Vous êtes ici

Mety ve raha ny vehivavy mambra mafana fo mavitrika amin ny sampana reetra ao ampiangonana nefa ny tokantranony mikorontana ambony ambany.Mety koa ve raha diakona sy mpiandry ny vehivavy nefa ny vady ao an trano tsiratsiraina sy atao tsinontsinona. misaotra anreo mamaly ity resaka ity.

Par : Bera Pôlisy
Mety maro ny Antony : samy
Mety maro ny Antony : samy manana ny fijeriny . Misy tenin'ny soratra masina hoe : izay tia ny vadiny, na ny zanany ... mihoatra ahy, dia tsy mendrika ny hanaraka ahy... Kanefa etsy andaniny dia misy ihany koa ny hoe : Ataon'ny olona ahoana no mitia an'Andriamanitra izay tsy hitany maso, kanefa ny rahalahiny (na ny anabaviny, na ny vadiny...) izay hitany maso aza tsy tiany ? Tsara miresaka ianareo mivady. Ny tsara indrindra dia ny samy manompo an'Andriamanitra, sady tsy manao ambaninjavatra ny tokan-trano. Enga anie tsy ho lasa lavitra sanatria ny eritreritrao hoe : misy sipany any am-piangonana no mahatonga azy tsy hiraharaha ny tokantranony intsony. Mahereza sy mahatanjaha...
Par : Bera Pôlisy
Efa nahita tokantranona olona
Efa nahita tokantranona olona diakona na mpiandry toa io voalazanao io aho. Ny tena olana amiko t@ izay dia nifantoka, na nanamarina izy @ tenin'ny soratra masina hoe : " Ny ankohonanao no ho fahavalonao voalohany..." sy ny hoe " ny olona voahosotr'Andriamanitra tsy tokony ho tsikeraina ..." Soa ihany fa efa niova be io olona io taty aoriana rehefa mifampidinika. Anjaran'ny tsirairay ny mandinika na tokony na tsy tokony ho tsikeraina ohatra ireo Pretra pédophiles ireo...
fiber_manual_record Ralanto
Dernière visite: Il y a 1 year 8 months
A rejoint: février 25, 2019
Ny marina dia mila miditra
Ny marina dia mila miditra sampana na fikambanana ao am-piangonana koa ianao raha mety dia miaraka ao anaty sampana iray ianao sy ny vadinao dia miara-mahita. Fa raha ny iray tsy mankany ampiangonana sy mivory @ sampana any kanefa ny iray mafana fo be dia tsy maintsy hisy ny olana satria tsy hi-comprendre ny zava-misy mihintsy ny iray! mahereza e
Par : Ra-namana
Miarahaba antsika rehetra,
Miarahaba antsika rehetra, Maro ny tokantrano mitovy cas amin'ity tokantrano ity. Ny olana dia heverin'ny vehivavy na misy koa lehilahy foana fa rehefa mandray anjara be any ampiangonana izy dia handeha ho azy ny fiainan-tokantranony. Vehivavy ilay miteny sy manoratra. Raha mpivady vita mariazy ianareo dia ny ankohonanao no adidy voalohany nomen'Antra anao. Hataonao ahoana ny hampahery ny hafa manana olana any ampiangonana raha ny eo antokonanao aza tsy hitanao akory. Tsara dia tsara ny fandraisana andraikitra sy ny fidirana sampana saingy tokony ihany ho limiter-na izy ireny rehefa tsapa fa délaisser ny tokantrano. Maro amin'ny tompon'andraikim-piangonana no maditra zanaka na mania vady satria variana @ asa fanompoana ny vehivavy na ny lehilahy. Misy membre amina sampana 3 na 4 izay samy manana ny fandaharam-potoanany avokoa ireo ary dia voahenjiny avokoa. Eo no mety hampitranga amin'izay ny tsikera avy amin'ny vady na zanaka toy ny hoe tsy mba mipetraka an-trano mihitsy, tsy mba manana fotoana ho an'ny ankohonana mihitsy. Tokony ho henoina ny lakolosy voalohany hampanenoin'ny vady na lehilahy io na vehivavy rehefa manomboka manakiana @ resaka fivavahana izy. Mino aho fa olona mivavaka ianao fa tsy mandrara ny vadinao ho any am-piangonana akory. Toro-hevitra miezaha manamboatra ny fomba fiteninao azy