Vous êtes ici

Mampisy inspiration ity fihibohana ity ary mba ho fanomezana fahafaham-po ho anareo mpankafy, ity misy tantara iray inspiré t@ tantara hitako tato ihany.
Rinah no anarako, miasa @ orinasa iray mpamoaka entana eny @ seranana ka ny eny an-tseranam-piaramanidina no andraikitra nomena ahy fa ny @ seranan-tsambo moa efa manana agence izahay any @ seranana lehibe rehetra. Tsy mbola manambady aho fa manana olon-tiana efa niaraka tamiko efa 5 taona mahery izao. Mikasa hiroso lalindalina kokoa eo @ fiarahana izahay na dia mbola sarotra ihany aza satria tsy dia mbola stable loatra @ asany ilay olon-tiako na dia azo lazaina kosa aza hoe stable ihany aho ary mampidi-bola ampy tsara hatreto araka ity tantara manaraka ity.
Vao nanomboka an’io asa io aho dia nitsotra t@ ilay inspecteur iray voalohany izay natoniko ary nilazako hoe tsy manana ny notion an’ity aho satria andraikitra vaovao amiko ity. Tiana no anarany. Tsy sarotiny izy fa nanampy ahy t@ dingana rehetra nanomboka teo @ famenoana ireo karazan-taratasy ao @ ladoany, fanangonana ny taratasin’entana mandrapivoakan’ny entana. Vita t@ iny tapak’andro maraina iny ny 1er dédouanement nataoko niaraka taminy . Niara-nisakafo izahay noho fanasany ahy. Nandeha restaurant tany Ivato tanàna. Teo no nahafantarako ny momba azy : anisany inspecteur natokisan’ny lehibe-ny izy, manambady aman-janaka saingy tsy dia milamina tokantrano (raha ny fanambaràny). Tsy ireny lehilahy « BG » ireny i Tiana fa tsotsotra saingy somary jejojejo sady tsapako ho « frimeur » raha ny fihetsiny. Ny fiarany moa itony manana fitaratra mainty tsy ahatazanana ny ao anatiny raha avy any ivelany. Teo am-pisakafoanana izy dia avy dia nikôty ahy mba ho sipany. Sadaikatra ihany aho satria efa niaina fiainam-pitiavana mba nilamina (raha tsy dia nilamina talohan’izay) nandritra ny 5 taona saingy tsy dia mbola mazava loatra ny ho aviko niaraka t@ io sipako io. Nangataka fotoana aho hieritreretako ny valinteny homeko azy satria sarotra ho ahy koa ny hamaly eo no ho eo noho ilay situation-ny, manambady aman-janaka sady mbola tiako hofantarina koa hoe tena tsy milamina tokoa ve ilay tokantranony ? Kanefa tsy afeniko fa ilaiko ny fifandraisako aminy noho ny hamaroan’ny entana mila atao dédouanement @ ho avy. Nasainy niandry azy hirava @ 16h aho raha tsy manahirana ahy dia hiara-hiakatra an’Antananarivo avy eo. Ny tao am-piasana moa tsy nieritreritra ahy hiverina ao intsony iny tontolo andro iny satria iray andro manontolo foana ilay olona nosoloiko no mamoaka entana eny ka avy dia nekeko ny hiandry an’i Tiana. Lasa nandehandeha nitety galerie tao @ hall-n’ny seranana no nataoko sady nandeha nisotro ranom-boankazo teo @ ilay restaurant tao ambony tao.
T@ 3h30 dia efa niantso ahy sahady i Tiana :
- Mirava aho fa aiza enao ?
- Ato @ Aeroport
- Eo @ parking fret no fotoana fa efa mirava aho io fa vita daholo ny asako rehetra tato.
Lasa aho namonjy azy teo @ fiarany dia niara-niakatra an’Antananarivo izahay. Teny an-dalana nisy antso niditra ny findainy dia nojereny ary avy eo dia natsipiny teo akaikin’ny levier de vitesse fa tsy novaliany akory. Nony kelikely dia nisy sms niditra indray. Nalainy indray ilay finday nony tafiditra tao anaty embouteillage teo ambohibao izahay, nojereny ilay sms ka hay alerte milaza aminy fa misy hafatra am-bava niditra tao.
