Vous êtes ici

Miantso an’i Tiana hatrany aho isak’izay mikasa hamoaka entana eny Ivato, rehefa tsy eny izy dia manoro ahy Inspecteur iray hafa mpiara-miasa aminy. Indray andro niantso ahy izy fa voatery hamonjy fivoriana tampoka any Antaninarenina ka ny tolakandro izy vao ho tonga eny Ivato, izaho anefa efa teny an-dalana ho eny t@ io ora io. Noteneniny aho hiandry azy raha tsy mampaninona ahy, nasainy misakafo any @ ilay restaurant fandehananay dia nasainy niandry ahy tany ihany koa fa izy no handoa ny lany rehetra, eny na dia hiditra chambre aza aho haka aina satria tsy misy toerana hafa afaka handehanako koa any. Nitazatazana teo @ aéroport aho dia lasa nankany @ ilay restaurant nony t@ 11ora hisakafo mba tsy ho @ ora maha-be olona aho no ho tonga any. Ilay tovovavy sariaka endrika iny hatrany no nandray ahy ary nanontany ahy tsy hisalasala hiresaka aminy raha misy ilaiko fa naharay antso tany @ Tiana koa hono izy fa haloan’i Tiana daholo ny laniko rehefa tonga eo i Tiana. Ni-commande sakafo aho ary nangataka raha mety entiko any @ efitrano ny sakafoko fa tsy te-hijanona irery eo @ ilay restaurant aho, moa any @ ilay efitrano mba misy fahitalavitra afaka jereko irery sady afaka avadiko ny chaine araka izay tiako. Tsy sarotiny ilay vehivavy fa avy dia nanome ahy ny fanalahidin’ny efitrano sady nilaza fa hisy hanatitra any ny sakafoko rehefa avy eo. Hadinoko hatr@ nandefa message t@ Tiana hoe ato @ ilay chambre aho no miandry azy. Efa nisy nandondona tao am-baravarana vao taitra aho sady nanontany tena hoe iza koa no hanakotaba ahy ato ? Novohaiko ka io i Tiana nitsiky nahita ahy :
- Ary ndri tsy nilaza akory hoe ato fa soa aho fa niantso tao @ réception nanontany raha naka chambre ndri na tsia, raha tsy isany dia avy dia teny @ aéroport aho.
- Azafady letsy fa variana be aho sady tonga aloha be tato aho fa tsy te-hifangaro @ le olona be dia be tao @ restaurant ao dia nahafinaritra ahy koa ilay film nojereko teo
- Inona ny film nojeren-dri ?
- Tantaran’olona mpifankatia nefa tsy manana avenir eo @ izany fifankatiavany izany fa samy manana ny olon-tiany, tantara efa mahazatra fa ny fanehoany azy teo no tena nahafinaritra ahy ka nahavoatazona ahy teto
- Otrantsika ve izany ? Hoy izy sady nanoroka ahy teo @ molotro indray.
- Tsy namaly ilay fanontaniany aho fa ilay oroka kosa dia novaliako tsara ; tao an-tsaiko anefa tena lasa saina te-hiteny hoe : « Izaho libre fa élà no tsy libre »
Tsy nionona t@ oroka i Tiana fa avy dia novahany ny bokotr’akanjoko izay efa akanjo farany teny an-koditro satria ny akanjo ivelany, veste kely maivana, efa nipetraka tery @ seza tery. Noho ny hafanàna kosa dia tsy nanao tatinono aho t@ io andro io moa efa zary mahazatra ahy sy i Tiana ny miaraka mamarana @ firaisana ara-nofo ny andro famoahako entana eny an-tseranana ka mba tsy hampananosarotra izany dia akanjo mora esorina daholo no nanaovako : jupe droite fohy hatreo @ antsasa-pe, lobaka kely manify misy bokotra anoloana ary ilay veste kely. Nihodina nanome lamosina azy aho hahafahany mamaha ilay fermeture kely ao @ jupe-ko ka tsy ela dia injao reko ilay feo « zzzzzip » niampy ilay jupe nidina hatreny an-kitrokeliko. Ilay string kely sisa no tety ankoditro ka injao ny tanan’i Tiana misafosafo ny ravim-bodiko sady misisika kely any ambanin’ilay tadin-tsilipo. Niverina nanoroka azy aho sady namoha ihany koa ny lobany ; mbola tsemboka i Tiana ka nangataka raha afaka maka douche kely izy aloha. Navelako handeha any izy ka nony reko fa efa mandeha be ny rano tao @ ilay douche dia lasa aho nitsaitsaika nanatona tany, nahafinaritra ahy ny mahita ny sarim-batany manjavonjavona avy ety ivelan’ny fitaratra ka nijanona vetivety teo aho nankafy, nony avy eo novohaiko tampoka ilay cabine ka indro izy efa manakobana ny vatany vao avy nisy ranon-tsavony ; niditra aho ka nandray avy hatrany ilay filahiany, nofihiniko moramora t@ tanako ary nosafosafoiko manaraka ny halavany ka tsy ela akory dia indro efa nanomboka nihenjana ilay izy. Nidina moramora aho nampiditra ilay izy tao am-bavako. Tiany ery io ataoko io fa asa na mampiakatra be ny filany na tsia fa matetika aho asainy tsy mihetsika kely aloha nefa tazoniny tsy hiala eo, mitady ho tonga angamba ny azy, avy eo avelany mihetsika indray. Nitsangana indray aho dia nifanoroka teo indray izahay, ny tanany iray manomboka misafosafo ny clitoris-ko. Izaho nihodina saika hanajanona ilay rano mirotsaka eo @ lohanay iny no reko ny tanany manilika ilay tady @ string-ko, Tsy najanoko indray ilay rano fa izaho no somary niondrika hahafahany manatanteraka ny faniriany, ka injao ilay filahiana reko mitady làlana sy lavaka hidirana, nampian’ny tanako ilay izy hiditra tao @ foriko dia nilentika tsara. Tsy nihetsika teo aloha i Tiana fa somary nanamboatra ny fomba hijoroany satria izaho moa somary fohy raha miohatra aminy ka mila miforitra kely ny lohaliny. Ni-pompy kely vitsivitsy izy dia niala indray ary avy dia nitodika tany aminy aho nanakatra ny molony ary poa toy izay dia indro nobatainy t@ fe-ko aho ka nisabaka ny fe-ko ary namatotra azy tao @ valahany ny ranjoko, nohezahiko nokendrana koa ilay filahiany hiditra aty amiko indray ka vantany vao tafiditra iny dia nahankiny t@ rindrina aho dia mbola nitohy teo indray ny orokoroka sy fileleny ahy. Ny nahafinaritra ahy teto dia izaho à l’aise be niankin-drindrina, mahita fahafinaretana mitazana azy manovokovoka mafy mandentika ny filahiany any anatiko any kanefa afaka mifanoroka izay tena tiako ho tena betsaka mandritra ny firaisana. Nisy fotoana vao tsy ela akory mbola teo am-pifaanorohana be izaho sy Tiana dia efa excitée be sahady aho ary efa mando be ny foriko.

