Vous êtes ici

Faly miarahaba antsika reetra ato forum, manana olana aratokantrano aho ka inona no mba hevitra omenareo ahy?ty izao ny tantara Lehilahy aho, manambady, 5 taona nivadiana, ary manajanaka 2: ilay voalohany lahy, ary ilay faharoa vavy, izaho dia manao varomandeha ny asako ka misy fotoana tsy eto andrenivohitra.Ny olana dia ity:fantako fa tsy zanako ilay faharoa(ilay vavikely) satria tadidiko ny fotoana nahatongavako teto tana sy ny fotoana nahaterahan'io zaza io, izay nipetrak 1 volana talohan'y nahatongavako, niezaka foana aho ny hanafina izany tamin'ireo ray amandreniko fa tsy tanako intsony ilay izy dia namborako tamindry zareo ny marina, ary dia alahelo tokoa no nadrasiandry zareo izany vaovao izany.izaho moa izao mbola aty faritany amin'izao manoratra izao ka ny fanontaniko apetrako ilay hevitra aminareo dia izao: hijaona hivady ihany ve izahay , dia hamelona ny tsy naterako ve za? hisaraka, dia lasa mampalahelo ahy ilay zanako lahy voalohany Tsapakotsy hilamina intsony manko ny ho tokatranonay taorian'ny namborahako ny marina amin'ireo rayamandreniko.Misaotra antsika namaky , ary azafady raha somary lava

fiber_manual_record non identifié
Dernière visite: Il y a Jamais
A rejoint: juin 13, 2018
inona ny torohevitra omenareo ahy?
Manamafy ny voalaza etsy ambony. Ataovy ny test. Erreur be ilay tonga dia nampiditra ray aman-dreny, tokantranonao anie io e. Na tsy hamela ny vadinao aza ianao, zaza efa tianao sy tia anao io, nahoana no dia simbana ny fiainany? Tadidio fa vao bevohoka ny vadinao dia efa nanana soupçon ianao, naninona no izao vao taitra? Mampalahelo !
fiber_manual_record non identifié
Dernière visite: Il y a Jamais
A rejoint: juin 13, 2018
inona ny torohevitra omenareo ahy?
punaise ,zaza efa eo, efa notiavina ve dia ariana resaka tribonaly ! dia ahoana ? hisaraka amin-dreniny ianao, hisaraka amin'nyz anakao voalohany tsy ho hitanao ao -trano isan-kariva intsony! ary ilay zaza tsy manatsiny faharoa, vitanao ve ny mijery azy hoe:iny ny biscuit-nao ry zanako tena tsy zanako fa avandravandro ny masonao y zaza faharoa fa nataon- dreninao tany amin'ny hafa !miaiky ny gasilahy aho ka!
fanampiny raha tean lehilahy ianao dia nanao carte sur table niaraka tamin'ny avdianao fa tsy nandeha nitatatata tany amin-dray aman-dreniano!mazava ho azy ny tohiny raha isy laha ianao: hifankahala ny vadianao sy ireo ray aman-dreninao, hifankahala ny faianakavianao sy ny reninjanakao izay hisarahanao atsy ho atsy! ary mino ve io lohabenao io fa na kely aza ilay zaza lazainao ho zanakao(mety tsy anao koa anie io voalohany entre parenthhčses) dia tsy hahatsapa fa misy olana ao an-tranonareo ?misy atidoha anie na zaza aza e! ianao ve hino fa ianao ho tiany noho reniny avy eo ? ialy zaza faharoa ankahalainao, izy angaha no nametraka azy teto an-tany ? mety io zaza io no hahavita hanampy anao any aoriana miha antitra ianao!tsarovy izay !
manarak'izany hisaraka ianao, hanambady hafa dia hiteraka ilay vady sarahinao, ny zanakao ry ingahy ka ho lasa zanabady e, dia ahaoana ny tohiny ? hiady amin'ilay vadiny vaovao ianao ?
Manarak'izany hisaraka ianao dia hanambady, tadidido fa amin'ny vadinao faharoa, zanadrafy ny zaznakao e, mazava angamba inray ka izao ny anatro:rehefa manambady, déjŕ ny tokantrano tsy ahahaka;mety misy Antony koa matoa izy nampirafy, ary ianao mandeha mission io ve siora ŕ 100% tsy nanao n'inon'inona tany ! alohan'ny fanapaha-kevitra dia atombeno ny loha!!
fiber_manual_record non identifié
Dernière visite: Il y a Jamais
A rejoint: juin 13, 2018
inona ny torohevitra omenareo ahy?
eric (za io) : tany amin ny voalohany za niteny teo an ty calendrier ty

<< pour info : ny an ny zanako 6 avril zahay no nametraka azy . DPA 6 janvier izy nefa teraka 15 decembre. izany oe 8 volana sy 9 andro

za anefa mission dia 21 mars no nody tao antrano

ka ra raisina fotsiny oe 15 decembre no teraka ny zanako, 9 mois izy bevoka, donc 15 mars ve zany no nanamboarana azy? za nefa mission tamin io ???? jereo tsara fa regle anefa izy tamin izany no tena marina >>>


