Vous êtes ici

Miarahaba antsika rehetra nahatratra ny taona vaovao dia mirary soa.

Mba saika hangataka torohevitra aminareo ato ny tenako.
Izaho sy ilay olona miaraka amiko amin'izao dia samy manan-janaka mitokana dia izaho bevoka. Mbola tsy miaraka mipetraka izahay. Samy miasa ary hatreto aloha izaho tsy mbola nangataka na inona na inona taminy.

Ny renin-janany dia tsy miasa, ka dia miaina amin'ny PA izay omena azy isam-bolana -hofan-trano 700.000 Ar/mois miampy PA eo amin'ny 800.000 AR/mois). Io tsy dia manisy olana ahy hatreto, mbola tsy haiko izay ao aoriana ao.

Ny angatahiko fanapiana dia hoe rehefa hiaraka hipetraka izahay, ahoana kay ny fomba fitantanana ny vola ao an-trano raha ianareo no eo amin'ny toerako? Samy manana compte bancaire izahay, ka tsy haiko hoe ohatran'ny ahoana no atao? Tamin'ilay rainjanako teo aloha dia izay nomeny ahy no noraisiko, dia lasa izaho indray no mandoha betsaka loatra. Tsy tiako ho ohatran'izany intsony ilay fitantanana amin'izao satria lasa mi-stressé b ahy ilay izy.
Za nefa tsy tia mangatangata-bola izany, mba omeo hevitra avy aminareo. Misaotra mialoha.

