavaka ny fiainan
Ento am-bavaka ny fiainan-tokantranonareo fa ny fakam-panahy maro.Mandehana mitokana mitsy iray andro d mivavaka sady mifady hanina dia resaho amin'Andriamanitra ny alahelonao,ny fanirianao sady mifona ho an vadinao ihany koa .Refa vita zay dia ahatsiaro maivana ianao no feno fanantenana fa hiova ny vadinao dia ampanjakao ao antokantrano ny fitiavana na inona na inona miseho.D jereo ihany kou reo torohevitra eo aloha reo fa azo raisina tsara daholo ary mifameno
Par : katramo
REhefa miresaka koa nareo dia
REhefa miresaka koa nareo dia esory dieny mialoha aloha lé à priori sy le préjugé
Par : Mora my manakiana
Mora ho an ny vehivavy my
Mora ho an ny vehivavy my manakiana... Mandinihy Tena aloha vao maika hitsikera... Raha mpiasa no olana.. vitanareo mivady my asa so antokantrano... Raha cousine 2 no efa niarahany... Tongava saina kosa... Marié miaraka am cousine madama anie... Matetija ireo cousine 2 ireo manana kankay aminao koa... Amiko ianao no olana.... Raha zao problem resahinao zao.... Mety 1 fois par mois by anareo maximum...
Par : sermon
hoy Jesoa:
hoy Jesoa: « Mangataha, dia homena ianareo; mitadiava, dia hahita ianareo; dondony, dia hovohana ianareo. » (Matio 7:7) « Fa izay rehetra mangataka no mahazo; ary izay mitady no mahita; ary izay mandondòna no hovohana. » (Matio 7:8) « Koa amin'izany na inona na inona tianareo hataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany; fa izany no lalàna sy mpaminany. » (Matio 7:12) « Koa amin'izany na zovy na zovy no mandre izany teniko izany ka mankatò azy, dia hoharina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy, izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy. » (Matio 7:24) « Ary latsaka ny ranonorana, ka nisy riaka be, sady nifofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany; nefa tsy nianjera izy, satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy. » (Matio 7:25) « Fa izay rehetra mandre izany teniko izany, nefa tsy mankatò azy, dia hoharina amin'ny lehilahy adala, izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika. » (Matio 7:26) « Ary latsaka ny ranonorana, ka nisy riaka be, sady nifofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany; dia nianjera izy, ka loza ny fianjerany. » (Matio 7:27) « Ary nony efa vitan'i Jesosy izany teny izany, dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany, » (Matio 7:28) « satria nampianatra azy toy izay manana fahefana Izy, fa tsy tahaka ny mpanora-dalàna teo aminy. » (Matio 7:29) « Misy azom-pahoriana va eo aminareo? Aoka izy hivavaka. Misy faly va? Aoka izy hihira fiderana. » (Jakoba 5:13) « Misy marary va eo aminareo? Aoka izy hampaka ny loholon*'ny fiangonana**; ary aoka hanosotra diloilo azy amin'ny anaran'ny Tompo ireo sady hivavaka eo aminy; [* Gr. presbytera] [** Gr. eklesia] » (Jakoba 5:14) « ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary, fa ny Tompo hanangana azy; ary raha nanota izy, dia havela ny helony. » (Jakoba 5:15) « Koa mifaneke heloka ianareo, ary mifampivavaha, mba ho sitrana ianareo. Ny fiàsan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. » (Jakoba 5:16) « Elia dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery nivavaka mba tsy hilatsahan'ny ranonorana; dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranonorana telo taona sy enim-bolana. » (Jakoba 5:17) « Ary nivavaka indray izy, dia nandatsaka ranonorana ny lanitra, ka nahavokatra ny tany. » (Jakoba 5:18) « Ry rahalahiko, raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana, ary misy anankiray mampibebaka azy, » (Jakoba 5:19) « aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy fanahy tsy ho faty sady hanarona heloka be. » (Jakoba 5:20) mandraisa an'i Jesoa ho Tompo sy Mpamonjy ny fiainanao ina a(Romana 10:9-10) (Apokalipys 3:20) dia apetraho eo ampelatanan'i Jesoa mandrakariva @] vavaka ny tokantranonao fa tsy maintsy hiva izany. fa raha vao tsy misy an'i Jesoa ny tokantrano dia "tout est permis"

Ajouter un commentaire

3 + 9 =
Trouvez la solution de ce problème mathématique simple et saisissez le résultat. Par exemple, pour 1 + 3, saisissez 4.