Vous êtes ici

Voatendry hisolo toerana vonjimaika tompon’andraikitra @ agence-n’ny orinasanay iray mandritra ny herinandro aho, somary mihataka ny renivohitra ilay izy fa tany Ampitatafika. Izaho moa efa nanana andraikitra lefitra @ agence ka nahafahako nianatra ilay asa io ary nekeko avy hatrany.
Mbola nisipa t@ Yves aho t@ izany ; Yves ilay lehilahy faharoa nisitraka firaisana ara-nofo tamiko taorianan’ny vadiko. Efa niteny t@ Yves aho fa tsy ho afaka hihaona mandritra an’io herinandro io satria manao covoiturage @ mpiara-miasa rehefa mamonjy toeram-piasana sy mandeha mody sady izaho no mitondra ny fiara ka tsy afaka ny handà ireto mpiara-miasa efa zatra an’izany niaraka t@ ilay olona nosoloiko toerana. Tsy nanisy olana i Yves fa dia nifampiresaka t@ finday sy sms hatrany toy ny mahazatra izahay isan'andro.

Ny alakamisy maraina, vao tonga tao am-piasana aho naharay sms-n’i Yves :
« T-hahita an-dri b za zany, afka ve ? na adiny 1 fotsiny aza andrwany na rampits », nojereko ny agenda-ko, mbola be rendez-vous @ mpanjifa tao am-piasana aho io alakamisy io fa ny zoma kosa rendez-vous tokana ny maraina t@ 10 sady any an-tranon’ilay client. Novaliako i Yves :
« andrwan be rdv be za fa afaka mandalo élà rampits @ 9 raha hireska vety² fa hivoaka aho @ 9h30 fa manana rdv client »
Nialoha ny hodiako io alakamisy io no naharay antso avy @ ilay client aho mangataka ny hanemorana ny fotoananay fa tsy ho ao hono ny tompon’andraikitra tokony handray ahy. Nolazaiko azy fa ilay tompon’toerana no hifanaraka aminy @ io satria tapitra io zoma io ny fisoloako toerana azy. Adinoko kosa ny niteny an’io t@ mpiara-mpiasa ilay annulation fa t@ niara-nody izahay tsy nisy resaka asa intsony.

Tonga ny zoma maraina, naharay sms t@ Yves indray aho « efa eto anosizato za fa somary mikatso kely » Teo vao tadidiko fa tokony niteny ilay annulation ilay rdv t@ mpiara-miasa aho saingy tsy noteneniko ilay izy fa naleoko ihany « mody » namonjy tany ihany pour la forme. Novaliako i Yves :
« aza miditra ato fa mivoaha otrany mankany Fenoarivo dia vao tafavoaka malalaka après Ampitatafika dia andraso eo fa vonjeko eo enw »
« ok chef » hoy i Yves
15min angamba no lasa dia tonga ny sms
« efa tonga eto za, miandry an-dri »
« ok, je sors »
Niteny t@ mpiara-mpiasa aho hoe hivoaka hamonjy fotoana @ ilay client fa hiverina eo ny atoandro. Dia iny noraisiko ny fiara ary lasa namonjy lalana miankandrefana hivoaka an’Ampitatafika. Tsy ela dia indro tazako ny fiaran’i Yves dia nijanona teo anoloanany aho dia nandefasako sms :
« aiza no hiresaka ? »
« nga tsy manana rdv ndri ? »
« ni-annuler rdv le client »
« araho fotsiny ary aho »
« tandremo sao toerana manahirana fa tsy fiarako no entiko ka sao ahitako angano »
« aza matahotra fa araho fotsiny »
Tsy haiko loatra moa iny faritra iny ankoatran’ilay orinasan’ilay client ka dia nanaraka an’i Yves fotsiny aho. Nony kelikely, efa nihoatra lavidavitra be an’Alakamisy Fenoarivo sy Ambatomirahavavy dia niala ny route nationale, nandray lalana niankavia, haiko ilay làlana satria vao avy tany aho ny talata niaraka t@ ilay client ni-annuler rendez-vous. Nisy tany malalaka afaka natao parking teo @ ilay client dia no-signaler-ko t@ code-phares i Yves fa hajanoko eto ny fiarako. Nijanona tery alohaloha izy. Izaho kosa vao nandefa clignotant hijanona dia io nisy namoha ilay vavahadin’ilay client-ko dia niditra aho sady niteny : « Annulé ny rendez-vous-ko t@ patron-nareo nefa za manana fotoana hafa @ client atsy akaiky atsy ka afaka mba mametraka fiara eto ivelany eto ve ? Tsy sarotiny izy sady nanome toky fa hiambina ny fiarako, hay efa fantany tsara io fiarako io. Nasainy nampidirina tany an-tokontany ilay fiara sao hono maninomaninona eo. Nivoaka aho dia lasa namonjy ny fiaran’i Yves izay nijanona lavidavitra mba tsy ho hitan’ilay gardien.

