Vous êtes ici

Lanto no fiantsoana ahy, mpitsabo mpanampy sady manana fahaizana @ kinésithérapie, efa manakaiky ny 50 taona, nisara-panambadiana ary nanao voady t@ tenako tsy hanambady intsony. Fanaoko ny mitaiza vatana, manao fanatanjahan-tena adiny iray isan’andro no ataoko, na @ atoandro mialoha ny hisakafoanako na ny hariva avy miasa. Vokatr’izany dia mba azo lazaina hoe voatazoko tsara ny vatako ka maro ny lehilahy misodisody te-hisitraka izany, sady tsy dia irony vehivavy be maquillage sy be fanamboarana tarehy irony fa voa-janahary daholo ny mikasika ahy rehetra. Nanomboka nanodidina ny faha-40 taonako teo, vao nanomboka tsy nilamina intsony ny momba anay mivady dia nahagaga fa niha-tia firaisana ara-nofo aho, asa noho ny tsy fahampian’ny tao an-trano ve ? Hany sakaizako rehefa manimanina iny aho ao an-trano dia itony kilalao-piraisana ara-nofo itony, novidian’i Koloina ho fanomezana ho ahy t@ tsingerin-taonako voalohany taorian’ny nahavitan’ny divorce-ko. I Koloina no hany zanakay vavitokana koa efa nikopak’elatra nangata-tsodrano taminay mivady hipetra-drery vantany vao nanana asa na dia fanfatro aza fa efa milafika miaraka @ sipany ao @ io tranony io izymatetika raha sy isan’andro mihitsy aza. Antony iray nipetrahany irery, hono mba samy hanananay mianaka fahafahana fa tsy hijanona mpianaka mifanohana ao an-trano vokatry ny fisarahako t@ vadiko. I Koloina aza no namporisika ahy hanao sipa « officiel » raha tsy te-hierika vady intsony aho. Na izany aza no nisy dia vao mainka nampifanatona am-po anay mianaka ka mifampizara izay azonay zaraina eny izahay rehefa tafaresaka @ finday na rehefa mihaona farafahakeliny indraimandeha isan-kerinandro.
Indray andro nitaraina tamiko i Koloina nilaza fa ahiahiany ho mampirafy azy @ ankizivavy mpianany i Hery, ilay sakaizany vao niaraka taminy efa ho 6 volana izay ; mpampianatra fanatanjahan-tena @ lycée iray eto an-drenivohitra i Hery, hita taratra @ bikany izany, nofosana tsara, tsy ratsy endrika, misy abdo araka ny filazan’ny tanora azy ary ny tratrany mivelatra tsara ireny. 28 taona i Hery. Hitako hoe tsara nisafidy i Koloina niaraka t@ Hery. Niezaka hampahery azy aho saingy efa fantatro tsara ilay tranga ka dia azoko an-tsaina ny mahazo azy, tsy moramora io.
Nony ampitso maraina, noho ny alaheloko an’i Koloina dia nandefasako hafatra (sms) i Hery handalo ato an-trano ny atoandro haka zavatra homena an’i Koloina. Tsy nandà i Hery ary tsy mahalala akory hoe manana ahiahy aminy izahay mianaka. Ny tanjoko dia nihiresaka mivantana aminy mba hiaikeny ny hadalàny. Ny marainan’io moa tsy niasa aho fa nanao récupération satria nisy fotoana niasako asabotsy maraina. Nuisette sy string no nanaovako nony avy nandro aho, mahafinaritra ahy io fiakanjo io rehefa irery ao an-trano satria toa manana fahafahana tsy misy fetra izany aho. Nony nandondon i Hery dia tsy niomana ny hampiditra akanjo hafa aho ary tsy nieritreritra hampiditra an’i Hery ato an-trano fa efa vonona ny hanompa zy eo am-baravarana fotsiny dia hanidy varavarana. Novohaiko ny varavarana, io i Hery, manao short manara-batana (cycliste), débardeur no ambony ka tazana daholo ireo nofon-tsandry ary tsikaritro koa ireo nofon-tratra (pectoraux) mambabo ny tanora. Nilaza izy fa vao avy nampianatra ka nirava t@ 11 tany an-tsekoly. Tsy nahahetsika kely aho nahita azy ka hany voateniko dia hoe
