Vous êtes ici

Fihaonana ara-toekarena iray malaza be iray mpitranga eto an-drenivohitra, tsy zoviana amin’ny malagasy ao Antananarivo intsony izay hetsika izany fa efa saika fotoana fifanomezana hahitana zava-baovao @ lafiny maro. Teo Andranomena t@ ity indray mitoraka ity. Tsy diso anjara t@ izany koa ny “fotoana tsy nifanomezana” fa tonga tampotampoka. Koa satria manomboka alarobia na alakamisy ny fihaonana ary mifarana alahady dia nifarimbonanay misahana ny varotra tao @ orinasa ny fiandrasana stand-nay ka ny anjarako dia ny zoma. Satria faran’ny herinandro io dia mirava alina @ 21h koa ny fihaonana satria misy conferences, rencontres B2B, etc…. iny hariva iny ary iny no ahafahan’ireo lehiben’orinasa manatontosa izany; Tsy izaho irery no voatendry noho izany fa nisy 3 mianadahy izahay no nifandimby: Izaho ny maraina manontolo sy tapany tolakandro, ilay vavy faharoa atoandrotoandro mandra-paharivan’ny andro ary ilay lehilahy tolakandro mandra-pirava @ 9 alina.

T@ 12 ora teo, nisy conference nirava tao @ ilay efitrano dia lasa feno olona tampoka nanakaiky ny stand-nay, izaho mbola variana mandefa spot pub avy @ ordinateur no naheno olona niteny tamiko:
- Mba afaka mahazo fanazavana mikasika ny produit-anareo ve Madame azafady?
- Inona no afaka anao? Hoy aho hoy aho mamarana izay hataoko sady manomboka mitraka hijery ity olona miresaka amiko
Taitra be aho fa I Yves no teo alohako.
- Fa angaha manana passe professionnelle ianao ?
- Rehefa te-hahita anao aho dia mahita passe foana. Hoy izy mananihany.
Tsy ni-insiste ny hamantatra ny fomba nahitany passe aho fa faly fotsiny nahita azy tonga eo. Lasa niara-nisakafo tao @ ilay restaurant izahay, toy ny olona rehetra teo, tsy nampiseho fihetsika hafahafa mihitsy i Yves satria fantany fa mety manahirana anay izay fihetsika hafahafa eo noho ireto mpiara-miasa amiko mety hahatsikaritra zavatra hafahafa. Izaho moa izany tsy miara-misakafo @ ilay vehivavy iray satria mila asiana olona tsy tapaka teo @ Stand.
Nanontany ahy ny ora hiravako I Yves ary noteneniko azy fa any @ 5 ora hariva farafahatarany
- Halainao aty angaha aho dia aterinao mody?
- Raha tsy mampaninona an-dri
- Vo mainka mety amiko kah
- Antsoy fotsiny aho rehefa mirava ndri dia atoroko ny misy ny fiara
Vita ny sakafo dia nisaraka teo izahay, nidobodoboka kely indray ny foko fa hampiaraka kely @ Yves indray androany; ny ao am-piasana moa manana safidy na handray indemnité taxi izahay na miandry ny fiara iombonana manatitra rehefa mirava ny fihaonana, ny ahy naleoko naka indemnité taxi satria efa niomana hirava @ 5.
Nirava aho dia niantso an’I Yves, tsy lavitra ilay sortie no nisy ila fiarany ka avy dia niditra tao anatiny aho, nifanoroka kely teo @ molotra dia novelominy ny fiara.
- Aiza no tian-dri haleha?
- Izay mety @ là fa za afaka mirava miaraka @ fihaonana aho androany
Nitsiky kely I Yves, toa nanana fanantenana be izany, nivoaka avy teo izahay dia nitodi-doha niakatra teny Ambohibao ary avy dia nivily niankavia teo an-tampon’Ambohibao teo.
- Fa ho aiza isika?
- Hampiaraka kah, sady hihinana gouter fa efa nividy gouter za ireo aoriana ireo
- Misy azo ampiarahana angaha aty
- Ie, tsy lavitra eto
Inona tokoa fa tsy nisy 5 minitra dia iny nampidiriny tao anaty tokontanina Hotel iray ny fiara.