Vao tafiditra ny fiara aho dia nifanoroka izahay roa, reko indray ilay fofona mahazatra ahy rehefa tafiaraka @ Yves, tsy afenina fa efa herinandro mahery kely izahay io no tsy nihaona satria ny alarobia t@ herinandro lasa izahay no niaraka farany ary toy ny efa ela be ery izany tamiko.
- Ho aiza tsika no « hiresaka » ? hoy aho nananihany
- Aiza no tian-dri ?
- Enao zao no te-« hiresaka » ka raha hiresaka dia mety daholo na aiza na aiza na ato anaty fiara aza
- hatr@ firy ndri no tsy maintsy miverina ao am-piasana ?
- rehefa avy misakafo aho tsy maintsy miverina sao misy olana @ asa.
Avy dia nandray finday i Yves, sady novelominy ny fiara no niresaka t@ finday izy fa hanofa bungalow. Nony vita ny fifanarahany dia hoy aho :
- hiresaka koa ve dia mila bungalow eh ?
- mendrika an’izany kosa ndri eh ! sa ve a a a ?
- Notsongoiko fotsiny ny tanany dia tsy niteny aho sady faly ihany anefa fa niezaka nisitraka ny hadion’ny rivotra any @ ity toerana ity. T@ auto-radio koa efa nomaniny mihitsy angamba fa karazana mpihira tiako daholo no mihira @ ilay playlist.

Tonga t@ ilay toerana izahay, lasa naka lakile i Yves, izaho nijanona tao anaty fiara, toy ny mahazatra, iny izy nitsikitsiky nivoaka avy tany dia niverina naka ahy avy tao anaty fiara dia nanatona ilay bungalow nomanina ho anay izahay. Toerana tsy mbola hitako ity kanefa dia tena mahafinaritra, misy piscine miendrika fo ery ambany ery ary ny bungalow kosa somary mahatazana ny manodidina. Tazana ery alavitra be ery ny RN1 saingy inoako fa avy eny @ RN1 tsy mahatsikaritra akory hoe misy ity toerana ity eto.
Niditra ilay bungalow izahay, tena reposant be ny ao anatiny, toy ny tsy eto anivon-tany aho fa ranomasina sisa no décor tsy ampy dia toy ny tany amorontsiraka ; Misy rano mafana, misy fahitalavitra, ny fandriana tena mahatamana na dia mitsotsotra eo fotsiny aza.
Vao tafiditra izahay dia niverina nanoroka ahy indray i Yves sady niteny
- Ela be ndri tsy hitako de malahelo za
- Elà koa ela be tsy hitako, sady novaliako tsara ny oroka nataony ;