- Mba vakio ange io message vocale io ataovy mode main libre fa sao tratran’ny polisy eo aho raha mandray finday sady natorony ahy ny famakiana ilay hafatra.
Vao nandeha ilay hafatra dia feom-behivavy mikitakita no reko tao :
- Io indray ilay tsy mandray téléphone ity ! tsy mahandry anao aho fa za maika handeha hamonjy salle de sport. Hateriko any @ mamanao any ny ankizy dia any izy alaina, dia andrahoy ny sakafo rahariva fa za mety ho alina be vao mody ka sao noana ny ankizy. Dia mba raiso ny téléphone @ manaraka dia ataovy volume maximum fa tsy atao silencieux na atao am-paosy foana dia ny feona avion no atao excuse tsy nahenoana sonnerie.
Tsy nahateny aho naheno ny fomba firesak’ilay vadiny tena masiaka be ; sadaikatra be aho ka niala tsiny taminy nahare ilay hafatra
- Tsy misy tsininao izany fa izaho no nangataka anao handefa ilay telephone. Hanatitra anao aho dia haka ny ankizy dia handeha hody
- Afaka avelanao eo @ 67ha fotsiny aho dia mandray fitaterana mankany an-trano
- Ok ! avelako eo @ Ny Havana enao.
Nialoha ny hisarahanay dia nanafatra i Tiana :
- Rehefa misy entana hatao dédouanement dia andefaso sms aho 1 andro mialoha ny handehananao eny Ivato @ ora fiasana dia hojereko izay azoko atao
- Ok ! Merci d’avance et bon courage hoy aho. Dia nifanoroka teo @ takolaka izahay
Farafahakeliny moa in-telo isan-kerinandro no misy fiaramanidina avy any Europe mitondra entana hatao dédouanement, koa dia mila mankany indray aho 2 andro taorianan’io ; mazava ho azy fa dia nandefasako sms i Tiana ny ampitso :
« bjr, ca va enao ? misy dédouanement indray izahay rahampitso dia ho any indray aho »
« afaka mifanao fotoana en ville tsika vao maraina raha tsy manahirana anao dia miaraka mankaty »
« aiza dia @ firy ? »
« @ 7h30 any @ ville raha mety aminao »
« mety ve behoririka eo @ arrêt rano maimbo ? »
« ok ! mety eo »
Nomaniko sy nentiko nody daholo ny taratasy rehetra miampy ny vola ilaiko @ dédouanement dia nanafatra ny lehibe-ko aho hoe any ivato indray aho rahampitso tontolo andro.
Tonga ny andro, efa teo @ arrêt aho t@ 7h30 no naharay antso :
« tara kely za fa efa eto @ tetezana behoririka »
« ok, za koa vao tonga »
Tsy ela dia iny i Tiana tao anatin’ilay fiara mainty fitaratra
- Bonjour Rinah ! sady nosokafany ny varavarana
- Bonjour Tiana ! sady niditra aho
Dia notohizako ny resaka : ça va ?
- Toy ny isan’andro eh, efa renao ireny ny santionany. Nga izy nody t@ iny fa natory tany @ mamany hono ; mbola nandeha nanatitra mpianatra aho omaly vao afaka namonjy asa ka efa t@ 10h t@ ianao nandefa sms iny aho vao tonga tany Ivato
- Courage eh, mety mandalo fotsiny izany, hoy aho nefa tsy misy fantatro akory ny tena anton’ilay olana eo @ rizareo, moa tsy dia tiako idirana loatra koa fa mba resaka tiako hanalana ny làlana fotsiny ;
- Efa ho 2 taona izay dia toy ireny matetika ny zava-misy fa bon, ezahana zakaina eo eh
Tsy te-hanohy ilay resaka intsony aho dia nangina fotsiny sady nijery tany @ varavarankely. Taitra tampoka aho nahare tanana nipetraka teo ambony fe-ko ; robe fohy kely tsy misy tanan’akanjo koa moa ilay nanaovako ary izay angamba no nanintona azy t@ ity maraina ity.