Random : <<< RAD-ko: ny Rad_ko dia miteny oe tsy zanaky ny zanany lahy ilay izy satria nitovy ny volana nahateraha'io zaza io sy ny anabaviko samy volana decembre, nojeren'ny mamanay ny DR_ny:tapatapaky ny volana mars, izaho anefa tsy teto tanŕ ny volana mars io fa faran(ny Avril vao tonga (ary tena itako marina io hypothese nomen'ny reniko io, ary resy lahatra aho)
Vadiko:tsy dia nahitanteny firy milaza na oe marina na tsia fa dia fifonana no tena nasesiny >>>


saika hanome rariny anao ihany za raha nahita ny reaction n vadinao < nifona >

nifona tamin inona anefa ??? enao ihany no mahalala azy

ary raha mba envie fotsiny izy d ts naharitra fa mba nangalampinana kely fotsiny ? zay le oe solafaka, nefa izy ve manambady d ts ahay hiaro tena na amin ny vohoka na amin ny aretina ? (kapoty n tiko resahana eto ). tsy mino aho hoe hitsapa vintana izy nefa periode d ovulation. tsis vhv angalapinana ka ts hikoty andro.

sao d zay no nisy , zay no nahatonga azy nifona ? mba ataovy ihany ny analyse mba tsy hanenenana zoky a. tsiny ho anao mandrakizay raha manary azy mianaka enao nefa zanakao iany io. homena ho taizan ndrafilahy ve sanatria ?

ary raha ny vadinao s n rafilahinao no anao n analyse any ka negatif ?

ho raisina maha menatra , ho arina nefa zanaka

ts anenenanao io fa ataovy , marina e.

ARY SAO D ENAO KOSA ARY NO NITSAINGOKA TANY AM SISINY TANY KA TRATRAN DIMY SY RAY D MANARY VADY AMAN JANAKA
fiber_manual_record non identifié
Dernière visite: Il y a Jamais
A rejoint: juin 13, 2018
inona ny torohevitra omenareo ahy?
Test ADN ihany no porofo mivaingana azo entina en @ fitsarana fa raha daty milaza hoe t@ zao zahay nanao, t@ zao zahay nisara-toerana tsy afaka miala adidy ianao, n'a tsy zanakao aza lay zaza azonao karakaraina sy tiavina fa tsy ilay zaza no tokony hizaka miaraka @ reniny zay adisoan-dreniny. Raha sazinao ny reniny tsy7 tokony ho saziana lay zaza, ary7 efa nifona koa ilay reniny dia mahaiza mamela heloka, eto an-tany tsy misy marina na iray aza, tsy hoe hanao divorce ianao dia hiova vady dia tout va bien, mety pire lavitra noho lay vadinao no mandimby eo indray
fiber_manual_record non identifié
Dernière visite: Il y a Jamais
A rejoint: juin 13, 2018
inona ny torohevitra omenareo ahy?
Aleo hisaraka e, hahita ny nenina miandry azy tsy ho ela !ny zanaka ekena ho znaka lasa zanadrafy tokoa amin'ny vadindramatoa faharoa;ho lasa zanadrafy amin'ny vadin'ingahy mpiahiahy faharoa koa! eto ihany izahay hanoro azy sy hamaly ilay sujet vaovao hipetraka hoe:inona no ataoko fa mijaly ilay znako,mivezivezy toy ny firaka atakalo! rehefa manana tokantrano ,ny olan'ny mpivady ao ihany ny hamahŕna azy fa tsy mila acteurs sy FIGURANTS ,ny olona zarany aza misy reska handaniana andro ko! ilay renibeny izay reninao mino ve fa avelAn-ny tena reniny hanakaiky fo amin-dreninao raha misaraka ianareo ? Normal raha momba anao izy ireo ;fa mieritrereta tsara alohan'ny hanapahanao hevitra ....ary raha mivaly ilay test adn fa ianao no rainy dia ahoana ? Avia indry ry petakely trotroin'i dada indray ve ? hihihi !
fiber_manual_record non identifié
Dernière visite: Il y a Jamais
A rejoint: juin 13, 2018
inona ny torohevitra omenareo ahy?
Faly miarahab antsika reetra, ary voavakiko tsara daolo ny torohevitra noenareo ahy

Hiroso min'ny test ADN ihany aho araka ny torohevitrareo sy ny torohevitry ny tribonaly satria tsy maintsy misy io porofo io vao valavble ilay piece hirosoana ny divorce