Tsy haiko fa toa nangorintsina be sahady teo indray ny vatako iray manontolo ; toa niverina tao an-tsaiko indray ny fotoana niarahanay voalohany t@ toerana toy izao indray atoandro. Toy ny vao nahita ny endriny mahafatifaty ahy indray ity izaho. Marihako fa i Yves dia zandriko 2 taona mahery kely raha ny fitadidiako azy, ny molony koa malefaka izay sady tsy mifoka sigara (ilay itiavako azy) ka avy dia tsapako fa niakatra indray ilay filàko azy. Hatr@ andro voalohany niarahanay tany @ chambre, isaky ny mifankahita @ Yves aho efa ho 3 volana izay dia te-hiray aminy hatrany. Hany ka tsy haritro fa avy dia nampiakariko ilay polo nanaovany mba hahitako indray ilay vatany tao anatiny tao. Vao tafiala iny dia nofeheziko indray ilay valahany somary misy tavy kely fa tsy nampaninona ahy dia niondana teo an-tratrany indray aho. Raha mba fantany manko fa tao anatin’izay herinandro mahery kely tsy nifankahitanay izay dia nalaindaina kely koa aho tany an-trano, fa rehefa miaraka indraimandeha na indroa isan-kerinandro izahay dia manahaka an’izany koa ny tao an-trano ary tena azo nolazaina hoe comblée mihitsy aho ary équilibré be ilay fiainako fitiavana ara-nofo.
Norohany am-pitiavana be tokoa aho t@ io sady nofihininy mafy ary nanomboka nosintoniny moramora avy eo ny akanjo amboniko hivoaka avy tao @ ilay jupe nanaovako. Toa mampijaly ahy izato izy mampifilafila fa angamba tsapany be ny fahamaizako hanao aminy t@ ilay nanalako ny akanjony teo. Nony voaalany ny akanjo amboniko sy ny tatinonoko dia nandray finday i Yves saika haka sary ahy fa nosakanako.
- Hataon’là inona ny sariko ?
- Ao fa tsy asiako tarehy akia fa tiako be mijery an-dri ôtran’io
- De ahoana raha tratran’i madama any io ?
- Tsy hitany io fa izy tsy misava phone-ko
- Tandremo ary sao miparitaka any ny sariko fa matiko élà an !
dia nalainy sary teo aho dia nisy nojereko kely fa tsy izy rehetra satria vao nanomboka nijery ilay finday aho dia iny indray izy nanala ny ambin’ny fitafiana sisa tety amiko (kiraro, jupe ary slip) ary nadabony teo @ ilay fandriana malefadefaka aho dia nanatona nitsilany teo anilako teo koa izy nony avy nanala ny patalohany ka boxer sisa no nanaovany.

Tiako ery ilay fahatsapana fa manana filàna amiko i Yves, filàna tsy ara-nofo fotsiny ihany fa toa misy fitiavana mihitsy aza saingy fitiavana manana fetrany, mety manimba anay miaraka mihitsy raha mihoatra io fetra io, hany ka ny ara-nofo no ezahinay iainana faran’izay zokiny rehefa tonga ny fotoana iarahanay toy izao. Nony kelikely nidina tany @ faritry ny filahiany ny tanako ka gaga aho fa efa tsy tao intsony kay ilay boxer fa ilay filahiany efa mihenjana no tsapako. Nanomboka nisafosafo aho no niarina i Yves ka nitarika ahy hamonjy toeram-pidiovana dia lasa tany indray izahay roa. Tsy sahy nandena volo aho noho ny antony manahirana rehefa mody any an-trano rahariva. Tian’i Yves ny mandraraka ny rano mafana eo @ nonoko ary izy manafosafo ny nonoko @ savony, avy eo midina mankany @ foriko indray ny tanany, misikotra kely ao ny rantsany iray na roa, mikitika ny clitoris-ko kely dia avy eo nasainy notazoniko ilay pomme de douche, ny rano alefako @ vatako na ny lamosiko ihany saingy voasembantsembana izany rehefa injao i Yves mikitika ao @ ilay clitoris @ lelany, tiany be hono ny milalao ao ka avelako misitraka izany izy, izaho anefa eo no hitako tena misitraka satria dia tena toy ny tsy ety an-tany fa misy spasme mihitsy ka mila tsy hahatsiaro tena intsony. Najanony ilay rano dia nofonosiny t@ ilay serviette matevina be izay aho ary notantanany hamonjy ilay fandriana ary niditra tao anaty couette mihitsy. Nisy nandondona tao am-baravarana dia lasa nisikina serviette i Yves namoha ilay varavarana : hay serveur nanatitra commande-na zava-pisotro sy sakafo no tao : Pizza sy coca ary labiera Skol no tonga teo ; tiako ery ny manoroka an’i Yves rehefa misy fofona alcool kely izay ny vavany. Niharina nivoaka ny couette aho ary nampidina ireo zava-pisotro izahay dia nifandom-bera :
- Tchin ho an’iza moa izany izy ity, hoy aho nananihany
- Ho antsika roa ka inona indray ? hoy i Yves sady nanoroka ahy hatrany, dia avy eo samy nisotro gorgée iray avy dia niverina nifanoroka indray
Nisotro gorgée fanindroany aho dia ka tsy nanam-potoana hitelemana azy akory fa nohorohan’i Yves ary avy dia notrohany ilay coca avy taty amiko. Raha @ fotoana normal dia tsy tiako izay nataonay izay fa teto kosa dia gaga aho fa tsy nahatsiaro kiriko t@ ilay izy akory fa vao mainka aza niakatra ny filàko azy. Reko tao @ foriko tao misy rantsan-tanana tsy mahandry tantana mikitikitika hatrany, hany ka nivelatra be ny fe-ko toy ny niteny t@ Yves hoe io amin’izay asio aho. Akory ny fijaliako fa nojereny tsara ilay izy, nadabony t@ fandriana aho dia nitohoka tao indray ny anao lahy, tsy haiko loatra ny vibro-masseur (t@ izany) fa t@ io aloha dia tsy nahafehy ny feoko intsony aho fa nihiaka mafy, nahateny ratsy, tsy nahafehy tena :
- Tiko be ataon’là an’izany Yves ah ! vas-y ! continue ! leleo @ zay za letsy ah
- An an an kah, tiko be koa mahita an-dri excitée be ôtran’izao de aleo tohizako
- Ataovy letsy izay tian’là atao amiko yves fa tiko be ny ataon’là, baise-moi comme une salope
Reko afandimbin’i Yves ny lelany @ clitoris-ko sy ny rantsan-tanany mikitika ny point G-ko angamba satria dia sensation 2 samy hafa nefa samy mampiakatra ahy avo dia avo no tsapako. Avy eo nosintomiko ny valahan’i Yves ho eny @ faritry ny lohako. Azony ny tiako hatao fa te-hamaly fitia azy aho ka nisabaka teo an-dohako teo izy ary indro ilay filahiany (tsy dia lava sady somary kely raha ohariko @ an’ilay vadiko) mikirazorazo teo amboniko niaraka t@ ireo vôniny anankiroa teo ka noraisiko t@ tanako ary nampidiriko tany am-bavako ka notohizako notsentsafina teo moa ny tanako iray milalao ireto vôniny. Nony nanomboka nitsentsitra mafimafy aho dia injao i Yves fa nanajanona ny nataony tamiko, hay izy tena excité koa ka saika tonga sahady ny azy saingy nahay niala izy dia tsy tonga fa nitohy safosafo sy orokoroka ny nataonay.