- Hijanona aty indray enao androany tontolo andro ?
- Fa ahoana ?
- Stp, mijanòna indray dia miara-misakafo ihany tsika dia miara-mody avy eo
Nekeko indray ny fangatahany ahy hijanona dia nandeha tsara ilay dédouanement, nivoaka ny entana t@ 10h30 maraina, nasainy najanona tao anaty fiarany satria tsy matahotra hafanàna ny entana. Dia lasa niara-nisakafo indray izahay, toy ny nitranga 2 andro lasa izay saingy t@ ity androany ity, tsy naharitra i Tiana tao anaty fiara fa nanoroka ahy t@ molotra nialoha ny hivoahanay hisakafo ; tsy nanohitra aho fa novaliako tsara koa ilay oroka, niampy fifampisafosafoana tanana sy fe izany teo am-pisakafoanana satria lasa nifanakaiky izahay t@ ity fa tsy nifanatrika toy ny t@ voalohany. Tonga hatrany @ slip-ko ny rantsan-tanany ary saika tsy voahiliko raha tsy tsikaritro ilay serveuse nandinika anay teo sady somary nitsiky moramora taty amiko. Nanatona anay ilay serveuse nony farany :
- Sao mbola misy zavatra tadiavinareo ?
- An an an, afaka mahazo addition ve izahay ? hoy i Tiana
Lasa namonjy ilay fiara aho fa i Tiana kosa mbola lasa nandoa ilay addition ary namonjy ahy avy eo. Niverina nankeny an-tseranana indray izahay ary niandry azy hirava indray aho mba hiaraka hiakatra an’Iarivo.
t@ 3h30 toy ny t@ farany dia nirava indray i Tiana:
- Maika hody be ngah ndri ? (nanaitra ahy io « ndri » io raha « ianao » hatrany no ifampiresahany amiko)
- Fa ahoana ?
- Ndao mbola hiodinkodina vao mody
- Rehefa tsy alina be fotsiny dia tsy olana sao mitaintaina be eo i mamanay
Niverina nanoroka ahy indray i Tiana nony velona ny fiarany saingy tsy mbola noesoriny ilay pare-soleil fa ny climatiseur no nalefany nanome hatsiaka nanamaivana ilay hafanana be teo. Namaly ilay oroka aho sady nanomboka nisafosafo azy koa, nanomboka nandehandeha ny rantsan-tànany ka tafaverina tao @ slip-ko indray, moa ny tanako, noho ny antony tsy haiko dia tafapetraka teo @ braguette-ny. Nampidininy ilay soroky ny robe-ko ka niseho teo ilay soutien gorge kely nanaovako. Kely tokoa raha oharina amin’ilay nono tatazany eo izay somary ngeza ihany. Tonga saina tampoka aho ka niteny taminy :
- Sao mba misy mahita eto tsika fa aleo mifindra toerana
- Okay ary, tohizana any an-kafa ? sady nitsiky kely izy
- Héhéhé, mitady haditra an
Tsy namaly i tiana fa noesoriny ny pare-soleil dia lasa niverina nankany Ivato Tanàna indray izahay
- Hiverina hisakafo indray angaha isika, hoy aho nahita azy nanajanona ny fiara teo @ ilay parking an’ilay restaurant
- Hitako matsiro be ny molotr’indri sy ny lelan-dri teo dia mbola tiako hotohizana hohanina. Andraso vetivety eto fa iverina eo aho
3 minitra farafahabetsany dia iny i Tiana fa niverina sady nanasa ahy hivoaka ny fiara dia namonjy trano tsy lavitra teo, hay kay misy chambre d’hotel ihany koa ity toerana ity fa tsy tsikaritro t@ izay fotoana in-droa nandehanako tao izay. Ary teo aho vao nahazo ny tian’ilay serveuse nanontany anay t@ mbola nisakafo androany.