Nangataka t@ Tiana aho mba hotohizana eny am-pandriana ity rahs tiany, ty nandà izy fa nampidininy aho dia izy no nivoaka voalohany avy tao@ ilay cabine ary dia nobatainy ho eny am-pandriana toy ireny mpivady vao mandritra ny nuit de noce ireny izahay roa teo. Tonga teo am-pandriana vao noesoriny tanteraka ilay string hany sisa teny ankoditro izay efa kotsan-drano mifangaro tsirano-pivaviana. Nosokafako hatrany ny fe-ko dia nasaiko niditra tao indray ilay filahiany, dia nizotra tsara teo ny filelenay roa, toy ny tsy tety an-tany mandra-pitosak’ilay ranon’aina mafana indray taty anatiko. Hitako tena mankafy mihitsy i Tiana, izaho moa tsy holazaiko intsony ny fahafinaretako. Toa mahatsapa fitiavana tena izy tsy tena izy izany aho. Nohazoniko teo amboniko teo izy satria mahafinaritra ahy foana ny mahatsapa ilay filahiany manao contraction ao anatiko ao satria mbola mampi-jouir ahy koa iny mandra-mijanony nanary ny goutte farany avy tany aminy tany. Niala @ izay i Tiana dia niverina naka douche niaraka indray izahay mialoha ny hivoahanay tao hamonjy ny seranana. Matetika aho moa mitondra slip de rchange rehefa hihaona @ Tiana satria tsy hay hatrany izay mety mitranga. Raha tsy nitondra aho teto dia tsy nanao slip mandrapaharivan’ny andro angamba.