Tsy andriko intsony ilay karazana familafilana nataon’i Yves tamiko ka izaho no avy dia niakatra teo amboniny toy ny teo ambony soavaly, noraisiko ilay filahiany ary nokendreko hiditra tao @ foriko ary dia nipetraka teo aho ka tafalentika tsara hatrany @ fotony ilay izy. I Yves eo ambany hitako mikimpikipy ery mankafy ahy. Nanomboka nihetsika niaka-midina moramora aho mba hahatsapako ny fihetsik’ilay hozatra tafiditra ao anatiko aho, nahodiko kely ny valahako hahafahany mikitikitika izay faritra rehetra azony kitihana ao anatiko ao ; i Yves etsy tena tsy hitany intsony izay hatao, hany vitany misafosafo ireo nonoko anankiroa mihontsankontsana eo amboniny eo, avy eo raisiny @ tanany roa indray ny vodiko dia ataony miaka-midina teo amboniny. Asa na saika tonga indray ny azy fa tsy navelany hihetsika indray aho nandritra ny segondra vitsy, avy eo nasainy nivadika nitsilany kanefa tsy noesorina ilay filahiana aty anatiko. Nivadika position fomban-drazana indray izahay nanomboka teto ; ity position ity dia tiako foana na i Yves na ny vadiko no manao amiko satria ahitako ny endrik’ilay olon-tiako finaritra na tsia, tsy dia mandreraka loatra na dia faratampony aza ny excitation, afaka mamelatra ny tongotro na mamihina ny valahany @ ireo tongotro ireo aho araka izay tiako hatao ary afaka misitraka tsy misy sakana ny oroka mamy ataony amiko.