- Ndao fa tsy mila miandry eto indri fa atsy tsika no handeha
- Ary élà ty ngamba efa mpitety chambre d’hotel mihitsy an? Iza daholo no efa nentin’là t@ chambre?
- I madamako de indri ihany
- Pfffff, mampiresaka eo, sady notsongoiko indray izy.
- Marina eh
Tsy namaly intsony aho fa avy dia nivoaka niaraka t@ poketrako. I Yves kosa mbola naka ilay boite à pizza sy panier misy boisson novidiany dia nizotra namonjy efitrano iray izahay ary efa teny an-tanan’I Yves ny fanalahidin’ilay efitrano.
- Ary élà ty tena maditra an, raha tsy nety nankaty moa za teo zany de ahoana?
- De naveria ny lakile de lasa nody ka ahoana indray moa?
Tsy ela dia napetrany ilay panier sy ilay pizza dia nanatona ahy izy sady nanoroka ahy.
- Mba sambany afaka miaraka aty ve tsika akia sady afaka mijanona maharitra dia handeha hody?
Tsy niteny aho fa novaliako ilay oroka nomeny sady nalefako namihina ny hatony ny tanako,
- Oui, tu as raison ! za faly ery nahita an’là tonga tao iny androany sady mba disponible
- Za efa hoe ao @ ilay fihaonana tontolo andro koa androany satria misy groupement-nay manana stand ao moa any an-trano tsy misy miandry fa lasa t@ faran’ny herinanro teo indray ny “governemanta”
- Tsy aleo ve aloha mihinana kely an’ity? hoy aho nanokatra ilay boite à pizza
- Okay, za koa valaka ihany androany na de tsy tany am-piasana mihitsy aza
Dia nampidina boisson t@ verre anankiroa niaraka taminy teo i Yves dia nifanao tchin indray izahay.
Tsy laniko akory ny tranche iray @ ilay pizza dia iny indray I Yves niverina nanoroka ahy sady nanomboka nisafo ny nonoko mbola tao anaty lobaka. Novahany moramora ireo bokotra dia nipoitra teo indray ny tatinonoko mainty tao anatiny. Izaho t@ io nipetraka teo an-tongo-pandriana sady nifanala ny kiraroko ny tongotro anankiroa.
Voaalan’I Yves tanteraka ny lobako dia iny indray izy niverina nanorokoroka nanomboka t@ sofiko, ny hatoko, nidina teo @ nono sady hay ny tanany efa namaha ilay tatinono niaraka t@ izay ka nivoaka teo indray ireto sakafon-jaza. Nidina moramora nanatona ny nombril-ko izy, farany dia niezaka hanala ilay jupe serrée nanaovako saingy tsy afany. Nidaboka teo am-pandriana aho hahafahako manainga ny valahako ka hahafahany manala ilay jupe. Voaalany indray iny ka ilay slip kely mainty sisa no tavela teo. Injao reko ny tanany misafosafo ny foriko avy ety ivelan’ilay slip, ary av yeo reko ny rantsan-tanany iray tafiditra ao anaty slip ka mikasoka eo @ clitoris-ko, manomboka mikitikitika ka nampiakatra moramora teo ny excitation-ko. Noesoriny manontolo ilay slip raha iny izaho somay excitée ka nanainga valahana kely iny. Nanomboka nidina tao I Yves no nosakanako.
- Aoka aloha fa mbola handro aho fa tsemboka be ao et mets-toi à l’aise aussi.
- Vas-y hoy i Yves
Niditra ny douche aho, tsy nohidiako ny rideau de douche fa nisaika teo aho, nandena ny vatako iray manontolo hafa-tsy ny voloko, noho ny antony efa iaraha-mahalala. Nandritra izany no tazako i Yves manala ny akanjony koa fa haka douche koa hono izy. Tsy tena afaka niaraniditra anefa izahay fa tsy maintsy nifandimby ka nivoaka aho rehefa avy nifono serviette ary nandeha namonjy ilay fandriana rehefa avy nanontsam-bava kely koa mandra-piverin’I Yves izay nisikina serviette koa nony avy eo.