Niditra t@ chambre anankiray tany ambony rihana izahay : fandriana iray lehibe, fahitalavitra iray miampy lecteur DVD, efitrano fidiovana misy cabine de douche, cabine fivoahana (WC) ary rano mafana @ douche sy ny lavabo. Vao nikatona ilay varavarana dia teny @ molotro sahady ny molotr’i Tiana. Tsy nihambahamba intsony aho namaly azy sy nandefa ny tanako ho any @ faritra rehetra mety ho tian’ity lehilahy ity hosafoiko. Izy koa tsy nisalasala fa avy dia nanainga ilay robe-ko manontolo hiala avy eny @ lohako ka slip sy ilay soutien kely sisa no teny an-koditro, niampy ilay kapa maivana nanaovako. Tsy naharitra aho fa noesoriko koa ny lobany fa tiako ho hita ny firafitry ny vatany. Nofonofosana tsara izy, tsy misy tavy eo @ kibony, zavatra nahakivy ahy t@ ilay sipako talohan’ilay olona niaraka tamiko efa taona izay manko io tavy eo @ kibo io. Hany ka toa lasa mason-tsivana amiko rehefa hijery lehilahy io faritra io.
Voaalan’i Tiana haingana teo ilay tatinonoko ka avy dia nifandimby t@ ireo nono ireo ny molony sy ny lelany nanao izay haha-hetsaka ahy ary dia nadabony moramora teo @ ilay fandriana tokoa aho. Niha-nidina indray ny molony ka noesoriny indray aloha ilay slip kely sisa tety amiko ary noesoriny niaraka t@ iny koa ilay kapa. Tsy navelako hanohy izy nony avy eo fa izaho indray no nanala ny pataloha sy ny boxer nanaovany raha izy ihany no nanala ny kirarony. Teo aho no nitarika azy hamonjy douche dia niara-niditra tao @ ilay cabine izahay roa, nalefa ny rano mafana nirotsaka teo an-dohako nandena manontolo ny vatako iray manontolo, dia nohosorany savony aho no sady nosafosafoiny hatrany, noraisiko koa ilay savony ka nohosorako koa izy dia niverina nifanoroka izahay sady mifampisafosafo ny faritra rehetra manaitaitra anay. Tonga hatreny @ ilay filahiany efa nanomboka nihenjana ny tanako ka farany aho nitingitingina ary nampiditra izany tany am-bavako avy hatrany. Izy kosa tazako eo mankafy ery mamoaka sento matetika sady miandrandra plafond. Nitsangana aho nony avy eo ka iny indray izy namihina ahy avy ao an-damosiko ka ny tanany iray misafosafo hatrany ny nonoko moa ny iray misafosafo ny kitsoko (clitoris) ary ny vavany manorokoroka ny hato-tsofiko, ny hatoko ary ny tendako. Izany rehetra izany nitambatra no nampiakatra be tampoka ny filako azy hanome fahafinaretana mihoatra an’izany. Najanonay ny rano dia nifafa t@ ilay serviette matevina madio teo ivelany teo izahay dia niara-nirakotra ilay serviette namonjy fandriana. Vao nidaboka aho dia iny i Tiana fa nanohy ilay tiany hatao tamiko teo : Nidina tao @ foufoune-ko izy ka injao reko ny lelany mikitikitika ilay clitoris-ko t@ fomba toa haingana be ka nahatonga ahy hahavoaka kiakiaka mafy, ny fe-ko niha-nivelatra hatrany, ny tanako mihazona ny lohany hitohoka tsy ankijanona tao @ foufoune-ko tao, ny tanany ilany kosa miezaka manakatra ny nonoko indray sady misafosafo azy roa mifandimby. Toy ny tsy teto an-tany intsony aho satria hay sady mampiditra rantsan-tanana ao anaty foufoune-ko koa i Tiana ary mikitika ilay teboka G ka nampiainga avo be tampoka teo ny valahako, ny fe-ko mbola mivelatra be hatrany ary inoako fa mivelatra koa ilay molo-pory ao ambaniko ao toy ny manasa azy hiditra @ izay, ny masoko @ io tsy mahahiratra intsony fa