Par : Anonyme
Solution ho anareo! rehefa
Solution ho anareo! rehefa lasa mpivady raikitra ianareo , dia asaivo asorony am kar******* ary atokany isam-bolana ny PA tokony alohany amin'ilay zanany ! rehefa vita izay vo manambatra ny vola iarahana mapiasa ianareo mba tsy hisian'ny olana
Par : Annie
Mety izany , nefa koa
Mety izany , nefa koa miankina amin'izay ifanarahanareo roa iany io a
Par : Kaliana
Tsy anjaran'ny couple anareo
Tsy anjaran'ny couple anareo no manome io PA io fa anjaran'ilay rangah vadinao fotsiny! izany oe ts tokony hisy consequence am fidirambolanao mihitsy
Par : tsetsatsetra
Tsetsatsetra tsy aritra, mba
Tsetsatsetra tsy aritra, mba betsaka koa ireo izao pension alimentaire aloan'ny olona miaraka aminao izao.
Par : Fihary
Kaliana : tsy misy
Kaliana : tsy misy fiantraikany aty amiko ilay izy ka, fa rehefa hiaraka hipetraka ziahay, efa mitady trano amin'izao, dia tsy haiko hoe tahaka ny ahoana izany ny fomba tokony hifanarahina ao an-trano amin'ny resaka dépense. Tsetratsetra : yé tena betsaka, fa ilay vehivavy tsy niasa hatramin'izay niainany ary pozipozin'ny tsy hiasa mihintsy satria manantena vola isam-bolana. Tsy hitako izay atao
Par : Bera pôlisy
Ka ny PA anie ny fitsaràna no
Ka ny PA anie ny fitsaràna no mametra azy fa tsy hoe ilay rangahy e ! Io tsy matematika fa didim-pitsarana. Izay hitany fa "mety" no lazainy. Manahirana ihany ity fanambadiam-boalavo ity !!! (samy mikepoka izay hitany) Na tezitra aza ianareo dia miteny ihany aho fa tsy dia milay izany. Mirary soa.
Par : Fihary
Bera pôlisy : ny didy dia hoe
Bera pôlisy : ny didy dia hoe 600.000 Ar/mois fa tiany hanana minimum de confort hono ny zanany (hitako hoe normal ihany), ilay ramatoa no tena tsy miheritreritra izay hiasa izany mihintsy fa dia mandray vonona isam-bolana.
Par : Kaliana
Tsara raha ampirisihinao ilay
Tsara raha ampirisihinao ilay vadinao fa tokony ataony izay ampiasa an'ilay reninjanany! fa raha tsy izany, ny tokatranonareo vo hiforona no izaka be eo
Par : tsetsatsetra
Mety hoe mitanila angamba ny
Mety hoe mitanila angamba ny fijeriko satria izaho dia eo amin'ny toeran'ilay vehivavy vadin'ny olona miaraka aminao taloha. Ny maha samy hafa azy fotsiny izaho miasa. Angle hafa mihitsy izany no hizarako ny hevitro aminao ka ataovy toy ny voankazo an'ala raha mamy atelomy raha mangidy aloavy. Nohon'ny fierté-ko manokana sy ny vavan'ny olona (mbola miverina fierté ihany koa angamba) hoe mivelona amin'ny hatsembohan'ny olona dia tsy nandray na nangataka ny zon'ny zanako amin'ny PA aho. Raha ny fahitako mety hisy angamba eo amin'ny vadinao *******pabilité noho izy tsy afaka mitaiza ny zanany toy ny taloha dia mi-compenser ny absence-ny amin'ny alalan'ny vola, reny aho no miteny ary sahiko ny milaza marina fa hafa ihany zaza tazain'ny reny, manana reny disponible ary avantage lehibe ho an'ny zaza raha afaka ho disponible ho azy ny reniny (sady mi-combler ilay absence ny ray ou sa présence de manière sporadique), ilay reninjaza rahateo moa izany mère célibataire. Tsy te hiasa izy hoy ianao, raha ampy ny moyen tsy hiasana, efa asa sy andraikitra lehibe ny fitaizana. Manarakaraka izay, fantatrao ilay situation kanefa tsy nanakana anao velively hiditra tamin'ilay lehilahy sy hanan-janaka aminy. Izay rapport-nao sy ny rainjanakao voalohany tsy voatery hitovy amin'ny rapport ny olona miaraka aminao sy ny reninjanany. Noho izany, ny torohevitra omeko dia resaho tsara amin'ny vadinao hoe ohatrinona izany ny apport-ny amin'ny tokantranonareo rehefa miala ny dépenses-ny rehetra mikasika ny zanany dia arak'araka izay no hanapahanao hevitra hoe ohatrinona izany no vola atokanao ho an'ny tokantranonao sy ny vola atokanao ny zanakao manokana.
Par : Fihary
Tsetsatsetra : tsy mampisy
Tsetsatsetra : tsy mampisy olana amiko anié hoa ilay vola omeny ilay vehivavy eh, ary tsy miheritreritra ny haka ilay zaza mihintsy koa izy satria hoe garde partagé (nefa mbola tsy applique-ny ary ilay izy satria fantatray fa any amin'ny reniny foana no mahasoa an'ilay zaza). Ilay vehivavy izany mpivaro-tena taloha, dia ilay miaraka amiko io no namoaka azy tao anaty kizo. Tsy mba niasa izany, ary rehefa hanontaniana amin'izao hoe hanokafana zavatra mba ho ataony fidiram-bola tsy hiankinany b loatra amin'ilay vadiko dia ny valiteniny hanao bar, tsy mety anefa izany satria zanaka vavy no behazina. Dia za niteny an'ilay vadiko hoe, tsy manokatra bar izany fa teneno izy sao misy zavatra tiany hianarana dia iny no exploiteny avy eo, fa non, hanokatra Bar ihany no masaka ao an-tsainy. Ny olako dia izaho oa tsy tia mangatangata-bola amin'ny lehilahy efa hatramin'izay, na za io bevoka io aza tsy mangataka any aminy. Hitako lesoka izay teo amin'ilay relation-ko taloha satria lasa za no nianteherana. Tiako hovaina izay, fa tsy haiko hoe ahoana satria tena tsy havanana amin'ilay fangataham-bola aho.

Pages

Ajouter un commentaire

6 + 1 =
Trouvez la solution de ce problème mathématique simple et saisissez le résultat. Par exemple, pour 1 + 3, saisissez 4.