Samy nidaboka teo am-pandriana izahay roa dia niverina nifanoroka be teo indray. Injao reko misafo ny fe-ko ny tanan’I Yves ary manomboka miakatra moramora tao anatin’ilay serviette nifonosako, vao reko nikitika ny molo-pivaviako ny rantsany dia injao tsapako toa niha-mafy ko any filahiany tao anatin’ilay serviette nisikinany. Ny tanany ilany koa injao toa misisika mankao @ nonoko ka nanomboka nivaha ilay serviette teny amiko ka nanomboka tazany ny vatako iray manontolo. NIdina teo @ ilay nono ny molony nanohy nanorokoroka sy nitsentsitra moramora nanome filana ahy, indraindray toa ilay loha-nonoko fotsiny no tsentsafiny ka reko toa mihenjana izany ireto izy.
Somary naka bahana kely aho nihataka t@ Yves sady somary nanosika kely azy ary avy hatrany dia novahako ilay serviette nifehy ny valahany. Natosiko hitsilany I Yves dia niakatra teo amboniny aho, nanoroka azy, nilelaka ny molony, nanomboka nidina indray aho nanoroka ny tratrany ka navaliko azy ilay fitsentsafana nono, sady toa milalao aminy aho no manakasokasoka ny loha-nonoko amin’ny hodiny, nanohy hatrany aho ka tonga hatreo @ filahiany izay efa nijaridina toy ireny miaramila nifanatrika t@ manam-boninahitra avo ireny. Nolelafiko kely ity taova iray ity avy any @ fotony miakatra mankery @ ilay lohany. Ny tanako iray misafosafo ireto vôniny toa zary adinoko indraindray ny manome azy ireo ny anjara fahafinaretany. Nojereko i Yves, io izy manara-maso ahy sady mihanoka fahafinaretana, nampidiriko avy hatrany tao am-bavako ilay filahiany ary tafiditra manontolo. Io I Yves niverina nidaboka ny lohany sady somary nitrena nahazo fahafinaretana no mihidy vazana kely. Navoakako kely indray ilay filahiany hahafahako manoroka an’I Yves av yeo niverenako natao am-bava indray ka niaka-nidina teo ny lohako, rehefa miakatra aho anefa tsy ataoko mivoaka tanteraka ilay izy fa hajanoko kely ao am-bavako ao ilay lohany midongona kely iny, indraindray somary trohako kely mihitsy toy ny hoe miandry tsiranoka hivoaka avy ao aho. Navoakako indray ilay izy dia niverina nidina teo @ ireo vôniny aho, noleladelafiko ireo vôniny ary tafidina hatrany akaikin’ny lava-bodiny mihitsy ny filelafako azy, mandritra izany anefa ny tanako iray tsy mitsahatra mi-masturber ilay filahiana efa mandon’ny filelafako azy teo. Niarina tampoka I Yves dia nadabony teo am-pandriana aho, somary nahataitra ahy kely izay fihetsiny izay satria tsy mba violent toy izany I Yves hatr@ izay ka lasa nahatsiaro tampoka ny vadiko aho izay efa mahazatra ahy @ fihetsika toy izany. Nandohalika teo anoloako izy, nosokafany ny fe-ko ary hitako taratra @ fisokatry ny masony ny fifaliany mahita ilay fivaviako efa voaaratra tsara sy madio ary mandimandina ao ambaniko ao, tsy niteny Izy fa avy dia niondrika tao ka ny lelany no reko mitroka ny ranom-pivaviana efa nanomboka nivoaka moramora teo @ foriko, tsiranoka izay manaporofo fa efa vonona koa ny ao anatiko ao handray ny filahiany. Tsy maika anefa I Yves fa dia nataony nitety faritra maromaro manodidina ny fivaviako ny lelany ka isaky ny mandalo eo @ clitoris-ko izy dia toa misy herin’aratra izany ny vatako manontolo, nanomboka tsy aritro intsony fa tiako havoaka ny fahafinaretako mandray izany ka nanomboka nikiaka kely aho; fantatro fa tsapan’I Yves izany ka averimberiny matetika eo ny lelany hahafahany misitraka ny fijerena ahy mihenjakenjan’ny fahafinaretana; naha-teny taminy aho hoe “vas-y Yves! Continue!” dia iny izy niakatra teo amboniko toy ny hitaingina moto, ny filahiany mbola mihenjana iny nampanatoniny ny vavako indray, nakapokapony moramora t@ ilay molotro efa nisokatra efa vonona ny handray azy fanindroany iny, nony tafiditra ilay filahiany diam bola nifampijery indray izahay roa ary dia nandroso nihemotra tao am-bavako indray I Yves.