toy ny tsy avy niaina mihitsy aho. Haingana be teo reko nijanona ilay kitika lela sy tanana tao ambany tao ka injao ny molony niverina teny @ molotro indray, tsy mbola nosokafako ny masoko, ny tanany reko nandray ny valahako ary injao reko tampoka ilay filahiany fa niditra tsy nisy fahasarotany tao anaty fivaviako. Vao tafiditra hatr@ farany ilay izy dia tsy nihetsika intsony i Tiana. Nahiratro ny masoko, io izy mitsiky mibanjina ahy, toy ny miera amiko hoe afaka tohizana ve ? Vehivavy iza no ho sahy hiteny hoe « ajanony » raha efa tonga @ io dingana iray io ? Tsy niteny aho fa avy dia nosintoniko ny lohany ka niverina nifanoroka indray izahay, tena oroka mpifankatia. Somary lasa saina segondra vitsy aho fa efa niaina fiainam-pitiavana naharitra taona marobe saingy toa tsy mba nahatsapa oroka toa mifono fitiavana toy ity oroka ataon’i Tiana amiko ity. Asa izy efa manana traikefa satria manambady ve ? sa tena oroka feno fitiavana tokoa ? Ny ho avy no afaka hamaly izany. Fa izao aloha dia nifantoka tanteraka t@ izay nataonay roa teo aho. Nanomboka nihetsika ny valahan’i Tiana mi-paompy ahy, ataony malefaka ny fihetstiny, toy ny hoe mitandrina sao manimba zavatra kanefa fantany tsara fa efa tsy zazavao @ resaka firaisana ara-nofo aho. Nony kelikely, tsy niala tao anatiko i Tiana saingy notarihany hiara-hivadika izahay ka izy indray no nitsilany ary izaho teo amboniny.Haiko ny tiany hatao ka naka toerana toy ny mitaingina moto aho teo amboniny. Nalentiko hatr@ izay farany tafiditra tany ilay filahiany dia naveriko aminy ny nataony tamiko : nobanjiniko ny masony sady nitsiky aho ; noraisiny ireo nonoko anankiroa izay teo ambony masony tsara sady tsy mbola ireny miroraka be ireny fa tena mbola mitana tsara, noho ny hatanorako angamba na dia efa « be kilometrage » toy ny filazan’ny mpananihany aho satria efa 10 taona mahery izay no very ny maha-virijiny ahy ary olona 4 no efa niraisako tao anatin’izay nialoha ny niraisako t@ Tiana androany. Nanomboka nahodinkodiko ny valahako teo ambonin’i Tiana, indraindray ingaiko kely hitazanany ilay filahiany mivoaka sady lena be avy ao anatiko ao ary avy eo dia alentiko indray. Nisy fotoana nohazoniny tsy hihetsika aho, angamba efa saika tonga ny azy, nony kelikely dia afandimbiko indray ny fanodinkodinana (manivana) sy ny hetsika miaka-midina nataoko. Niala aho nony avy eo satria tsy dia maharitra toy izany fa mora vizana, dia nasain’i Tiana hihorirana indray nankany ankavia aho. Izy koa avy tao andamosiko tao nanainga ny ranjoko ankavanana hisokatra ary injao reko indray ilay filahiany mbola mando be niverina nikasoka t@ lava-bodiko ary farany tafiditra indray tao @ foufoune-ko. Nanohy ni-pompy ahy indray i Tiana ka reko tsara ilay filahiany mikitika ilay teboka G t@ io position io ka namikitra ho azy t@ fe-ny ilay ranjoko nivelatra teo. Tsy dia naharitra koa i Tiana teo fa niala dia nasainy nandady indray aho ary avy izy dia nampiditra haingana ilay filahiany tao @ fofoune hatrany. Teto dia tsy dia nahare fahafinaretana aho saingy tiako ery ny mangala-pijery mijery azy avy eo aorianako eo mankafy sady mikimpy mandroso-mihemotra eo amiko. Noteneniko i Tiana tsy mbola handefa ny azy fa tiako kokoa raha toy ny t@ nidirany voalohany teo no hahatongavan’ny azy.