Tonga teny an-tseranana aho dia gaga fa efa vonona daholo ny taratasy famoahana ny entanay fa ny soniako sisa no nandrasana, nilaza ilay inspecteur iray teo fa tsy mila inspection akory ilay entana satria mazava be ny déclaré miohatra @ sary azo t@ scanner. I Tiana kosa nilaza hamarana asa sahady satria efa vita daholo ny zavatra tokony nataony, hay izy no niantso an’io inspecteur iray io hikarakara ny taratasy rehetra @ anaran’ny orinasa niasako, noteneniny fotsiny aho hoe mba omeo gouter kely kosa ilay inspecteur namana raha tsy mampaninona ahy fa nanavotra anay. Tsy olana amiko ny nanome falim-po ho azy satria tena tsy nisy na inona na inona nataoko hafa-tsy sonia sy nandoa ny haban-tseranana teny @ caisse fotsiny, ny entana anefa efa nobataina fotsiny sisa.
Lasa nitodi-doha hamonjy an’Antananarivo indray izahay sy Tiana nony avy eo, noho ny fitohanana sy ny niviliany kely nankeo @ Leader Price Ambohibao anefa dia efa maizina ihany ny andro vao tonga teto izahay ; tsy nentiny avy hatrany tany an-trano aho fa mbola lasa namonjy salon de thé izay mbola misokatra aloha, efa t@ 8 alina vao niala tao ho any an-trano. Teny an-dalana hody no nahitako « appel en absence » an’i Jaona, ilay olon-tiako efa in-dimy angamba ary nisy sms an’i mamanay :
« fa aiza foana indri fa i Jaona efa ela be no tato », teo aho vao nahatadidy fa adinoko ny ni-réactiver ny sonnerie an’ny téléphone-ko dia novaliako i mamanay :
« efa ety an-dalana avy aty Ivato fa raha maika izy dia asaivo mandeha fa antsoiko rehefa tonga any aho, tsy reko ny appel anareo »
Dia nantsoiko ihany i Jaona nilazako hoe ety an-dalana avy aty Ivato aho fa mandehana mody raha alina loatra ; Tsy dia faly loatra ny feon’i Jaona teo nefa tsy nifamaly tamiko izy fa « ok » fotsiny hoy izy.
Tonga teo an-trano dia tsy navelako najanon’i Tiana teo am-bavahady ny fiara satria tsy hay raha mbola ao i Jaona na tsia ; noteneniko i Tiana hiandry ahy hotafiditra tsara ao an-trano ary handray sms avy aty amiko vao miala eo. Nijanona 20m aorianan’ny vavahadinay ny fiara, dia nifanoroka indray izahay sy i Tiana hifanao veloma, asa naninoa fa dia nifanoroka ela be teo indray izahay roa, novaliako hatrany izany ary toa tsy maika ny hody indray aho, niverina nisafosafo ny fe-ko indray i Tiana sady namaha ny akanjoko ihany, tsy ela aho dia namaha ny braguette-ny koa, voaalany ny slip-ko, ilay jupe koa efa nivaha, nadabony ilay seza nipetrahako, napetany ny pare-soleil hanakona ny fahatazanan’ny olona avy any aloha ka avy @ lunette arrière sy ny vitres fumées izahay no afaka mitazana izay mandalo. Nadabony koa ny sezany dia nitsilany teo izy, ilay filahiany efa nihenjana be, ny patalohany efa tafidina hatreny ambany lohalika. Niverina ninono ny filahiany indray aho ary nony farany dia niakarako teo amboniny, toy ilay t@ andro voalohany ka nampidiriko ilay filahiany, sady mitazana any aoriana ihany aho, i Tiana kosa manohy misafosafo ireo nonoko efa zary zatra ireto tanany. Teo ampilelena teo no tsikaritro i Jaona nivoaka teo am-bavahadinay dia nitazana ny manodidina, tsy noteneniko an’i Tiana izany fa izaho kosa nahazo toky noho ilay vitre fumée ka nanohy niaka-nidina hatrany saingy nataoko moramora ny fihetsiko mba tsy hihozongozonan’ilay fiara ka ho tsikaritry ny mpandalo na dia efa alina aza ny andro. Nahavariana fa vao mainka ni-exciter ahy io tranga io : ny olon-tiako tsy lavitra anay tsy mahatazana akory anay ato anaty fiara, hany ka ni-jouir im-be dia be aho teo @ io position io fotsiny. Tonga ny an’i Tiana ka injao indray ilay conrtaction mamoaka sperme fa nandeha, Tsy nihetsika aho fa nankafy izay vokany taty amiko hatrany, i Jaona efa tazako nanomboka nijery famantaranandro, mampiasa finday toa mandefa sms, dia avy eo mampiditra ilay finday any am-paosiny. Naka Kleenex aho hamafana izay tsiranoka mety hivoaka dia namerina ireo fitafiako indray. I Tiana koa torak’izany. Narenina ny seza nidaboka teo dia noteneniko i Tiana tsy mbola hanala ilay pare-soleil. Notazaniko t@ retroviseur latéral i Jaona, iny fa lasa namonjy fiantsonana fiara fitateram-bahoaka nandalo teo akaikin’ilay fiara ka tazako tsara saingy tsy mahita anay mazava ho azy. Efa tafiditra tao anaty fiara fitaterana izy vao nasaiko noesorin’i Tiana ilay pare-soleil dia nifanoroka izahay hisaraka, mbola nanoroka be ahy indray izy ary mbola novaliako hatrany saingy noteneniko avy eo hoe « efa velona sahady indray angaha » ? sady nikakakaka aho ; « mbola miandry kely raha mbola vonona indry » hoy i Tiana saingy tsy notohizako intsony sao dia ho raikitra eto indray, naleoko ihany namonjy fodiana rehefa avy naka ilay entana tao @ seza aorianan’ny fiara.