« mandrosoa Hery ah » hoy aho, toa notazoniko indray ilay hatezerako teo. Naka toerana teo @ canapé i hery sady nitaraina ho vizana sady niandry ilay zavatra hampitondraiko azy ho an’i Koloina. Nivadika tao aorianan’ilay canapé aho saika hikapoka azy saingy ny hany vitako dia nopotseriko ny sorony, asa na noho izy nitaraina ho vizana ve sa inona loatra ? avy eo dika notohizako otra mafimafy t@ sorony sy ny hatony iny. Efa vonona hiteny ratsy aho hilaza hoe « ilay kisoalahy ity jiolahimboto ! sakaiza manody ! » sady efa vonona ny hampitsangana azy hanao roaka alika azy saingy toa tsara loatra izato hodiny sy vatany ka nampidiniko teo an-tratrany indray ireto tanako, misafosafo ny volon-tratrany malefadefaka ery. Tsy nihetsika i Hery fa toa nankafy aza (ilay kisoalahy), tsy najanoko ilay fanorana azy. Niezaka aho hisedra azy hanaporofoako ny tena maha-jiolahy azy ka avy dia niakatra teo ambony canapé aho, novandrahako ny masony, nohingaiko ilay nuisette ka nampanatoniko ny tarehiny ilay string nanaovako. Nipoitra teo ny hadalany fa dia nahiliny kely ilay string ary nanomboka nilelaka ny foriko teo i Hery, nokitikitihany t@ lela nataony haingana ben y clitoris-ko ; tena tsivalahara ity hoy aho tany an-tsaiko kanefa tena hainy tsara kosa ny miangaly azy ka nanome fahafinaretana be ho ahy ka tsy tafavoakako ilay teny. Injao reko tampoka ny tanany anankiroa mipetaka ao @ vodiko ka misintona ahy foriko @ tarehiny. Injao fa reko nidina tany @ molo-poriko ny lelany, efa lena be sahady ireo molo-pory ireo, hany zavatra vitako dia niangavy azy « alefaso Hery ah, tohizo fa tiako beeeee » sady mangovitry ny fahafinaretana ny feoko.
Dia tena nohaniny ara-bakiteny ny foriko satria indraindray reko ny nifiny manaikitraikitra ny clitoris-ko, mifandimby @ lela na molotra, indraindray ny tanany ilany miala avy ao @ vodiko dia injao misy rantsan-tanana 1 na 2 na 3 miditra any anaty lalanjanako any. Mikiakiaka aho ary voasintoko mafy ny volony izay lavalava kely ihany. 10 na 15 minitra angamba izany kilalao izany no nandeha, farany tsy naharitra aho fa niala teo ary nandady teo anoloanany, noesoriko ilay short sy boxer taop anatiny ka indro ilay filahiany lehibe sady somary lava (17cm eo ho eo) efa nihenjana be sady mijaridina tsara. Tsy aritro fa avy dia nipetraka teo akaikiny aho ary nihohoka nampiditra tany am-bavako an’ilay filahiana, i Hery kosa injao niezaka nanakatra ny foriko ka niangaly fikitihana tao t@ alalan’ny rantsan-tanany, hany ka voteniko nony farany « kapohy ny vodiko Hery ah » ary tsy niandry el aizy fa dia nataony tokoa, anisany zavatra tiako io kapohina vody io fony vao nanao sipa aho taorianan’ny divorce. Niangaloako tsara kosa ny finonoana ny filahiany, nolalaoviko miaraka @ izany koa ny vôniny anankiroa toa feno ery ny fitazako azy, miharatra tsara ny manodidina an’ireo ary hita taratra fa mahava-tena tsara i Hery @ fahadiovana.Arakaraka ny fiangaliako ny filalaovana ireto fitaovany no injao koa i Hery miangaly mafy ny foriko, asa