Niala indray i Tiana ary dia nitsilany aho sady namelatra be hatrany ny fe-ko dia niditra teo indray izy sady niverina nifanoroka be, tena oroka mpifankatia, izahay. Tsy ela dia injao tsapako fa toa mangovitra i tiana, efa akaiky ho tonga angamba ny azy, moa izaho koa efa faninefany angamba no ni-jouir tao anatiko tao ka toa misy contraction ao @ lalan-janako ao manaikitra ilay filahiany, farany dia injao reko nitosaka be tany anatiko tany ilay tsirin’ainy mafana be, tsy niala teo imolotro ny molony saingy vao mainka ni-exciter ahy ny filahiany manao contraction sady mandona matetitetika ilay teboka G mampiakatra avo ny fahafinaretako. Naharitra minitra maromaro izahay sy Tiana no nijanona t@ io position io mandra-pijanon’ilay contraction-n’ny filahiany. Niala moramora i Tiana ka injao indray ny ambina tsirin’ainy nifangaro t@ ranom-poriko fa nitsonika moramora nanaraka ny elakela-pe-ko ary niraraka teo am-pandriana. Niverina naka douche indray izahay ary niverina teo am-pandriana niresaka sy nifanorokoroka indray. Mbola nahavita niray indroa izahay taorianan’io ka saika tsy nahatsikaritra akory fa hay efa tonga ny t@ 6h30 hariva, ny làlana hodiana mbola lavitra.
Naterin’i Tiana hatreny am-bavahadinay aho iny alina iny satria lehibe koa ilay entana navoakako ka tsy tiany hoentiko taxi na fiara fitaterana hafa sao dia very sanatria.

Nanomboka teo ny fiarahako t@ Tiana, naharitra taona maromaro, raha nisaraka t@ ilay sipako kosa aho herintaona taorianan’io fiarahako t@ Tiana io noho ny antony roa :
- tsy nisy ho avy (visibilité) tazana nanangasanga mihitsy satria be critère @ asa loatra ilay sipako ka manomboka ho tratran’ny limite d’âge kanefa tsy afaka hitsikaraka hanao asa tena akory,
- toa tsikariny ny fiarahako t@ Tiana satria indray alina izaho nivoaka ny fiaran’i Tiana teo am-bavahady, moa izy nivoaka ny tranonay avy niandry ahy ela be tao ary i mamanay nahavoaka teny taminy hoe hatr@ niasany matetika teny Ivato dia alim-pody izy satria ela be hono ny procédure eny.

Noraisiko ho andraikitro irery (j'ai assumé) ilay fisarahana t@ ilay sipako

Par : Andry Be
Hainao lay raha. Mankasitraka
Hainao lay raha. Mankasitraka FELANTSOA
Par : Ho an i FELANTSOA
Mankasitra <3 <3 <3
Mankasitra <3 <3 <3
Par : uji
Sambany vao namaky tantara
Sambany vao namaky tantara teto aho, fa tena tsara kosa léiz an
Par : Liana
Felantsoa, jtm, milay b ndri
Felantsoa, jtm, milay b ndri
fiber_manual_record Felantsoa
Dernière visite: Il y a 1 week 1 jour
A rejoint: août 1, 2018
Misaotra anareo nankafy eh,
Misaotra anareo nankafy eh, faly ny mpanoratra rehefa faly ny mpamaky
Par : Le mena
Hmmmmm
Hmmmmm

Ajouter un commentaire

9 + 4 =
Trouvez la solution de ce problème mathématique simple et saisissez le résultat. Par exemple, pour 1 + 3, saisissez 4.