Nivoaka avy tao I Yves dia nosintoniny aho handady tongotr’efatra, somary naforitro ny lamosiko hihaingan’ilay faritra anelakela-peko ho taza-maso, notakariko avy eo ambaniko ilay filahiany mba hatoroko làlana, na dia làlana efa mahazatra azy aza ka injao reko miditra moramora tao anaty làlan-janako; vantany voa tafiditra ilay lohany midongona kely iny dia injao reko manosika mafy tampoka I Yves ka reko somary nipoaka kely t@ ravim-bodiko ny kibony ary dia tsy nijanona intsony izany “fifandonan’ny nofo” nataonay izany ka niteraka feo toy ny mitehaka tao anatin’ity hotel tsy lavitra ny renivohitra ity. Mitodika any @ ives aho indraindray mijery ny endriny ka hitako ery izy heniky ny fahafinaretana mandona mafy ahy. Niha haingana ny fihetsikay roa, izaho nanomboka niakatra be ny fahafinaretako ka niondrika tao anatin’izay serviette sendra ny tanako teo hanakonako ny vavako izay tsy afaka manao na inona na inona hafa-tsy mikiakiaka. Injao koa fa reko I Yves mikitika ny lava-bodiko izay angamba misokatra be nandritra izany fikiakiazako izany, nitodika tany aminy aho nanome fihetsika t@ masoko fa azony atao ny mikitikitika @ tanany saingy tsy azony ampidirina ao na ny rantsan-ntanany na ny filahiany. Tsy nisakana izay efa nataonay teo izany fihetsika tsy ankiteny izany. INjao toa reko tsy mahafehy ny fihetsiny intsony I Yves fa efa ho tonga angamba ny azy, ny lalanjanako koa efa reko efa nanao contraction matetika ka nanery ilay filahiany tsy hihetsika firy.
Nitroatra mafy indray mandeha I Yves ary niaraka t@ izay injao indray reko miha-mafana hatrany tao anaty lalan-janako, hafanana nomen’ilay ranon’ain’I Yves mitosaka be tao. Tsy nihjetsika teo aloha izahay nandritra ny segondra maro, ny tanan’I Yves nefa tsy mitsahatra misafosafo ireo nonoko ao ambaniko ao. NIala moramora I Yves, injao reko mikoriana manaraka ny fe-ko ilay ranon’ainy mifangaro @ tsiranoko ary dia nofafanay t@ ilay serviette dia avy eo nidaboka nifanao câlin be teo indray izahay. Nanohy nihinana ilay pizza efa tena nangatsiaka. Niverina naka douche I Yves nony avy eo saingy akory ny hatairako fa nony tafaverina izy dia efa nihenjana be indray ny filahiany, izy moa tsy nitafy intsony nivoaka tany. Vao nahita an’io aho dia nanopy maso kely t@ famantaranandro, hay tsy mbola @ 7 akory ny andro dia lasa koa aho niverina nisaika indray ary dia niverina tsy nisy fitafiana koa namonjy an’i Yves teo am-pandriana, nitohy teo indray ny firaisanay ara-nofo. Efa t@ 8 ora sy sasany alina izahay vao tapakevitra hiverina hisasa farany ka niankanjo fa mila mandeha mody. Indrisy fa raha ny sitrapoko adala dia nijanona teo mandra-maraina saingy tsy azoko natao.

Par : Befilahiana
Izao mihintsy no tokony ho
Izao mihintsy no tokony ho izy ,fa aza hasiana enseigne intsony ,ity ilay tantara nosoratan dry voafafa . Film hafa indray alefa eee ,miandry daholo ny akama .
Par : Jeanne-Romaine
Misaotra betsaka nazoto
Misaotra betsaka nazoto namerina azy na dia voafafa aza. Tiako foana ny tantara zaraindry. ça laisse rêveuse haha

Ajouter un commentaire

2 + 9 =
Trouvez la solution de ce problème mathématique simple et saisissez le résultat. Par exemple, pour 1 + 3, saisissez 4.