<efa niresaka an'io mitokana miitsy izahay mivady ary sady tsy manda izy oe tsy ahy ny zaza ny tsy manaiky ihany koa
Somary detaille_ko ilay izy mba tsy hanomezanareo tsiny ahy amin'ny fanapahakevitro:izaho moa araka ny lazaiko anareo tsy mijanona eto antoerana loatra fa manao varomandeha, ary ny ny bandy akama miitsy no miantso ahy antelefaonina oe jerijereo matetika ihany ny ankizinao fa mbola mifanersera amin'ny leilahiny izy tamin'nio ora nilazan'io namako io tnga dia niantso azy aho ary nitsatoka oe aiza ianao, dia tsy tao antrano tokoa ny anao vavy, ilay bandy akamako io, no nanoro ahy ny compte FB ilay lehilahy sakaizany, ary dia mitovy tsisy hafa amin'lay zaz afaharoa ilay zaza
io vadiko io manko tsy mias afa ao antrano, ary dia tsoriko aminareo fa tsisy nahaory azy na vola, manana fiara zahay, manana trano, za tsy mamono sns
na dia efa fantako za ny valin' test ADN dia tsymaintsy ataoko araka nytorohevitrareo, ary ny zanako dia zanako ihany, ao amin'ny baiboly dia manome rariny ny fisarahana raha toa ka nisy fijangajangana, ka tsy aleoko ve miroso divorece toa izay hihafy aminy eo nefa izy sy ilay sakaizany mbola miaraka, hisy ndray ny zaza fahatelo izay mety tsy ho ahy
misotra antsika fa holazaiko eto indray ny tohin'ny valin'ny test
fiber_manual_record non identifié
Dernière visite: Il y a Jamais
A rejoint: juin 13, 2018
inona ny torohevitra omenareo ahy?
Tsy hiteny aho hoe mijanona @vadinao na ko hoe ataovy ny divorce,fa mbola averiko ihany ny hoe tsy tokony nilaza t@RAD mihitsy ianao jusque ny porofo farany noho ianareo mananjanaka iraisana ary lay izy resaka tokatrano rahateo,tokony no-evitena tanteraka ny resaka fankahalana @andaniny sy ny ankilany satria aza adino oa fa ho lehibe io zaza io,ka reniny foana io na ratsy na tsara na iza ho tia na iza ankahala.
Efa nifapiresaka ianareo mivady hoy ianao kanefa tsy ni insiste ianao fa nionona t@valiteniny eny sy tsia teo fotsiny dia avy hatrany nefa dia nitaraina t@RAD,mety hitombona ihany lay voalazan'i eric hoe nangalampihinana izy,ary teo ianao dia efa tokony niroso t@test dia miverina manao carte sur table ndray nareo apres ny resultat.Fa bon,zao mo ianao zany vao resy lahatra anao ny test na dia tsy ampiova na inona na inona @decision-nao aza zany.
Marina fa nisy ny namanao zay nanome infos anao fa miodina ny vadinao,dia tsy mailo ve ianao na nisy hetsika nataonao manoloana zany fa dia nionona t@resaka phone fotsiny,nefa lay bandy akamanao ary mahalala hatr@fb an'ilay sipan'ny vadinao,misy tsy mazava zany a?ary ny tokatrano tsy andraisana tenin'olona na nisy lay acte na tsia,fa ianao tompony mihitsy no mila mandray andraikitra na miditra antsehatra avy hatrany.
Farany,miala tsiny aho @remarque-ko,ny fahazoako anao dia lehilahy mora humilié ,dia lasa ambinambiny lay ianao manana responsabilite @maha tokatranonao azy,miala tsiny hoa a,avereno amiko raha diso be ny fijeriko moa raha misy raisina dia saintsaino ihany misy anitsiana ny @manaraka.
fiber_manual_record non identifié
Dernière visite: Il y a Jamais
A rejoint: juin 13, 2018
inona ny torohevitra omenareo ahy?
Random => za maka anao normal be zany fihetsikanao zany
fiber_manual_record non identifié
Dernière visite: Il y a Jamais
A rejoint: juin 13, 2018
inona ny torohevitra omenareo ahy?
Saika hamaly anao moa aho oe manaova teste ADN hay efa betsaka no namalay anio eo ambony.
Aza de metehatra be @ fikajiana date sns fa tena mamitaka io.
Betsaka ny bevohoka tampoka tsy apoizina, nanao rs 1 jour aprčs rčgle fotsiny de mipetraka...sns.
Ka tsy votery oe nanao rs t@ olona hafa mihintsy akory fa refa hipetraka zay io mipetraka na @fotoana tsy hieritreretana aza.
fiber_manual_record non identifié
Dernière visite: Il y a Jamais
A rejoint: juin 13, 2018
inona ny torohevitra omenareo ahy?
test ADN ihany no ady eo. Sao de zanakao ihany le zaza ka ho nenina be vava avy eo.
Franchement, raha tsy zanakao aza, tsy efa tianao toy ny zanaka ve? sady anao arapanjakana, ka maninona raha raisina ho zanaka de diovina ny eritreritra? Hitarika korontana be io avy eo, hisaraka ve? de ahoana ny souffrance-n'ilay zaza voalohany?

Sady rangah koa no te ho lava tongotra eo e, aiza no tsy ho tonga i kotomandimby?

Pages

Ajouter un commentaire

1 + 14 =
Trouvez la solution de ce problème mathématique simple et saisissez le résultat. Par exemple, pour 1 + 3, saisissez 4.