noho ny fahafinaretana azony ve ? Nandalo kely tao an-tsaiko hoe « mba tena nahazo kosa i Koloina nahazo an’i Hery fa vao savaranonando fotsiny (préliminaire) dia efa tafiakatra avo ny fahafinaretako. Navelako ny filahiany ka nivadika nandady teo ambony canapé aho, nahiliko indray ilay string sady niteny aho « avia ampidiro ao @ vodiko ny anao ! », tena izay mihitsy ny teniko, tiako hampiditra ao @ vodiko izy. Nohosoran’i Hery rora ny loha-latany dia nakasony kely teo @ moloporiko handray tsiranoka teo ihany koa dia mbola nahosony tsara manodidina ny latany koa io dia natohony teo @ lava-bodiko amin’izay. Tsy tiako lehilahy efa maditra sy manao @ izao karazana vehivavy izao sady tsy manao fimailo no hampiditra ny azy any anaty foriko. Teo kosa dia nasaiko nampiditra moramora izy, nampiany rora indray teo @ lava-bodiko ary ny loha-latany ihany no nampiasainy hanosotra izany @ ilay lavaka, ny tanany anankiray tsy nitsahatra nikitikitika ny clitoris-ko hatrany. Nisokatra be ilay lava-body ka injao nanomboka reko ilay filahiana lehiba fa niditra mora dia mora araka ny baiko nomeko azy, nony kelikely injao reko fa toa miakatra avo be tampoka ny fahafinaretako, hay kay efa tafalentika lalina ilay 17cm ary injao reko midona @ vodiko ny fen’i Hery tsy nahatazona aho fa tena nitabataba « tiko be letsy zany Hery ah, leleo mafy letsy Hery ah » sady voarangotro mafy ny coussin t@ ilay canapé, indraindray manaiki-molotra aho, i Hery amin’io efa manomboka mandroso-mihemotra ao aorianako ao ; vao in-telo angamba i Hery no nihetsika dia efa tany @ lanitra fahafito toy ny ho safotra aho sady nikiakiaka be, raha nisy nahare angamba dia mety nisy niahiahy ho nisy namono aho, soa fa misakana ny feo tsy ho re any @ appartement any ambadika any ny rindrin’ity trano ity. I Hery koa moa tsy vitan’ny mandroso mihemotra fa toa manodinkodina valahana izay ka reko toa mandoatra ny ao anaty lavabodiko iray manontolo ilay filahiany, asa na ilay kiakiakako na inona no ni-exciter an’i Hery fa angamba 5 minitra dia tonga koa ny azy ka injao reko ilay ranon’ainy mafana manenika ny lava-bodiko ; niala i Hery, nitsonika nivoaka avy tao ny ranon’ainy ka niraraka teo ambony canapé, tsy nanana hery hamafana na hanatazana an’izany intsony aho fa dia nitolefika fotsiny teo. Nony kelikely mbola nentin’i Hery naka douche aho dia niara-nandro tao izahay, avy eo dia lasa i Hery, toa adinony hatr@ ilay hoe misy zavatra homena an’i Koloina, sa ve azony an-tsaina fa tsy misy akory ilay « zavatra » fa zavatra hafa no nisy ?
Nony hariva niantso ahy i Koloina dia niresaka elaela teo izahay mianaka ary nanontany ahy izy @ ilay resakay omaly mikasika an’i Hery ka hoya ho taminy hoe :
« fijeriko aloha tsy olon-dratsy i Hery eh, tsy mamporisika an-dri hisaraka aminy aho fa raha miahiahy indry dia asaivo mampiasa kapoty foana fotsiny izy »

Raha mba fantany mantsy ity reniny adala……

Par : Milay
Merci Felantsoa amlay cadeau
Merci Felantsoa amlay cadeau de 26 juin aaa. Tiako ee
Par : Angano
Angano be
Angano be

Ajouter un commentaire

12 + 1 =
Trouvez la solution de ce problème mathématique simple et saisissez le résultat. Par exemple, pour 1 + 3, saisissez 4.