Mandritra izany dia tsapako tena fy ery ny misafosafo ny lamosiny, malama tsara, nofosana tsara, tsy irony mafy be irony fa malefaka tsara ary indraindray aza kitihako hatr@ lava-bodiny dia reko mitsamboatra kely i Yves kanefa tsy manimba ny firaisanay eo izany. Nony farany io tazako ny endriny fa manomboka toy ny tsemboka, mivoa-dinitra hoy ilay « boky tsy tononiko eto », miha-haingana ny fihetsik’i Yves, izaho miha-miakatra hatrany koa ny excitation-ko ary izany dia niafara t@ fitosahan’ilay ranon’ainy tany anatiko tany, reko tsara mihitsy misy tsiranoka mafana tao anatiko tao, miampy ilay contraction-n’ny filahiany toa mandrora any anatiny any ; Tsy nihetsika teo izahay fa ny molotray sisa no nifanorokoroka tsy ankijanona, ary isaky ny manao contraction ilay filahiana dia mihiaka kely koa aho satria voakosoka kely hatrany ny point G.
Vita iny dia niala i Yves, nanohy nisotro ireo zava-pisotro indray izahay ary nihinana ilay pizza efa zary nangatsiaka teo. Mandra-piala teo t@ 1 ora tolakandro mbola niverina nanao fanindroany izahay fa tsy nanana ilay sensation ela tsy nifankahita toy ny teo aloha teo intsony fa dia olondroa mifankatia ankiafina fotsiny ihany ary misitraka ny ora sy minitra ary ny segondra izay niainanay teo.

Niala teo izahay ary niverina naka ny fiarako aho ka nifanena t@ ilay client ni-annuler rendez-vous ary nasainy nijanona raha tsy mampaninona ahy hiresaka ilay saika noresahina ny maraina. Nety tamiko io satria efa somary sadaikatra ihany aho hoe tapakandro aho ho supposée any @ io client io nefa tsy hisy tatitra akory ny @ izay zavatra nataoko tany ; tsy dia concentrée t@ ilay client akory aho satria tsy mbola afaka ilay sensation vao avy niainako teo; ny hany vita dia nanoro azy t@ fomba famenoana formulaire hangatahany service aminay fotsiny ary nanazava taminy an'ilay service homenay azy. Efa t@ 15h30 aho vao tafaverina tany am-piasana, soa fa tsy nisy olana tao fa vitan’ilay tompon’andraikitra ara-barotra tsara ny nanara-maso tao.

Nony efa hariva be vao tonga teo am-bavahadinay aho no naharay SMS
« fa maninona kay tsy tsika sy ndri no nivady ? » hoy i Yves
« tsy efa mitovy @ izany ihany ve izao ? Bon week end » hoy aho namaly azy ;

Io "bon week end" io na "bonne soirée" ny fomba hitenenako aminy hoe ity no "message farany fa aza mandefa intsony satria efa ao an-trano aho na efa eo akaikiko eo ny vadiko"; avy eo fafako daholo ny messages rehetra nialoha ny hamohako ny vavahadinay hidiran’ny fiara.

fiber_manual_record Felantsoa
Dernière visite: Il y a 1 jour 16 heures
A rejoint: août 1, 2018
Fanamarihana, ny fijerenay ny
Fanamarihana, ny fijerenay ny saiko nalainy t@ finday teo vao mainka indray nampiakatra ny filanay ka nahatonga ilay 2eme Round, sady niampy sary hafa samy tsy nasiana tarehy izany. Raha tsy ny vadiko no mahita an'io sary io dia tsy hisy hahalala hoe izaho anieo no @ ilay sary.
Par : Aichah
Hhahahaha! milay aki Felana a
Hhahahaha! milay aki Felana a! misy tantara mitovy be izany aki a! fa izany hoe izay efa nataoko sy ataondri !!
Par : Tovo J'Hay
Raiki-tapisaka mihitsy ny
Raiki-tapisaka mihitsy ny fitiavan'i Felantsoa Tovo J'Hay an
Par : Befilahiana
Mahay zavatra ianareo tanora
Mahay zavatra ianareo tanora ankehitriny ,satria dia zary lasa kilalao ny fanambadiana ,tsy misy hasiny intsony hitsakitsahina toy ny tany ilay ankilany ,fitahina ,mba bandy ihany izahay taloha ,fa vao nanambady dia vita hatreo ny adalàna ,koa tsy mitsikera tompoko ,satria vatanareo io izay hanaovanareo azy ,fa mba hasio fetrana ihany ny zavatra hatao e ,ny adala no tsy ambakaina anie hono Andriamanitra no mahita e .
Par : Legio
Varina am fanatotolona ka ra
Varina am fanatotolona ka ra ts mizara ******* ts libre hono e...

Ajouter un commentaire

16 + 1 =
Trouvez la solution de ce problème mathématique simple et saisissez le résultat. Par exemple, pour 1 + 3, saisissez 4.