Vao niditra ny trano aho dia i Mamanay no nanontany :
- Tsy nifanena angaha ianareo sy Jaona ?
- An, an an, niandry ahy teo angaha izy ? hoy aho nody fanina
- Vao 10 minitra raha betsaka izy no nivoaka teo nilaza fa hiandry an-dri tao ivelany tao
- Tsy nifanena taminy aho, za vo zao tonga t@ taxi teo fa tsy nahatazana olona akory na tery @ arret taxi be aza.
- Mampalahelo ilay zanak’olona mitotototo mitady an-dry
- Andraso fa ho hita eo @ manaraka eh, itadiavana solution, hoya ho namaly an’i mama sady nananihany
Herinandro taorianan’io no noteneniko an’i Jaona ny fanapahan-kevitro mikasika anay, ny antony hisarahako aminy ; Tezitra tamiko i Jaona nilaza fa tsy matoky azy hono aho hoe hanana stabilité any aoriana ; nanontany izy raha efa misy olona hafa miaraka amiko ; mazava ho azy fa tsia no navaliko azy satria na i Tiana koa aza tsy ho antenaina ny @ ho avy izany. Nifarana teo ny anay sy i Jaona fa ny anay sy Tiana kosa niha-nitombo ny fotoana niarahana : week end, zoma alina mandra-maraina, na misy entana havoaka na tsia, dia mifanao fotoana saika isan’andro, eny mandritra ny fadim-bolana aza mbola mahita miray indraindray mampiasa lavaka tsy mahazatra ; i Mamanay no nahatsikaritra t@ fihetsiko fa efa misy olona hafa miaraka amiko vantany vao noteneniko taminy ny fisarahako t@ Jaona
- Indri ange efa hitako iny fiara mainty manatitra an-dri mody isaky ny avy any Ivato iny fa za fotsiny no tsy te-hiteny eh, izany no nitenenako t@ ndri hoe mampalahelo i Jaona satria ampijalian-dri ny zanak’olona, Azoko ny fitadiavan-dri avenir ka aleo aza izao no misaraka toy izay sanatrian’izany ao anaty fahasahiranana anaty tokantrano vao handeha hitady olona hampirafesana na indry na izy fa ny natahorako fotsiny sao sendra bevohokan'olona hafa any nefa i Jaona tsy mahalala akory.
- Za kosa ve ry mama de tsy hahay hitandrina; Ka maninona i mama no tsy niteny an’izany t@ Jaona ?
- In’na akia no idirako ? hahahahaha
- Hahahaha
Izany no dingana niainako fony nisy i Tiana, mazava ho azy fa tsy naharitra ela ben y fiarahanay na dia aman-taonany ihany aza satria tsy izaho no hanorina tokantrano anaty tokantranon’olona rava satria nandritra ny fiarahanay sy Tiana dia niha-ratsy koa ny fiarahan-dry zareo, nanontany aazy aho t@ izany sao mila atao pause kely ny fiarahanay hahafahany mandamina ny azy fa tsy nety izy, izy koa tsy nikasa hanambady ahy satria hono aminy fanambadiana indrai mandeha ihany ka raha rava io dia aleony mijanona divorcé mandra-maty, na dia mety hanao sipa na coup d’un soir fotsiny aza.

Par : Liana
Mihaiky ao zay, mankasitraka
Mihaiky ao zay, mankasitraka Felantsoa an, bisous
Par : Liana2
Andefaso tantara genre hafa
Andefaso tantara genre hafa misy herisetra sy fanolanana ry felantsoa a

Ajouter un commentaire

10 + 9 =
Trouvez la solution de ce problème mathématique simple et saisissez le résultat. Par exemple, pour 1 + 3, saisissez 4.