satria mety misy tafahoatra matoa tonga ilay faniratsirana. Io fomba fiteny tafahoatra io no mahatonga azy hihevitra an' ilay voalazan'ny namana ery ambony hoe "ny ankohonanao no ho fahavalonao". Mila mifampiresaka milamina ianareo mba hi-limiter-na ny activité hataony ka mba hananany fotoana ho anareo ankohonany. Misarika ny sainao kosa anaefa aho fa tsy mandeha ny fiainana lavitra an'Atra. Ilain'ny tokantrano izany indrindra amin'izao vanim-potoana hiainantsika izao. Rehefa mifampiresaka dia diniho izay fanompoana mety aminareo mba hahafahanareo manompo ny Tompo nefa mikolokolo ny fiainan-tokantrano. Mirary anao hahita vaha olana sy filaminana dia ny Tompo homba anao sy ny ankohonanao.
Par : Brandon
La religion est l'opium du
La religion est l'opium du peuple. Marina foana io tenin'i Friedrich ENGELS io. Tadidio koa fa betsaka ny diakona vehivavy no manana sipa. Tsy ao am-piangonanareo ny sipany raha manana izy, fa any ivelany. Dia ny ao an-trano no tsizarizary avy eo.
Par : kalie
o ry zareo a, tsy antsika no
o ry zareo a, tsy antsika no mitsara hoe mety sa tsy mety ataon'io ramatoa io , ny antony de an'andriamanitra ny fitsarana, raha nisy tsy fanarahandalana nataon'ilay ramatoa fotsiny de mandehana torio any am tribonaly izy , fa tsy zay fiainany ao antokantranony any no hoe mety ve sa tsy mety ny ataony , lazaiko aminareo fa andriamanitra mahita zay ataony ary mahalala zany , hainy hoe manaona ny ampon'le ramatoa de azy mamboatra zany fa tsy sika no hilaza hoa mety na tsia fa sika koa mba manana fahalementsika
Par : Rapapany.
Sarotra tokoa ny miaina.
Sarotra tokoa ny miaina. Mahafinaritra ahy ny hevitra aroson'i Ra-namana amin'ny an-kapobeny fa ny fanehoan-kevitr'i kalie no horaisiko kely. Tsy tsara tokoa ny mitsara. Ary raha ny voalazan'i kalie dia tokony ho an'Andriamanitra ny fitsaràna. Kanefa ho vitan'ilay tojo olana ve ny hiandry an'izany ? Ary ny tribunaly hitondràna ny raharaha ve izany no hisolo an'Andriamanitra ? Ny miverina mifampiresaka ny ahy no mba soso-kevitro. Mahereza.
Par : borybory
Raha ny tena marina ny
Raha ny tena marina ny vehivavy de ts tokony . tsmahazo mihitsy aza mitsambaka @ raharaha ny fiangonana izany mintsy satri ny baiboly de milaza fa Efesianina 5:23-24:satria ny lehilahy no lohan’ny vadiny, toa an’i Kristy izay lohan’ny fiangonana noho izy mpamonjy an’io vatana io. Toy ny aneken’ny fiangonana an’i Kristy no tokony haneken’ny vehivavy ny vadiny amin’ny zavatra rehetra.
fiber_manual_record Ramix85
Dernière visite: Il y a 1 year 11 months
A rejoint: avril 24, 2019
Alamino tokoa aloha ny ao an
Alamino tokoa aloha ny ao an-trano vao handamina ny any an-kafa ... fa ilay lohateny aloha dia atao hoe Resy mihitsy ve? Mitsangana ry namana dia mijoroa
Par : soary
Miombon-kevitra @ i Ra-namana
Miombon-kevitra @ i Ra-namana aho. Ny vehivavy dia natao hanompo ny tokatranony koa. Mila mahay mandanjalanja sy mampirindra ny asa fanompoany any ampiangonana izy. Sady tsy @ asa, hoy ny Soratra Masina, no hitsaràna antsika sao hisy hirehareha. Tsy tokony hofihinin'ny Fiangonana ho ao ampiangonana foana ny mpino fa mila mandeha mivoaka mampiseho sy manaporofo fa mpanara-dia an'i Kristy, ao antokatranony, @ mpiara-belona aminy rehetra.... ho môdely tsara sy mendrika.

Pages

Ajouter un commentaire

3 + 6 =
Trouvez la solution de ce problème mathématique simple et saisissez le résultat. Par exemple, pour 1 + 3, saisissez 4.