Vous êtes ici

04-03-2021 par Midi Madagasikara

Tao anaty ala no nisy zazakely iray. Nifono selofanina miloko fotsy ary norakofana lamba. Zazarano efa ary tongotra aman-tanana.


 

Izany hoe vao teraka no nariana tao anaty ala tao Antanandava-Antafia, any amin’ny kaominina ambanivohitra Bemokotrà, ato anatin’ny disitrikan’i Maevatanàna. Tsy fantatra ity reny nahavanon-doza nanary ny zanany ity. Ilay zaza mbola nisy tadim-poitra no nanaitra ny maro, ka nampitangorona azy ireo. Voalaza fa ankizy handeha hamatotr’omby vaomaraina no nahatsikaritra izany voalohany. Izy indray no nampandre ny olona tao an-tanàna.

 

Toerana hivezivezen’ny mpiarakandro sy mpiasa volamena iny ampita atsinanana an’Antanadava iny ka vetivety dia mahoraka rehefa misy tranga hafahafa. Mety ho tamin’ny andro alina na vao maraina mangiran-dratsy no nanateran’ilay reniny ity zazakely voalaza fa lehilahy ity. Noho izany, dia tsy nisy nahatazana ny nanarian-dreniny azy, hoy ny fanazavan’ny mponina. Raha ny vaovao marim-pototra avy any an-toerana hatrany dia nomen’ny fokonolona an’ilay ramatoa ao Antanandava ny hitaiza sy hanabe ity zazakely narain-dreniny ity. Samy manana ny heviny manolona ny tranga ny rehetra. Misy ny nalahelo noho ny toetra mamohehatra toy izao.

 

Ratantely