Vous êtes ici

Manambady aho, tratrako nampirafy ahy izy, nifona Tamiko dia namela azy aho, afaka tapabolana ndray dia tratrako fa misy vevavy hafa miaraka amin, mbola nifona ihany izy dia namela azy foan ah.. Nisy fotona nefa nisy zavatra ts nifanarahana tato an trano dia tezitra mafy aho ary nopahopaiko b izy. Tezitra moa izy dia novaliny koa aho ,lasa raikitra ady b ilay izy ka noroasiny izay sy ny zanako, za ts nety nande... Ny ampitso nangataka niresak tamin aho ary nilaza izy fa okzay ny aminay fa tsofiny rano aho ande, mbol ts nety ihany aho..
Lasa izy nande tany Amin RAD tany dia ts niverina nody natory tato an trano...
Maraina dia nitongavany fokontany teto aho fa nilaza tany ono izy fa vonovonko tato sns...Gaga fotsn aho..
Za moa narary dia torana teny an dalan teny dia no entiny ny olona teny amin hoptaly, Tonga teny izy ts norarahin akory.. Nilaza moa dokotera fa hoe Mila makaina b fa tady ivoaka ilay zaza ao an kiboko.. Sns.. Sy miasa saina b..
Teo moa ilay vadiko taminzay ary naheno tsara.
Body tato an trano izahay, ts norarahiny akory aho fa lasa Izy niakatra tany amin RAD, za nefa mbol ts nisakafo sns.. Nendrasana ts Tonga mints.. Alina NY andro voa Tonga nanatitra fanafody sy vola fa hoe ande ho any tamatave ono izy mianakavy anao vacance. Kepoka ts nahateny ah.. Marihako fa ny volako tato anaty poketrako taminza ilay narary tany amin hoptaly noraofiny daholo , ary notakiko dia nilaza izy hoe fa adalany ng ony namparary anah? Izy ng ono Te harary.. Ts niteny tsn ah fa tohana tanteraka ny foko .. Roofiny akanjon dia lasa izy..
Atraminzao moa izy ts mbol nody fa hoe lasa nanao vac izy mianakavy..
Ts mb miantso anah mb manontan hoe efa manaona aho ,ts mba miantso na mba iresaka Amin zanany ary. Za moa bevoka io efa forceny fona anala Zaza. Za ono ts te anao fisa any. Tao anaty io adinay io koa dia Tonga teto rainy nandroaka anay fa azy reo trano fa Mila miala ato zay 3mianaka..

Ny rafozako sy ny zoabaviko moa dia zarany ary misy anizao satria Dia tsapako mints fa rzareo mamporisika ilay Vadiko

Par : Anonyme
Vadinao mihitsy no mety efa
Vadinao mihitsy no mety efa te hiala.
Par : Anonyme2
Tena efa te iala vadinao f
Tena efa te iala vadinao f amboary saina. Izy ary efa mtrotra mandroka, aza forcena iz faza manaiky miala maina fotsiny ko. Za maita fef ampy felanao nenina,mety be le oe enao tsy nanaiky niala satri nga fanambadina kilalao fef tena tsy any tsony iz d aleo ekena
Par : kalie
Manana hambo akia de miala fa
Manana hambo akia de miala fa aza misisika , manaja tena , efa rohainy enao de mandehana fa ina no isisihanao ao , na enao hiaritra ny toetra ratsiny eo , na enao manarina fiainanareo mianakavy kely , enao ihany no hiaina izany ka safidio izay mety aminao , aza manao izay hankarary anao zany fa refa tsy mety aza terena zany , mahereza fa mila hery le manapa - kevitra
Par : Narindra
Efa te andeh tokoa izy, anao
Efa te andeh tokoa izy, anao ny safidy na iharitra na tsia, efa fantatrao nefa ny ataony dia mampijaly tena lasa Masimbavy Victoire Rasoamanarivo eo ianao. Mandiniha tsara. D mifampiresah aminy sao mba misy vahaolana ihany
Par : grapestrucks
Mieritrereta tsara ry namana
Mieritrereta tsara ry namana fa mampalahelo ny ankizy ah. Makah fotoana manokana tena ifampidinihana ianareo mivady, d anontanio izy raha mbola tia anao fa sarotra ny mitazona olona efa any an-kafa ny fony
Par : Anonyme
grave izany tantaranao izany.
grave izany tantaranao izany. Courage eee. lalam-piainana daholo izany ary ianareo no mahita ny mahasoa sy ny maharatsy ny fitohizan'ny fiarahana.
Par : tsotso
bandy aho fa tsy vanona tena
bandy aho fa tsy vanona tena tsy vanon le vadinao,ho zakany ve zao zavatra mahazo anao izao???????Tena malael anao za,tsy htako ze hotenenina e!Andriamanitra anie hitahy anareo telo,,avelao any re izy,fa atao ze hahasoa anareo telo,fa aza miatehitra lehilahy tsy vanon zany,de manao Andriamanitra tsy misy ve izy???courage njy e!
Par : bebety
Tsy hitako izay atao. Sarotra
Tsy hitako izay atao. Sarotra ny mitsara. Courage angamba no nomena anao.
Par : Toro
Mivavaha mafy amin
Mivavaha mafy amin'Andriamanitra alohan'ny hakanao fanapahan-kevitra. Fantatrao sy ianananao ny zava-misy rehetra. Teneno amin'i Jeosy izany. Omeo Azy fa hovahany. Rehefa vitanao izay dia matokia fa homba anao Jesosy. Mahereza
Par : nenyefalehibe
Mampahery anao ary
Mampahery anao ary mamporisika anao hivavaka mafy ho an'ny tokantranonareo: Tsarovy lay tenin'Andriamanitra Fil 4: 6 iny an! Vakio @ fo torotoro sy mangorakoraka ary ampiaro Voalaza anatin'io verset io hoe mila mivavaka, mifona, mangataka dia hisinda tsikelikely ny fanahiana: 1. Mandiniha tena dia ento eo anatrehan'Andriamanitra ny fahotanao na izay tsapanao na izay tsy tsapanao fa Izy hamela heloka anao tokoa 2. Mivavaha ho an'ny vadinao mba hahatsapany ny fahadisoany ka hitodihany amin'Andriamanitra aloha dia hahatonga saina azy fa tsy sitrak'Andriamanitra izao zavamotranga aminareo izao 3. Mivavaha ho an'ny belle famille nao mba hahita fitia eo imasony ianao ary hamela ny fahadisoany ianao 4. Mangataha amin'Andriamanitra fa hainy atao izany koa ny mba hialanareo ao ka hitokananareo trano fa izay no tena sitrapon'Andriamanitra 5. Mangataha herim-panahy sy fahasalamana ho anao fa tsy miangatra Andriamanitra MANANA FAHARETANA TSARA FA TSY MAINTSY HIVAHA IREO OLANA IREO, MANANTENA AN'ANDRIAMANITRA FA TSY HAMELA ANAO IRERY IZY

Pages

Ajouter un commentaire

3 + 8 =
Trouvez la solution de ce problème mathématique simple et saisissez le résultat. Par exemple, pour 1 + 3, saisissez 4.